Far med barn på brystet

Fondskonto Pensjon

Fondskonto Pensjon (Pensjonskonto) i Nordea Liv er en fleksibel spareform for deg som ønsker å starte sparing til pensjon. Du velger selv tidspunkt for utbetaling og varighet på utbetalingsperioden.

Fordeler med sparing i Fondskonto Pensjon

 • Fondskonto Pensjon gir gode avkastningsmuligheter som gir mer i pensjon*
 • Mer i pensjon gir deg en større økonomisk frihet som pensjonist
 • Velg mellom flere fond som egner seg godt til pensjonssparing
 • Bytt fond underveis uten kostnader og gevinstbeskatning. Se skatteregler for Fondskonto PensjonÅpnes i nytt vindu
 • Avslutt sparingen når du vil, det er ingen bindingstid
 • Velg selv utbetalingstidspunkt og varighet på utbetalingsperioden

*Merk at avkastning og risiko henger sammen - jo høyere forventet avkastning i fondet, jo høyere er også risikoen

Fondskonto Pensjon gir fleksibilitet

Med Fondskonto Pensjon kan du spare så mye og så ofte du vil, og du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet ved behov.

Ved opprettelse av Fondskonto Pensjon starter du sparingen i et Aktiva-fond tilpasset din tidshorisont og risikoprofil. Senere kan du, om du ønsker, endre til andre Aktiva-fond, enkeltfond eller indeksfond. Se hvilke fond du kan velge mellom i Nordea Liv. 

Fordeler med Fondskonto Pensjon: 

 • Følg med på verdiutviklingen og foreta fondsbytte i Persondialogen
 • Velg selv når du ønsker å starte utbetaling og hvor lenge utbetalingsperioden skal vare
 • Du kan selv velge hyppighet på utbetalingen (månedlig, halvårlig, årlig)
 • Ved dødsfall utbetales sparesaldoen og forsikringssummen til arvinger etter lov eller testament
 • Produktet er ikke underlagt bankenes sikringsfond

Aksjeandelen reduserer når du nærmer deg pensjonsalder

Fondskonto Pensjon har automatisk nedtrapping av risiko fra du fyller 55 år. Sparepengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der svingningene er lavere. Dette betyr av renteandelen vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen din skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Du kan selv velge en annen alder (fra 30 til 90 år) som startpunkt for nedtrapping. Uavhengig av startpunkt vil nedtrappingen skje over 15 år. 

Hvordan komme i gang med pensjonssparingen?

Hvis du ikke har begynt å spare enda kan det vært lurt å starte nå!

I Nordea BoostÅpnes i nytt vindu kan du enkelt sjekke hva du får i pensjon og forventet lønn som pensjonist. Finn ut om det er nok til å sikre deg den pensjonisttilværelsen du ønsker. Mange blir overrasket over summen de vil få utbetalt som pensjonist. Den kan være omtrent halvparten av det du har utbetalt i lønn. Derfor er det lurt å spare. Har du kun råd til et lite beløp, er det bedre enn ingenting.

Tips for å komme i gang med sparingen:

• Betal ned på lån. Dette kan være en god spareform i tillegg til pensjonssparingen

• Finn ut hva du vil få i pensjon fra Folketrygden og i tjenestepensjon (hos arbeidsgiver)Åpnes i nytt vindu

• Sjekk om du vil få nok i pensjon til å klare deg når lånet er nedbetalt. Får du gjort det du drømmer om?

Sett opp pensjonssparingÅpnes i nytt vindu. Et lite beløp er bedre enn ingenting.

• Er Fondskonto Pensjon eller IPS - Individuell pensjonssparing det riktige alternativet for deg? Det kan være smart å sette deler av sparebeløpet i Fondskonto Pensjon og resten i IPS. Da får du fleksibiliteten Fondskonto Pensjon gir, samtidig med langsiktigheten og skattefordelen sparing i IPS gir. 

Kom i gang med pensjonssparing

Start sparing Åpnes i nytt vindu
Kostnader for Fondskonto Pensjon
Kostnader for underliggende fond