Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Slik avslutter du Depositumskonto Privat

Når det er enighet mellom utleier og leietaker

Avslutning av konto når både leietaker og utleier har BankID 

Signering ved bruk av BankID sikrer rask betjening. 

  • For Utleieren; du må først fristille midlene på kontoen. Dette gjøres ved å kontakte Kundeservice på chat og du får da skjema tilsendt elektronisk for signering
  • For Leietakeren; først etter at banken har mottatt utleiers signerte fristillelse, kan du gjøre opp kontoen ved å kontakte Kundeservice på chat 
Avslutning av konto - der leietaker ikke har BankID 
  • For Utleieren; skal du fristille hele beløpet, kontakt Kundeservice på chat 
  • For Leietakeren; først etter at banken har mottatt utleiers signerte fristillelse, kan du gjøre opp kontoen ved å kontakte Kundeservice på tlf 23 20 60 01. 

Dersom beløpet skal splittes må begge signere fysisk. Bruk da følgende skjema:

Utleier sender skjemaet og kopi av pass eller førerkort for både utleier og leietaker per post til:

Nordea
Household Support 
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo

Når det er uenighet mellom utleier og leietaker

Krav som gjelder skyldig husleie skal varsles skriftlig til banken av utleier med følgende informasjon: 

  • Depositumskontonummer
  • Dato for opphør av leieforholdet
  • Skyldig husleiebeløp og måneder det gjelder for 
  • Utleiers kontonummer for innbetaling av husleie

Denne informasjonen kan sendes via Digital postkasse

Merk deg at:

Andre økonomiske krav utover skyldig husleie, som for eksempel krav som gjelder skade på bolig, skal meldes til: 

  • For leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør- eller Nord-Trøndelag skal søksmål reises ved å bringe saken inn for Husleietvisteutvalget
  • For leie av bolig i andre fylker reises søksmål ved klage til Forliksrådet. Dette gjelder med mindre det er adgang til å bringe saken direkte inn for Tingretten