Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Slik avslutter du Depositumskonto Privat

Når det er enighet mellom utleier og leietaker

Bruk av BankID ved avslutning av konto

Har du BankID skal dette benyttes. Dette sikrer en rask håndtering.

  • Utleier må først fristille midlene på kontoen. Dette gjøres ved å kontakte Kundeservice på chat eller telefon 232 06001 og får skjema tilsendt elektronisk for signering.
  • Leietaker kontakter Kundeservice på chat eller telefon 232 06001 for avslutning av depositumskontoen. Dette gjøres etter at utleier har signert fristillelsen av midlene.

Når du ikke har BankID 

Har du ikke BankID, bruker du ett av følgende skjemaer ved avslutning som sendes oss per post. Oppgjøret er på konto om 5-7 dager avhengig av postgang.

Utleier sender skjemaet og kopi av pass eller førerkort for både utleier og leietaker per post til:

Nordea
Account Processing Household
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Når det er uenighet mellom utleier og leietaker

Krav som gjelder skyldig husleie skal varsles skriftlig til banken av utleier med følgende informasjon: 

  • Depositumskontonummer
  • Dato for opphør av leieforholdet
  • Skyldig husleiebeløp og måneder det gjelder for 
  • Utleiers kontonummer for innbetaling av husleie

Denne informasjonen sendes per post til:

Nordea
Account Processing Household
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Andre økonomiske krav utover skyldig husleie, som for eksempel krav som gjelder skade på bolig, skal meldes til: 

  • For leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør- eller Nord-Trøndelag skal søksmål reises ved å bringe saken inn for Husleietvisteutvalget
  • For leie av bolig i andre fylker reises søksmål ved klage til Forliksrådet. Dette gjelder med mindre det er adgang til å bringe saken direkte inn for Tingretten.