Slik avslutter du Depositumskonto Privat

Når utleier og leietaker er enige om utbetaling av depositumsbeløpet

 

Depositumskontonummer har 11 siffer som skrives uten punktum eller mellomrom. Dette nummeret finner du i kontooversikten i Mobilbank-appen eller Nettbanken.
Telefonnummer vi kan nå leietaker på hvis vi har spørsmål om innsendt skjema.

Hva skjer videre?

Innen tre virkedager vil utleier motta en SMS for å bekrefte fristillelse av depositumskontoen med BankID. Dersom utleier er en bedrift sender vi brev i posten for å innhente signatur og dette kan medføre lengre behandlingstid. Etter signering vil leietaker kontaktes for overføring av depositumsbeløpet til en annen konto.

Leietaker trenger en aktiv BankID i Nordea eller en annen bank for å signere digitalt.
Depositumskontonummer har 11 siffer som skrives uten punktum eller mellomrom. Dette nummeret finner du i kontooversikten i Mobilbank-appen eller Nettbanken.
Telefonnummer vi kan nå deg på hvis vi har spørsmål om innsendt skjema.
Hvor mye skal utleier motta av depositumsbeløpet i kroner?
Kontonummer utleier vil få overført sin andel av depositumet. Kontonummer har 11 siffer som skrives uten punktum eller mellomrom. Dette nummeret finner utleier i kontooversikten i Mobilbank-appen eller Nettbanken.
Hvor mye skal leietaker motta av depositumsbeløpet i kroner?
Kontonummer leietaker vil få overført sin andel av depositumet. Kontonummer har 11 siffer som skrives uten punktum eller mellomrom. Dette nummeret finner leietaker i kontooversikten i Mobilbank-appen eller Nettbanken.

Hva skjer videre?

Innen tre virkedager vil både utleier og leietaker motta en SMS for å bekrefte fordeling av depositumsbeløpet med BankID. Dersom utleier er en bedrift sender vi brev i posten for å innhente signatur og dette kan medføre lengre behandlingstid. Etter signering vil midlene overføres til oppgitte kontoer.

Avslutning av konto - der leietaker ikke har BankID  

Dersom beløpet skal splittes må begge signere fysisk. Bruk da følgende skjema:

Utleier sender skjemaet og kopi av pass eller førerkort for både utleier og leietaker per post til:

Nordea
Daily Banking  
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Når utleier og leietaker er uenige om utbetaling av depositumsbeløpet

Hvis Nordea mottar krav fra enten utleier eller leietaker om utbetaling, vil banken sende et varselbrev til motparten med 5 ukers svarfrist. Varselbrevet sendes både digitalt til mobilbank og nettbank og per post. Dersom motparten ikke sender inn motkrav innen 5 uker, er banken pliktig til å utbetale depositumsbeløpet.

For utleier:

Krav som gjelder skyldig husleie skal varsles skriftlig til banken av utleier med følgende informasjon: 

  • Depositumskontonummer
  • Dato for opphør av leieforholdet
  • Skyldig forfalt husleiebeløp og måneder det gjelder for 
  • Utleiers kontonummer for innbetaling av husleie

Denne informasjonen kan du sende via Kontakt og meldingerÅpnes i nytt vindu

Merk deg at:

Andre økonomiske krav utover skyldig husleie, som for eksempel krav som gjelder skade på bolig, skal meldes til: 

  • Husleietvistutvalget

Hva skjer dersom leietaker kommer med motkrav innen 5 uker?

Leietaker må reise søksmål mot utleier og dokumentere overfor banken at dette er gjort. Saken blir behandlet av Husleietvistutvalget. Du vil bli kontaktet av Husleietvistutvalget og har du spørsmål må det rettes dit. 

For leietaker:

Krever du utbetaling av depositumsbeløpet må dette varsles skriftlig til banken med følgende informasjon:

  • Depositumskontonummer
  • Dato for opphør av leieforholdet - du må ha flyttet ut
  • Kontonummer for eventuell utbetaling av depositumsbeløpet

Denne informasjonen kan du sende via Kontakt og meldingerÅpnes i nytt vindu

Hva skjer dersom utleier kommer med motkrav innen 5 uker?

Mottar vi krav fra utleier som gjelder skyldig husleie, vil vi sende deg et varselbrev med utleiers krav om dekning av ubetalt husleie. Har utleier reist sak mot deg for andre økonomiske krav utover skyldig husleie, vil saken bli behandlet av Husleietvistutvalget. Du vil bli kontaktet av Husleietvistutvalget og har du spørsmål må det rettes dit.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss

Åpningstider hos Kundeservice er:
Søndag til fredag kl 08.00 - 21.00
Lørdag og røde dager kl 08.00 - 17.00