Woman looking at the sea

IPS - Individuell pensjonssparing

IPS er løsningen for deg som vil spare til pensjon og samtidig ønsker skattefordeler. Det er enkelt å komme i gang.

Fordeler med IPS - Individuell pensjonssparing

  • IPS er pensjonssparing med skattefordel. Med samme avkastning får du dermed mer i pensjon med IPS enn med vanlig fondssparing.
  • Spar opptil kr 40 000 i året, og få 22,00 % av sparebeløpet i skattefordel.
  • Bytt fond underveis uten kostnader eller gevinstbeskatning.
  • Du kan endre sparebeløp, eller stoppe/ta pause i sparingen, når du vil.

  • Ingen formuesskatt på IPS-sparingen.

Sparer du allerede i IPS?

Ønsker du å gjøre en innbetaling til din IPS, kan du gjøre det ved å logge inn nedenfor.

Logg innÅpnes i nytt vindu

IPS - Pensjonssparing med skattefordel

For å få glede av pensjonssparing med skattefordel, må du ha skattepliktig inntekt.

Derfor passer individuell pensjonssparing for alle som betaler skatt. Dersom du ønsker å binde pengene frem til pensjonsuttak, tidligst fra 62 år, er denne spareformen optimal for deg. I tillegg er det greit å vite at utbetalingen varer i minst 10 år, og minst frem til fylte 80 år. 

Ved død skal IPS-pengene brukes til å sikre pensjon til barn under 21 år, eventuelt ektefelle, partner eller samboer. Dersom du ikke etterlater deg barn, ektefelle, parter eller samboer, skal oppspart saldo utbetales til dødsboet. 

Skattefordel uansett beløp

Mange av oss har ikke så mye å avse til pensjon hvert år. Uansett er det lurt å spare noe, slik at du blir fornøyd med pensjonen din. Noen få hundrelapper med individuell pensjonssparing kan gjøre en forskjell for deg, som pensjonist. Med IPS får du skattefordel uansett sparebeløp.

Vanlige spørsmål om IPS - Individuell pensjonssparing

Start IPS-sparing nå, så kan du leve livet og gjøre det du vil - også som gammel

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Noen få hundrelapper i måneden med pensjonssparing kan utgjøre en stor forskjell for deg som pensjonist.

Start IPS - Individuell pensjonssparing

Se hva du får i pensjon med IPS og start avtale.

Start sparing Åpnes i nytt vindu

Aktiv forvaltning eller indeksfond?

IPS - pensjonssparing er i fond, og du bestemmer selv i hvilken type fond du plasserer sparingen din - aktivt forvaltede eller indeksforvaltede fond.

Aktiv forvaltning

I et aktivt forvaltet fond jobber Nordeas forvaltere aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i fondene. De følger nøye med på markedet og målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn passivt forvaltede fond (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling i fondet før du som kunde får avkastning.
Start IPS pensjonssparing med aktiv forvaltningÅpnes i nytt vindu

Indeksfond

Indeksfond vil tilsvare den generelle utviklingen i fondets referanseindeks uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte fondet på gjøres ofte av maskiner og kalles også passiv forvaltning. Derfor er kostnaden for indeksfond lavere enn for aktivt forvaltede fond.
Start IPS pensjonssparing med indeksfondÅpnes i nytt vindu

Kostnader for IPS
Kostnader for IPS-fond
Kostnader for IPS
SpesifikasjonKostnader
Innskuddskostnad0,00 %
Årlig administrasjonskostnad0,00 %
Bytte av fond eller portefølje0,00 %
Årlig forvaltningskostnad i utbetalingsperioden (ingen øvrige fondskostnader).0,75 %
Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu
Kostnader i underliggende fond
FondÅrlig forvaltningskostnad
Aktiva 100,49 %
Aktiva 300,79 %
Aktiva 500,99 %
Aktiva 651,09 %
Aktiva 801,19 %
Aktiva 1001,29 %
Nordea Liv Indeksforvaltning 10-1000,30 % 
Øvrige fond Fra 0,15 % til 2,00 %

Informasjon om priser og returprovisjon finnes på det enkelte fonds faktaark i fondsoversikten.