Fordeler med IPS - Individuell pensjonssparing

  • IPS er pensjonssparing med skattefordel.
  • Spar opptil kr 15 000 i året, og få 22,00 % av sparebeløpet (opptil kr 3 300) i skattefordel.
  • Bytt fond/investeringsprofil underveis uten at det påløper kostnader eller gevinstbeskatning.
  • Endre sparebeløp eller ta pause i sparingen, når du vil.

  • Ingen formuesskatt på IPS-sparingen.

Hva er IPS?

IPS er individuell pensjonssparing og passer i utgangspunktet alle med skattbar inntekt som ønsker å spare til pensjon. Men du må være komfortabel med at pengene bindes frem til pensjonsuttak (tidligst ved fylte 62 år). I tillegg er det greit å vite at IPS-ordningen utbetales over 10 år, og kan tidligst avsluttes når du er 80 år. For yngre personer i etableringsfasen kan det være lurt å fylle opp BSU-kontoen først.

Ved død skal IPS-pengene brukes til å sikre pensjon til barn under 21 år, eventuelt ektefelle, partner eller samboer. Dersom du ikke etterlater deg barn, ektefelle, parter eller samboer, skal oppspart saldo utbetales til dødsboet.

Sparing med skattefordel

For å få glede av pensjonssparing med skattefordel, må du ha skattepliktig inntekt.

Derfor passer individuell pensjonssparing for alle som betaler skatt. Dersom du ønsker å binde pengene frem til pensjonsuttak, tidligst fra 62 år, er denne spareformen optimal for deg.

Skattefordel uansett beløp

Mange av oss har ikke så mye å avse til pensjon hvert år. Uansett er det lurt å spare noe, slik at du blir fornøyd med pensjonen din. Noen få hundrelapper med individuell pensjonssparing kan gjøre en forskjell for deg, som pensjonist. Med IPS får du skattefordel uansett sparebeløp.

Sparer du allerede i IPS?

Gjør ett IPS ekstrainnskudd!

Logg inn

Vanlige spørsmål om IPS - Individuell pensjonssparing

Nye regler fra 2022

1. januar 2022 ble IPS-reglene endret. Maksimalt årlig sparebeløp er redusert fra kr 40 000 til kr 15 000, og dermed senkes skattefordelen fra opptil kr 8800 til kr 3300.

Start IPS - Individuell pensjonssparing

Se hva du får i pensjon med IPS og start avtale.

Start sparing Åpnes i nytt vindu

Aktiv forvaltning eller indeksfond?

IPS - sparingen er i fond/investeringsprofiler, og du bestemmer selv i hvilken type investeringsprofiler du plasserer sparingen din – aktivt eller indeksforvaltede investeringsprofiler.

Aktiv forvaltning

I aktivt forvaltede investeringsprofiler jobber Nordeas forvaltere aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i investeringsprofilene. De følger nøye med på markedet og målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra investeringsprofilens mandat og risikoprofil. Aktivt forvaltede investeringsprofiler har høyere kostnader enn passivt forvaltede investeringsprofiler (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling i investeringsprofilen før du som kunde får avkastning.
Start IPS pensjonssparing med aktiv forvaltningÅpnes i nytt vindu

Indeksforvaltning

Indeksforvaltning tilsvarer den generelle utviklingen i investeringsprofilens referanseindeks uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte investeringsprofiler på gjøres ofte av maskiner og kalles også passiv forvaltning. Derfor er kostnaden for indeksfond lavere enn for aktivt forvaltede investeringsprofiler.
Start IPS pensjonssparing med indeksfondÅpnes i nytt vindu

Kostnader for IPS
Kostnader for IPS-fond
Kostnader for IPS
SpesifikasjonKostnader
Innskuddskostnad0,00 %
Årlig administrasjonskostnad0,00 %
Bytte av fond eller portefølje0,00 %
Årlig forvaltningskostnad i utbetalingsperioden (ingen øvrige fondskostnader).0,75 %
Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu
Kostnader i underliggende fond
FondÅrlig forvaltningskostnad
Aktiva 100,49 %
Aktiva 300,79 %
Aktiva 500,99 %
Aktiva 651,09 %
Aktiva 801,19 %
Aktiva 1001,29 %
Nordea Liv Indeksforvaltning 10-1000,30 % 
Øvrige fond Fra 0,15 % til 2,00 %

Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversikten.