Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Slik avslutter du Depositumskonto Privat

Avslutning av leieforholdet

Når leieforholdet opphører, skal depositumskontoen avsluttes.

Når det er enighet mellom utleier og leietaker

Utleier kan kontakte oss på chat eller telefon 232 06001 og få skjemaet tilsendt elektronisk for signering med BankID.

Har du ikke BankID bruker du et av følgende skjemaer ved avslutning:

Utleier sender skjemaet per post til:

 • Nordea
  Account Processing Household
  Postboks 1166 Sentrum
  0107 Oslo

Når det er uenighet mellom utleier og leietaker

Krav som gjelder skyldig husleie skal utleier varsle til banken skriftlig med følgende informasjon: 

 • Depositumskontonummer
 • Dato for opphør av leieforholdet
 • Skyldig husleiebeløp og måneder det gjelder for 
 • Utleiers kontonummer for mottak av husleie

Denne informasjonen sendes per post til:

 • Nordea
  Account Processing Household
  Postboks 1166 Sentrum
  0107 Oslo

Andre økonomiske krav utover skyldig husleie, som for eksempel krav som gjelder skade på bolig, skal meldes til: 

 • For leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør- eller Nord-Trøndelag skal søksmål reises ved å bringe saken inn for Husleietvisteutvalget
 • For leie av bolig i andre fylker reises søksmål ved klage til Forliksrådet. Dette gjelder med mindre det er adgang til å bringe saken direkte inn for Tingretten.