Driftskostnader og kommunale avgifter

Ta med alle driftskostnadene når du regner ut hvor mye du må ut med i måneden, som for eksempel:

  • oppvarming
  • strøm
  • kommunale avgifter som vann, avløp, søppeltømming
  • eventuelle tjenester som snømåking og strøing

Finn ut om eiendommen er en tomt som du eier eller tomt med festerett, som betyr at noen andre eier tomten huset ligger på. Er det en festetomt betales en årlig avgift til eier. Da må du undersøke hvor høy avgiften er og når den skal fornyes eller reguleres neste gang. Når avgiften fornyes/reguleres kan det innebære at den blir høyere. Som oftest er det kommunen som eier festetomter og du kan få informasjon om når du kjøper eiendommen. Du kan også spørre megleren som selger huset.

I enkelte kommuner må du betale eiendomsskatt når du eier et hus eller eiendom. Hvor høy denne skatten er, fastsettes av hver enkelt kommune, ut i fra Skatteetatens grunnlag for utregning av eiendomsskatt.

Er huset en del av et sameie, må du finne ut hvor høye fellesutgiftene er til sameiet. Dette kan du spørre megleren om (eller finne i prospektet/takstpapirene).

Forsikringer, vedlikehold og transport

Når man flytter fra leilighet til hus vil det bli endringer i utgifter til forsikring, vedlikehold og transport. Dette er utgifter som ofte vil øke og de må tas inn i regnestykket.

Forsikringer 

I overgangen fra leilighet til hus vil du trenge mer omfattende forsikringer. En innboforsikring vil kunne erstatte uforutsette skader som for eksempel vannlekkasje eller bekjempelse av veggdyr.

En livsforsikring vil kunne betale ned på lånet ditt dersom du skulle være så uheldig å bli arbeidsledig eller alvorlig syk. 

Vedlikehold inne og ute 

Du trenger en større økonomisk buffer når du eier et hus enn når du bor i en leilighet. Siden du selv står ansvarlig for alt vedlikehold, bør du ha muligheten til å reparere eller bytte ut slike ting som går i stykker eller slites ut. Det kan være alt fra tak og fasade til vaskemaskin, kjøleskap og oppvarming. 

Med et hus kommer ofte en tomt med hage som også skal vedlikeholdes. Da kan du trenge en del utstyr som gressklipper, hageslange og andre hageredskaper. 

Det er mye å forholde seg til som huseier og vedlikehold kan være så mangt, som maling av fasaden, snømåking, hagearbeid osv. Hvis du selv ikke har tid eller interesse for dette, kan du alltids få hjelp av andre, men det koster da også litt.

Transport 

Hvordan er det med offentlig kommunikasjon der huset ligger? Trenger du bil eller månedskort til tog eller buss? Mange som bor i leilighet er vant til å ha det meste i nærheten. Bolighus ligger ofte et lengre stykke unna butikker, barnehager, arbeidsplasser med mer, som gjør at det kreves mer kjøring/reising. I tillegg kommer kanskje bompenger.

Sett opp en boligkalkyle

Med en grundig oversikt over alle utgifter kan du enkelt beregne hvor høye de månedlige utgiftene blir.

I kalkylen er standardverdier for de vanligste levekostnadene lagt til slik at det blir enklere for deg å få en god oversikt. Har du allerede funnet et hus du vurderer, kan du finne informasjon om det meste av kostnadene i prospektet, eller spør megler.

Skal du bytte bolig?

Her kan du søke om mellomfinansiering eller motta tilbud på boliglån, og du vil få et raskt svar.

Står du foran et boligkjøp akkurat nå og det haster med finansiering – ring oss på 232 06001.

Søk om lån nå