Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Bærekraftig sparing i fond

Å spare bærekraftig betyr at du kan spare i fond og få mulighet til god avkastning uten å gå på akkord med miljøet, menneskerettigheter og sosiale forhold rundt om i verden. Det betyr at du kan bidra til å gjøre en stor forskjell gjennom sparingen din.

Fordeler ved å spare i bærekraftige fond

  • Du sparer i selskaper som har fokus på nye og bærekraftige løsninger.
  • Pengene dine kan vokse uten at du trenger å gå på akkord med miljøet, menneskerettigheter og sosiale forhold.
  • Du bidrar til å gjøre en forskjell.

Hvordan velge et bærekraftig fond?

Alle våre fond er godt merket med fondets ansvarsprofil og karbonavtrykk.

Når du velger et fond fra Nordea vil du blant annet få informasjon om fondets ansvarsprofiler og fondets karbonfotavtrykk.

Alle Nordeas aktivt forvaltede fond omfattes av retningslinjer for ansvarlige investeringer, slik at du kan føle deg trygg på at investeringene dine plasseres i samsvar med dine egne personlige verdier.

Stars-fondene er våre "stjerner" innen bærekraft

Nordea Star-fondene tar ansvarlige investeringer ett steg videre.

De miljømessige, sosiale og forretningsetiske forholdene i selskapene som Nordea Stars-fondene investerer i analyseres grundig (ESG-analyse), før vi velger ut de "stjernene" som utmerker seg og som vi tror vil bidra til god forventet avkastning.

Disse fondene tar ekstra hensyn til blant annet spørsmål om miljø og sosiale forhold og hvordan Nordea kan påvirke selskapene de investerer i. Nordea jobber med å oppmuntre selskaper til mer bærekraftig virksomhet, og gransker på årlig basis om noen av selskapene bryter med internasjonale normer og avtaler. Avdekker vi at noen bryter normene, innleder vi en dialog for å påvirke selskapet til å endre praksis. Dersom praksis ikke endres gjennom dialogen, selger Nordea seg ut av selskapet. 

Les mer om Stars-fondene her

Hvordan velger jeg Nordea Stars-fondene?

Du kan enten velge å spare bærekraftig direkte i et fond, eller spare i de samme fondene gjennom Fondskonto.

Fondskonto er et fleksibelt forsikringsspareprodukt. En av fordelene med Fondskonto er at du  kan bytte blant flere typer fond så mye du vil uten at det utløser skatt. Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. Ved utbetaling beskattes avkastningen som alminnelig inntekt.  (Det er vedtatt nye skatteregler ved uttak etter 1.1.2019.)

Uansett om du velger frie fond eller Fondskonto kan du velge blant våre bærekraftige fond.

Spar bærekraftig i fond

Velg enten å spare bærekraftig direkte i et fond eller gjennom Fondskonto.

Start bærekraftig sparing i fond