Depositumskonto Privat

Skal du leie bolig, vil utleier be deg om å opprette en depositumskonto. Beløpet sikrer utleier mot økonomiske tap. Hvis utleier er kunde i Nordea, kan du som leietaker åpne depositumskonto hos oss.

Kort om depositumskonto

  • Utleier må ha et etablert kundeforhold hos oss
  • Kontoen opprettes i leietakers navn
  • Kun tillatt med én leietaker per depositumskonto
  • Kontoen sperres og disponeres av leietaker og utleier i fellesskap 
  • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven og er en sikkerhet for utleier ved skyldig husleie, skader på boligen og lignende
  • Depositumet kan maksimalt tilsvare summen av seks måneders husleie
  • Utleier betaler etableringsgebyret for å opprette kontoen
  • Når kontoåpningen er signert av begge parter, kan depositumsbeløpet innbetales til kontoen
  • Både utleier og leietaker kan se saldo på depositumskontoen i nettbanken. I mobilbanken vises kun kontonummer, ikke saldo.
  • Dersom ny leietaker flytter inn skal ny konto opprettes (tidligere konto kan ikke gjenbrukes)
Rente og priser for Depositumskonto Privat
SpesifikasjonRente/pris 
Innestående  uansett beløp0,00 % p.a.

Etableringsgebyr*
- når utleier er Private Banking-kunde
- når utleier er Premium-kunde
- for alle andre utleiekunder

Egne priser 
kr 800,00
kr 1 200,00  
Ved panthaver eller notifikasjon på leier, per panthaver/notifikasjonkr 250,00

*I henhold til Husleieloven er det utleier som skal betale etableringsgebyret. 

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no