Fondstyper

Et fond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet. Det finnes ulike typer fond på markedet, med ulik grad av risiko.

Ulike typer fond

Nordea tilbyr et stort utvalg av ulike typer fond, slik at du kan velge det fondet som passer best for deg med hensyn til avkastning og tidshorisont.

Det er flere som undrer seg over hva et fond egentlig er. Fondssparing kan defineres som kapital som er satt til side for bestemte formål, og som historisk har gitt bedre avkastning enn vanlig banksparing. Her finnes det flere løsninger, der de vanligste fondstypene er aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Disse dekker ulike behov med hensyn til tidshorisont, risiko og avkastning.

Aksjefond

Aksjefond gir deg mulighet for best avkastning på lang sikt.

Aksjefond gir deg best mulighet for god avkastning, dersom du er langsiktig og villig til å ta risiko. Aksjekurser går opp og ned, hvilket innebærer at verdien på pengene du har i aksjefondet også vil svinge i verdi. Historien viser imidlertid at dersom du sparer langsiktig vil disse svingningene jevnes ut. Denne typen fond kan derfor egne seg best for deg som klarer å holde hodet kaldt når aksjekursene svinger nedover og sparebeløpet i visse perioder blir mindre verdt. 

Les om aksjefond

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond investerer både i aksjer og rentebærende papirer.

Kombinasjonsfond passer for deg dersom du skal spare langsiktig og ønsker en «ferdig fondspakke» tilrettelagt for deg. Du får mulighet for god avkastning, samtidig trenger du nødvendigvis ikke ta så høy risiko. Ved å kombinere aksjefond og rentefond vil du kunne finne en balanse mellom forventet avkastning og risiko som passer deg.

Les om kombinasjonsfond

Rentefond

Et rentefond er en fellesbetegnelse for ulike typer obligasjonsfond, der pengene plasseres i rentebærende obligasjoner.

Rentefond passer for deg som har kortere sparehorisont og vil unngå store svingninger. Siden risikoen er lavere enn aksjefond, vil også avkastningspotensialet være lavere. 

Les om rentefond

Sparing i fond passer de aller fleste

Det finnes flere ulike typer fond du kan velge mellom.

Aksjefond passer for deg som ikke er redd for risiko og har en lang sparehorisont, rentefond for deg som er mer risikoavers og kombinasjonsfond for deg som ønsker å bestemme selv hvor mye risiko du vil ta.

Start sparing i fond

Sparer du i fond hos oss allerede kan du logge inn i nettbanken og opprette spareavtaler og/eller sette inn enkeltinnskudd.

Kom i gang - logg inn i nettbanken Åpnes i nytt vindu

Er det første gang du sparer i fond hos oss?

Få tilgang til å spare i fond ved å fylle ut et enkelt skjema, så er du klar til å starte sparingen når det passer deg. Få tilgang - fyll ut skjema

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste