Craftsman man outdoor taking a coffee break

IPS pensjonssparing

Du får mer i pensjon og opptil kr 9200 i skattefordel. Med IPS pensjonssparing sparer du til pensjonen din, samtidig som du får 23 % av årlig innskudd i skattefordel. Du kan spare opptil kr 40 000 hvert år, og dermed få opptil kr 9200 mindre skatt.

Dette er IPS pensjonssparing

 • IPS er pensjonssparing med skattefordel. Med samme avkastning får du mer i pensjon med IPS enn med vanlig fondssparing.
 • Spar opptil kr 40 000 i året, og få inntil kr 9200 i årlig skattefordel (23 % av sparebeløpet).
 • Bytte fond underveis uten kostnader eller gevinstbeskatning.
 • Du kan endre sparebeløp, eller stoppe/ta pause i sparingen, når du vil.

 • Ingen formueskatt på IPS-sparingen.
 • IPS-pengene er bundet frem til pensjonsuttak, tidligst ved 62 år.
 • Skatt på uttak av IPS-penger er nå senket til 23 %.

Hva om jeg har IPS i Nordea fra før?

Couple in sofa with phone and tablet SMALL
 • IPS-sparing du har gjort i Nordea hittil i 2017, kan du ta med over i en ny IPS-avtale. Da blir det en del av årets IPS-sparing etter nye skatteregler, med skattefordel for 2017.
 • IPS-sparing til og med 2016 har du fått skattefordel for, og er bundet til pensjonsuttak. Gamle regler vil fortsatt gjelde for denne sparingen.
 • For å få skattefordel på årets sparing i ny IPS, oppretter du en ny IPS pensjonssparing.

Passer IPS sparing for meg?

Young woman with mobile outdoor - Small
 • IPS pensjonssparing passer for alle med skattbar inntekt. Husk dette
 • Det er greit for deg at pengene bindes frem til pensjonsuttak, tidligst fra 62 år.
 • Utbetalingen må vare i minst 10 år, og minst frem til fylte 80 år.
 • Du må ha skattbar inntekt for å få glede av skattefordelen.
 • Unge kan med fordel fylle opp BSU-sparingen sin først.

"...men vi har ikke så mye å spare i året..."

Couple home talking SMALL
 • Mange av oss har ikke så mye å avse til pensjon hvert år. Uansett er det lurt å spare noe, slik at du blir fornøyd med pensjonen din.
 • Start tidlig og selv et mindre beløp vokser seg betydelig større.
 • Noen få hundrelapper i ung alder kan gjøre en forskjell for deg som pensjonist.
 • Husk at skattefordel får du uansett beløp.
Sven 100 years old playing tennis.

Tenk om du blir 100 år

IPS Nordea kan gi deg økonomisk frihet som pensjonist. Vi lever stadig lenger. Sørg for at du har nok pensjon til hele pensjonstiden din. I følge SSB vil levealderen i 2060 ha økt fra dagens 80 år til rundt 84-89 år. Det finnes forskere som mener at halvparten av alle som fødes i dag blir 100 år. Pensjonsreformen fører til at vi i større grad må ta ansvar for egen pensjon. Med IPS pensjon er du godt i gang, og du får skattefordel på kjøpet.

Start IPS pensjonssparing
Åpnes i nytt vindu

Liv 30 år - får 44 % mer med IPS enn i fond

Young woman standing in front of sofa - small 

Liv er nyetablert og har boliglån. Men hun klarer å spare kr 500 fra hun er 30 år til hun er 67 år.

 • Liv vil ha spart opp 1,15 mill kr når hun er 67 år.
 • Beløpet er 44 % høyere * enn om hun hadde spart i fond med samme avkastning.
 • For deg som er ung er det en god ide å fylle opp BSU'en først.

Gunnar 45 år - får 36 % mer med IPS enn i fond

Man with tablet in sofa SMALL

Gunnar er 45 år, har god råd og betaler formueskatt. Han velger å spare makssummen på kr 40 000 i året.

 • Gunnar sparer 2,2 mill kr i IPS, fram til han er 67 år og pensjonist. 
 • Summen utgjør 36% i merverdi * sammenlignet med fondssparing med lik avkastning.

Else 67 år - får 27 % mer med IPS enn i fond

Woman in bathrope outside SMALL

Else er 67 år og pensjonist. Hun har god råd og betaler formueskatt. Hun klarer å spare kr 40 000 i året.

 • Hun har lov til å spare i IPS til hun er 75 år, og sparer fra 67 til 75 år.
 • Sparebeløpet til Else blir kr 431 000. 
 • Beløpet er 27 % høyere * enn fondssparing med lik avkastning. 

* Slik har vi gjort beregningen

For å komme fram til hvor mye mer pensjon IPS gir for pengene har vi brukt følgende beregning: IPS-sparingen er for eksempel kr 10 000, fradraget i år er 24 % og avkastningen er 7 % i hele spareperioden. Skatt på utbetaling er også 24 %. Til sammenligning har vi plassert kr 7600 (kr 10 000 minus skattereduksjonen) i aksjefond. Avkastningen er den samme. Beskatning av avkastning er 29,76 % (dagens aksjeskatt) og skjermingsrenten er satt til 0,9 %. 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Aktiv forvaltning eller indeksfond?

IPS er pensjonssparing i fond, og du bestemmer selv i hvilken type fond du plasserer sparingen din - aktivt forvaltede eller indeksforvaltede fond.

Aktiv forvaltning

Velger du aktivt forvaltede fond, innebærer det at vi i Nordea bruker all vår ekspertise til å gi deg høyest mulig avkastning gjennom disse fondene. Vi følger markedene nøye, og forvalterne gjør større og mindre justeringer underveis for å oppnå høyest mulig avkastning til avtalt type risiko. Aktivt forvaltede fond har litt høyere kostnader, men samtidig er forventningen til økt avkastning større. Aktivt forvaltede fond er også utvalgt basert på miljø, bærekraft og ledelse. Nordea mener aktiv forvaltning av fond gir høyest avkastning over tid.

Indeksfond

Med indeksforvaltede fond er oppgaven kun å følge markedets avkastning. Derfor kalles dette også passiv forvaltning. Her gjøres ingen vurdering av om noe er «smart» eller ikke – målet er kun å speile markedet. Denne måten å følge markedene på gjøres ofte av roboter, og derfor er kostnaden for denne typen fond lavere enn for tilsvarende aktivt forvaltede fond.
Nordea mener aktiv forvaltning av fond gir høyest avkastning over tid.

Cab

Nye IPS - en gledens dag for pensjons-sparere

"Den enkelte gis bedre muligheter til å spare til pensjon.", skrev Finans Norge etter at myndighetenes forslag om nye regler for IPS ble lagt frem. Det er spesielt to ting som nå gjør IPS pensjon mer attraktiv enn tidligere ordning. Du kan spare et større beløp hvert år, opptil kr 40 000. Det betyr mer pensjon, og større skattefordel. Skatten på uttak av IPS er nesten halvert til 23 %. IPS er nå den gode pensjonssparingen alle har ventet på. Nå er det ikke noe å lure på lenger.

Start IPS pensjonssparing
Åpnes i nytt vindu
Kostnader for IPS
Kostnader for IPS-fond

Start IPS pensjonssparing

Se hva du får i pensjon med IPS og start avtale.

Start IPS pensjonssparing Åpnes i nytt vindu