Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Ulike typer fond

Det finnes ulike typer fond på markedet, med ulik grad av risiko. Nordea tilbyr et stort utvalg av fond, slik at du kan velge det fondet som passer best for deg med hensyn til avkastning og tidshorisont.

Hva er fond?

Et fond er en kollektiv investering der mange sparere går sammen om å plassere pengene sine i verdipapirmarkedet.

Fondssparing kan også defineres som kapital som er satt til side for bestemte formål, og som historisk sett gir bedre avkastning enn vanlig banksparing. Her finnes det flere løsninger, der de vanligste fondstypene er aksjefond, rentefond og kombinasjonsfond. Disse dekker ulike behov med hensyn til tidshorisont, risiko og avkastning.

Aksjefond

Aksjefond gir deg mulighet for best avkastning på lang sikt.

Aksjefond gir deg best mulighet for god avkastning, dersom du er langsiktig og villig til å ta risiko.

Les om aksjefond

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond investerer både i aksjer og rentebærende papirer.

Kombinasjonsfond passer for deg dersom du skal spare langsiktig og ønsker en «ferdig fondspakke» tilrettelagt for deg, med mulighet for god avkastning, men ikke nødvendigvis høy risiko.

Les om kombinasjonsfond

Rentefond

Et rentefond er en fellesbetegnelse for ulike typer obligasjonsfond, der pengene plasseres i rentebærende obligasjoner.

Rentefond passer for deg som har kortere sparehorisont og vil unngå store svingninger. Siden risikoen er lavere enn aksjefond, vil også avkastningspotensialet være lavere. 

Les om rentefond

Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.