Depositumskonto Privat

Depositumskonto er en særskilt konto som benyttes i et husleieforhold. Pengebeløpet sikrer utleier mot økonomiske tap. Vennligst les betingelsene for opprettelse før du ringer oss for bestilling eller for å avtale møte på kontor.

Dine fordeler med Depositumskonto Privat

 • Kontoen er sperret og kan kun benyttes i fellesskap mellom utleier og leietaker
 • Sikkerhet for skyldig husleie, skader på leieobjektet o.l.
 • Avtaleforholdet mellom utleier og leietaker er regulert gjennom Husleieloven

Kort om betingelsene for opprettelse

 • Leier og utleier må være Nordea-kunde.
 • Kontoen opprettes i leietakerens navn, men disponeres i fellesskap.
 • Depositumet skal maksimalt tilsvare summen av seks måneders husleie.
 • Utleier betaler etableringsgebyret for å opprette kontoen. 

Slik oppretter du Depositumskonto

Les mer om hvordan du går frem her.

Kontakt Kundeservice 

Leietaker kan ringe Kundeservice 232 06001 for opprettelse dersom:

 • Utleieren er privat person, har et aktivt kundeforhold med Nordea og har BankID.
 • Leietaker er privat person, registrert som kunde i Nordea og har BankID.  

Følgende informasjon må oppgis:

 • Utleiers navn og fødselsdato.
 • Utleiers mobil og/eller e-post adresse.
 • Utleiers konto (i Nordea) for belastning av depositumsgebyret.
 • Utleiers konto (i Nordea) som skal benyttes til innbetaling av husleie.
 • Utleieleilighetens adresse.
 • Depositumsbeløpets størrelse og hvor mange måneders husleie dette tilsvarer (beløpet kan ikke overstige 6 måneders husleie). 

Møte på kontor 

Dersom ett av de ovennevnte punktene ikke er tilfredsstilt, må leietaker og utleier møte samtidig opp i banken. Du må på forhånd avtale tid med rådgiver på telefon 232 06001. Husk å ta med gyldig legitimasjon til møtet.

Fullstendig vilkår og regler

Depositumskonto med tilhørende avtale følger reglene i Husleieloven. Banken er ikke en part i en eventuell husleietvist.

Vilkår for opprettelse (pdf, 176 KB)Åpnes i nytt vindu (i henhold til Husleieloven)

Regler i HusleielovenÅpnes i nytt vindu

Fristillelse av avsluttet leieforhold

Skjema for utleier i forbindelse med oppgjør av depositumsbeløpet: 

Skjema - full fristillelse fra utleier (pdf, 991 KB)Åpnes i nytt vindu

Skjema - fordeling av beløp mellom utleier og leietaker (pdf, 561 KB)Åpnes i nytt vindu

For raskere betjening kontakter du oss på telefon og får skjemaet tilsendt elektronisk for signering med BankID. Du kan eventuelt sende skannet signert skjema på e-post - skannet versjon, ikke som bilde.

Rente og priser for Depositumskonto Privat
SpesifikasjonRente/pris
Innestående  uansett beløp0,05 % p.a.
Etableringsgebyr
Utleier har et aktivt kundeforhold i Nordea*kr 500,00
Utleier har ikke et aktivt kundeforhold med Nordea før kontoetableringen*kr 2 000,00
Ved panthaver eller notifikasjon på leier, per panthaver/notifikasjonkr 250,00
Ved mye ekstraarbeid for eksempel i forbindelse med opphør av kontoen, kan banken beregne en godtgjørelse etter timepris.

*) Om leietaker har kundeforhold vil det ikke det påvirke størrelsen på etableringsgebyret.

Opprett Depositumskonto

Vennligst les betingelsene for opprettelse ovenfor før du ringer oss for bestilling eller for å avtale møte på kontor.

Ring 232 06001 Åpnes i nytt vindu