Fondstyper

Når du skal spare i fond kan det være lurt å sette seg litt inn i hvilke typer fond som finnes, slik at du finner et fond som passer deg best mulig.

Ulike typer fond

Nordea tilbyr et stort utvalg av ulike typer fond, slik at du kan velge det fondet som passer best for deg.

Her finnes det flere løsninger, der de vanligste fondstypene er aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Disse dekker ulike behov med hensyn til tidshorisont, risiko og avkastning.

Du kan lese om de enkelte fondstypene nedenfor. Vil du bli bedre kjent med vårt fondstilbud og hvordan du kommer i gang, kan du sjekke ut siden fond

Aksjefond

Aksjefond gir deg mulighet for best avkastning på lang sikt.

Aksjefond gir deg best mulighet for god avkastning, dersom du er langsiktig og villig til å ta risiko. Aksjekurser går opp og ned, hvilket innebærer at verdien på pengene du har i aksjefondet også vil svinge i verdi. Historien viser imidlertid at dersom du sparer langsiktig vil disse svingningene jevnes ut. Denne typen fond kan derfor egne seg best for deg som klarer å holde hodet kaldt når aksjekursene svinger nedover og sparebeløpet i visse perioder blir mindre verdt. 

Les om aksjefond

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond investerer både i aksjer og rentebærende papirer.

Kombinasjonsfond passer for deg dersom du skal spare langsiktig og ønsker en «ferdig fondspakke» tilrettelagt for deg. Du får mulighet for god avkastning, samtidig trenger du nødvendigvis ikke ta så høy risiko. Ved å kombinere aksjefond og rentefond vil du kunne finne en balanse mellom forventet avkastning og risiko som passer deg.

Les om kombinasjonsfond

Rentefond

Et rentefond er en fellesbetegnelse for ulike typer obligasjonsfond, der pengene plasseres i rentebærende obligasjoner.

Rentefond passer for deg som har kortere sparehorisont og vil unngå store svingninger. Siden risikoen er lavere enn aksjefond, vil også avkastningspotensialet være lavere. 

Les om rentefond

Indeksfond

Et indeksfond følger en spesifikk markedsindeks.

Disse fondene kan være et prisgunstig alternativ for deg som sparer da de har lavere forvaltningskostnad enn aktivt forvaltede fond.

Les om indeksfond

Start sparing i fond

Opprett spareavtale og/eller enkeltinnskudd i nettbanken.

Start sparing - logg inn i nettbanken Åpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste