Mens mattebøkene på skolen fortsatt er fulle av kronestykker er resten av samfunnet på vei mot en kontantløs hverdag. Derfor er det viktig at barna ser hvordan bankkort og penger hører sammen. 

Nordea tilbyr bankkort til barn helt ned i 7-årsalderen. Kortet har uttaksbegrensninger både i butikk og minibank og kan bare brukes dersom det er penger på kontoen, noe som gir økt trygghet. Vårt råd er å introdusere barna for bankkort når dere som foreldre føler at barna er modne nok.  

Foreldretips:

 • Fortell barnet hvordan du selv oppbevarer og behandler kortet ditt, det inkluderer;
  - Å lære PIN-koden utenat
  - Å Ikke oppbevare PIN-koden sammen med kortet
  - Å aldri oppgi koden til noen, heller ikke til banken eller politiet 
 • Øv sammen med barnet hvordan man betaler i butikk.
 • Forklar forskjellen mellom disponibelt beløp og bokført beløp. Det er disponibelt beløp som forteller de hva de faktisk har på kontoen. 

Regler for bankkort

For barn opptil 13 år:

 • Barnet har et avgrenset ansvar dersom kortet blir misbrukt.
 • Tap over 200 kroner vil normalt bli erstattet av banken.
 • Kortet skal alltid benyttes sammen med PIN-koden.
 • Kortet kan ikke brukes til netthandel. 
 • Foresatte må sperre kortet, barnet kan ikke gjøre det selv.

For barn over 13 år:

 • Ungdomskortet kan brukes på internett, hvis foresatt har godkjent dette.
 • Personer over 15 år kan bestille kortet uten at foresatte godkjenner det.

Bli kunde på nett for unge 0-18 år

Foreldre/verge som er kunder i Nordea kan opprette kundeforhold og bestille tjenester til barnet/ungdommen ved bruk av BankID.

Gå til registreringsskjema

Nordea Bankkort Barn

Eget bankkort for barn fra 7 år. Kortet er gratis og knyttes til barnets Brukskonto.

Les mer om Nordea Bankkort Barn

Nordea Bankkort Ungdom

Eget bankkort for ungdom fra fylte 13 år. Kortet er gratis og knyttes til barnets Brukskonto.

Les mer om Nordea Bankkort Ungdom

Brukskonto

Dette er kontoen du benytter til daglig bruk. Du kan knytte kort, mobil- og forenklet nettbank til kontoen.

Les mer om Brukskonto