Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Pensjonskonto

Pensjonskonto i Nordea Liv er en fleksibel spareform for deg som ønsker å starte sparing til pensjon. Du velger selv tidspunkt for utbetaling og varighet på utbetalingsperioden.

Dine fordeler med sparing Pensjonskonto

 • Gir gode avkastningsmuligheter som gir mer i pensjon. Merk at avkastning og risiko henger sammen - jo høyere forventet avkastning i fondet, jo høyere er også risikoen. 
 • Mer i pensjon gir deg en større økonomisk frihet som pensjonist.
 • Du kan velge mellom flere fond som egner seg godt til pensjonssparing. 
 • Du kan bytte fond underveis uten kostnader og gevinstbeskatning. Fra 2019 innføres nye skatteregler for Pensjonskonto. Les mer om de nye skattereglene.Åpnes i nytt vindu
 • Du kan avslutte sparingen når du vil, det er ingen bindingstid. 
 • Du velger selv utbetalingstidspunkt og varighet på utbetalingsperioden. 

Pensjonssparekonto gir fleksibilitet

Med pensjonssparekonto kan du spare så mye og så ofte du vil, og du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet ved behov.

Ved opprettelse av Pensjonskonto starter du sparingen i et Aktiva-fond tilpasset din tidshorisont og risikoprofil. Denne vil automatisk bli nedtrappet fra fylte 55 år. Senere kan du, om du ønsker, endre til andre Aktiva-fond, enkeltfond eller indeksfond. Se hvilke fond du kan velge mellom i Nordea Liv. 

Fordeler med Pensjonskonto: 

 • Følg med på verdiutviklingen og foreta fondsbytte i Persondialogen.
 • Velg selv når du ønsker å starte utbetaling og hvor lenge utbetalingsperioden skal vare.
 • Du kan selv velge hyppighet på utbetalingen (månedlig, halvårlig, årlig).
 • Ved dødsfall utbetales sparesaldoen og forsikringssummen til arvinger etter lov eller testament.
 • Produktet er ikke underlagt bankenes sikringsfond.

Kom i gang med sparing til pensjon

Start sparing i Pensjonskonto
Kostnader for Pensjonskonto
Kostnader for underliggende fond