Hva er ditt perfekte sparebeløp?

Det er flere måter å finne det perfekte sparebeløpet på, men ikke alle er like effektive.

En metode er å se hvor mye som står igjen på lønnskontoen siste dag før ny lønning kommer inn. Ulempen med denne er at det blir veldig tilfeldig. Var det noe spesielt som skjedde som gjorde at resultatet ble som det ble? Det er også veldig lett å bruke penger som er tilgjengelige og dermed bruker du kanskje mer enn du trenger. Da får du ikke avdekket ditt virkelig sparepotensiale.

Så hva med å prøvespare?

Vår anbefaling til deg er å spare når inntekten kommer inn på konto, slik at du på den måten blir vant til et lavere beløp til regninger og forbruk. Den enkleste måte å gjøre det på, er å opprette en spareavtale. Da trekkes det beløpet du har avtalt på den datoen du har avtalt - ingenting for deg å måtte passe på.

Slik kommer du i gang med prøvesparing

Det er enkelt å starte prøvesparing.

  1. Tenk deg ut et beløp du vil prøve å spare. Vil du f.eks. spare deg opp en buffer på kr 15.000 i løpet av ett år, trenger du å spare ca. kr 1.250 per måned. (Se betingelser for BufferSpar i faktaboksen her på siden.)
  2. Opprett en BufferSpar-konto i Nettbanken. (Link nedenfor.)
  3. Når du har opprettet kontoen, kan du opprette spareavtalen. Dette gjør du med "Overføring til egen konto" som du finner under "Betalinger" i Nettbanken.
  4. La spareavtalen løpe 3-4 måneder og se hvordan det går.

Fordelen med å gjøre dette på en BufferSpar-konto, er at det ikke er noen uttakbegrensninger, så du trenger ikke å være redd for at du har tatt i litt for mye når du satt deg sparemålet. Du kan enkelt justere underveis, og full oversikt har du i Mobilbank-appen.

Etabler sparingen din

Når du er ferdig med prøveperioden og har funnet ditt perfekte sparebeløp, kan du vurdere om du vil fortsette å bygge bufferen din eller om du vil fordele beløpet på flere sparemål. Det kan være sparing til bolig (BSU eller BSK), pensjon eller fond gjennom vår sparerobot Nora eller i Fondsvelgeren. Trenger du råd, kan du snakke med en av våre rådgivere som enkelt treffes på videomøte, som du like enkelt avtaler og holder i Mobilbank-appen.

Lykke til!

Fakta om BufferSpar

BufferSpar en konto uten uttakbegrensninger. 

  • Rente første 100.000 kroner: 3,75 % p.a. 
  • Rente over 100.001 kroner: 1,00 % p.a.

Se nye varslede priser