Chat med Nova Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Fondstyper

Det finnes 4 fondstyper

Verdipapirfondforeningen (VFF) definerer 4 ulike fondstyper.

Aksjefond

Aksjefond gir deg mulighet for best avkastning på lang sikt.

Samtidig innebærer sparing i aksjefond høyere risiko enn f.eks. pengemarkedsfond. Aksjefond kan passe alle som skal spare langsiktig og har tro på økt verdiskapning i Norge og i verden.

Dine fordeler ved å investere i aksjefond

  • Du får mulighet til høy avkastning, dersom du er langsiktig og er villig til å ta risiko.

Kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond investerer både i aksjer og rentebærende papirer.

Muligheten for avkastning og risiko avhenger av hvor stor aksjeandelen i  fondet er. Her finnes det mange ulike kombinasjoner.  Dette gjør det enkelt å velge ett “skreddersydd fond”. Denne fondstypen kan passe dersom du skal spare langsiktig og ønsker en “ferdig fondspakke” tilrettelagt for deg.

Dine fordeler ved å investere i kombinasjonsfond

  • Du får mulighet for god avkastning.
  • Du trenger ikke nødvendigvis å ta så høy risiko.

Pengemarkedsfond

Pengemarkedsfond er et rentefond og ligner mest på vanlig banksparing.

Risikoen og forventet avkastning er lavest av alle typer fond. Spesielt for avkastningen er at den består av renteinntekt og kursgevinst/tap. Pengemarkedsfond kan passe for deg som ønsker muligheten for litt bedre avkastning enn bankkonto, og som kan akseptere litt risiko.

Dine fordeler ved å investere i pengemarkedsfond

  • Du kan få noe høyere avkastning enn sparing på bankkonto.
  • Risikoen er lav.

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond er et rentefond og historisk er avkastningsmuligheten og risikoen i et slikt fond noe høyere over tid enn i et pengemarkedsfond.

Vær oppmerksom på at det også finnes obligasjonsfond med høyere avkastningsmulighet og risiko. Kan passe for deg som skal spare i minimum 1 år. 

Dine fordeler ved å investere i obligasjonsfond

  • Du kan få høyere avkastning enn sparing på bankkonto og pengemarkedsfond.