Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Slik avslutter du Depositumskonto Privat

Når det er enighet mellom utleier og leietaker

 

Depositumskontonummer har 11 siffer som skrives uten punktum eller mellomrom. Dette nummeret finner du i kontooversikten i Mobilbank-appen eller Nettbanken.
Telefonnummer vi kan nå deg på hvis vi har spørsmål om innsendt skjema.

Hva skjer videre?

Innen tre virkedager vil utleier motta en SMS for å bekrefte fristillelse av depositumskonto med BankID i Digital postkasse. Dersom utleier er en bedrift sender vi brev i posten for å innhente signatur og dette kan da medføre lengere behandlingstid. Etter signering vil leietaker kontaktes for overføring av depositumsbeløpet til en annen konto.

Leietaker trenger en aktiv BankID i Nordea eller en annen bank for å signere digitalt.
Depositumskontonummer har 11 siffer som skrives uten punktum eller mellomrom. Dette nummeret finner du i kontooversikten i Mobilbank-appen eller Nettbanken.
Telefonnummer vi kan nå deg på hvis vi har spørsmål om innsendt skjema.
Hvor mye skal utleier motta av depositumsbeløpet i kroner?
Kontonummer utleier vil få overført sin andel av depositumet. Kontonummer har 11 siffer som skrives uten punktum eller mellomrom. Dette nummeret finner utleier i kontooversikten i Mobilbank-appen eller Nettbanken.
Hvor mye skal leietaker motta av depositumsbeløpet i kroner?
Kontonummer leietaker vil få overført sin andel av depositumet. Kontonummer har 11 siffer som skrives uten punktum eller mellomrom. Dette nummeret finner leietaker i kontooversikten i Mobilbank-appen eller Nettbanken.

Hva skjer videre?

Innen tre virkedager vil både utleier og leietaker motta en SMS for å bekrefte fordeling av depositumsbeløp med BankID i Digital postkasse. Dersom utleier er en bedrift sender vi brev i posten for å innhente signatur og dette kan da medføre lengere behandlingstid. Etter signering vil midlene overføres til oppgitte kontoer.

Avslutning av konto - der leietaker ikke har BankID  

Dersom beløpet skal splittes må begge signere fysisk. Bruk da følgende skjema:

Utleier sender skjemaet og kopi av pass eller førerkort for både utleier og leietaker per post til:

Nordea
Daily Banking  
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Når det er uenighet mellom utleier og leietaker

Krav som gjelder skyldig husleie skal varsles skriftlig til banken av utleier med følgende informasjon: 

  • Depositumskontonummer
  • Dato for opphør av leieforholdet
  • Skyldig forfalt husleiebeløp og måneder det gjelder for 
  • Utleiers kontonummer for innbetaling av husleie

Denne informasjonen kan sendes via Digital postkasse

Merk deg at:

Andre økonomiske krav utover skyldig husleie, som for eksempel krav som gjelder skade på bolig, skal meldes til: 

  • For leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør- eller Nord-Trøndelag skal søksmål reises ved å bringe saken inn for Husleietvisteutvalget
  • For leie av bolig i andre fylker reises søksmål ved klage til Forliksrådet. Dette gjelder med mindre det er adgang til å bringe saken direkte inn for Tingretten