Hva trenger du?

Noen forsikringer er viktigere enn andre. Eksempelvis for en barnefamilie er det nærmest obligatorisk å ha barneforsikring og en livsforsikring, inkludert uføredekning. Mens det for enslige uten forsørgeransvar vanligvis holder med uføreforsikring.

For alle som er ute og reiser er det nødvendig å ha en helårs reiseforsikring. Reisforsikringen gjelder både i innland- og utland og hver gang du forlater hjemmet ditt. 

Livsforsikring

Livsforsikring gir deg og din familie økonomisk trygghet ved dødsfall, alvorlig sykdom eller arbeidsuførhet.    Deler du boliglån med noen, eller har forsørgeransvar, er det ekstra viktig med en livsforsikring i tillegg. Sørg for at både du og din familie er best mulig sikret.

Les om Livsforsikring

Reiseforsikring

Reiseforsikring gjelder både på reise og i fritiden; for eksempel fram og tilbake fra jobb. Reiseforsikringen kan gjelde for én person eller hele familien.

Les om Reiseforsikring

Barneforsikring

Offentlige støtteordninger er gode, men dekker ikke alle utgiftene du kan få hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke eller alvorlig sykdom. Barneforsikringen gir det ekstra bidraget som sikrer at du kan være der og gjøre situasjonen bedre for barnet, og for dere som familie.

Les om Barneforsikring

Behandlingsforsikring

Hvis du lever et aktivt liv og vil sikre deg rask utredning og behandling hvis du rammes av sykdom eller skade, bør du kjøpe Behandlingsforsikring.

Les om Behandlingsforsikring

Helse 55+

Med Helse 55+ får du rask utredning og behandling, slik at du kan bruke tiden på det du ønsker. Du kan kjøpe Helse 55+ hvis du er mellom 55 og 75 år.

Les om Helse 55+

Ulykkesforsikring

Med en ulykkesforsikring kan du få hjelp til å takle de økonomiske konsekvensene ved skader som følge av ulykke.

Les om Ulykkesforsikring

Tips: Du finner PIN-koden til kortet ditt i mobilbanken

Last ned mobilbanken

  • Du velger om du skal laste ned til iPhone/iPad eller Android i neste steg.