Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros
Familie ved innsjø

Bærekraftige og grønne fond

Når du investerer pengene dine bærekraftig, gir du dem sjansen til å vokse i selskaper som tar hensyn til mennesker og miljø. Vi tilbyr et stort utvalg av bærekraftige fond for deg som vil spare bærekraftig. Du kan gjøre en forskjell - hvorfor ikke begynne med en gang?

Slik sparer du i bærekraftige og grønne fond

Tenk om vi kunne skape en forandring mot en bærekraftig fremtid?

Våre valg spiller en rolle. Hvordan vi for eksempel investerer pengene våre påvirker våre egne og andres levevilkår, nå og i fremtiden. Vi kan sørge for at våre sparepenger blir brukt til bærekraftig utvikling, som også gir mulighet for god og stabil avkastning. Se ulike måter å starte bærekraftig sparing i grønne fond på nedenfor.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Nora hjelper deg med å spare bærekraftig

Spareroboten Nora gir deg personlig rådgivning og anbefaler et fond som passer deg. Hun tar hensyn til hvor mye risiko du vil ta og om du ønsker å spare bærekraftig.

Få forslag til en bærekraftig fondsportefølje

Fondsvelgeren kan passe deg som vil sette sammen flere fond til din egen portefølje. Med hjelp av Fondsvelgeren får du også forslag en bærekraftig fondsportefølje.

Start sparing selv i et av våre bærekraftige fond

For deg som vet hvilket fond du vil spare i. Se alle våre bærekraftige fond i vår Fondsliste ved å velge "bærekraftig" i kategorioversikten.

Hva er bærekraftig investering?

Å spare bærekraftig innebærer at du velger fond som tar hensyn til aspekter innen bærekraft i din forvaltning. Miljøspørsmål er et aspekt, men vi tenker også på gode arbeidsvilkår, hvordan en bedrift behandler sine underleverandører, eller hvordan de arbeider med risiko for korrupsjon. Alt dette påvirker et selskap og deres aksjekurs, og på sikt også avkastningen i det fondet du sparer i. 

Bærekraftige investeringer hos oss

Innenfor vårt bærekraftige fondsutvalg har vi i Nordea valgt ut fond basert på at de tar større hensyn til bærekraftsspørsmål i sine investeringsbeslutninger. Et fond kan jobbe med bærekraftsspørsmål på mange ulike måter. Det kan enten være gjennom et høyere fokus på ESG-spørsmål, altså spørsmål som handler om miljø, sosialt ansvar og forretningsetikk. Eller at fondene investerer i henhold til et spesielt tema, som for eksempel klima. Alle Nordea-fondene innen bærekraftige valg følger Nordeas policy for fossilt brensel. Det innebærer at fondene ikke investerer i selskaper hvor mer enn 5 % av selskapets omsetning kommer fra olje, gass eller kull, og som ikke har en tydelig strategi for å omdanne til fossilfri energi på linje med klimamålene i FN's Parisavtale.

Les også

Ansvarsprofiler: Hvordan vi i Nordea jobber med ansvarlige investeringer.

Karbonfotavtrykk: Et mål på hvor mye karbondioksid som selskapene fondet har investert i har sluppet ut.

ESG: Hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling.

Les om våre bærekraftige og grønne fond

Nordea Stars-fond

Starsfondene har ekstra fokus på bærekraft. Fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

Les om Nordea Stars-fond

Klimafond

Aksjefondet Nordea Klima & Miljø investerer i globale selskaper som direkte eller indirekte jobber aktivt for et bedre klima og miljø.

Les om Nordea Klima & Miljø

Fondspakker

Nordea Bærekraftige Valg er bærekraftige globale kombinasjonsfond med ulik risiko- og avkastningsprofil.

Les om Nordea Bærekraftige Valg

Fondspakker i Fondskonto

Nordea Liv Bærekraft er kombinasjonsfond for deg ønsker å spare bærekraftig. Sparing i Fondskonto kan være et skattegunstig alternativ, om du planlegger å bytte fond ofte.

Les om Nordea Liv Bærekraft

Nordeas bærekraftige avtrykk hjelper deg med å forstå sammenhengen mellom sparing og miljøpåvirkning

Å forstå sammenhengen mellom sparing og avtrykk på miljø kan være vanskelig. Derfor har vi i Nordea, sammen med Nasdaq, utviklet en oversikt som viser det samlede bærekraftige avtrykket av selskapene i våre bærekraftige porteføljer, sammenlignet med en indeks på tilsvarende markeder. 

Denne oversikten, som vi kaller «bærekraftig avtrykk», er tilgjengelig for våre bærekraftige fondspakker. Det bærekraftige avtrykket viser et eksempel utfra en investering på 1 million kroner for fire viktige miljøparametere: karbonutslipp, utslipp fra fossile reserver, vannforbruk og avfallsgenerering. 

Aktivt ESG-eierskap gir bedre avkastning og økt bærekraft

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

I Nordeas kvartalsrapport om bærekraftige investeringer undersøker vi denne gangen begrepet aktivt ESG-eierskap. Hva er det, hvor effektivt er aktivt ESG-eierskap sammenlignet med andre investeringsstrategier, og hvordan kan private investorer gjøre en forskjell ved å engasjere seg i selskaper?

Les vår siste kvartalsrapport for bærekraftige investeringer

Ønsker du å vite mer om bærekraftige investeringer og lese rapporten?
Les rapporten herÅpnes i nytt vindu

Spar bærekraftig i fond

Er du fondskunde hos oss kan du logge inn i nettbanken eller mobilbanken for å starte sparing i et av våre bærekraftige fond. Etter innlogging søker du opp fondet du vil spare i. Er du ny kunde og trenger hjelp til å komme i gang med sparingen, er du velkommen til å kontakte oss.

Spar i fond - logg inn i nettbanken Åpnes i nytt vindu

Spar bærekraftig i Fondskonto

Du kan også spare i våre bærekraftige fond i Fondskonto. Velg sparebeløp og tidshorisont, og logg deretter inn med BankId. Etter innlogging svarer du på noen spørsmål og får en anbefaling på et fond tilpasset deg.

Spar i Fondskonto - start sparing her Åpnes i nytt vindu

Slik påvirker vi i riktig retning

  • Vi tar aktivt eierskap.
  • Vi støtter forskning og utvikling med fokus på klima og miljø.
  • Vi samarbeider med forskjellige internasjonale tiltak og partnerskap. 
  • Vi bidrar til å kople finansvirksomhet og finansmarkedene til bærekraft. 
  • Vi følger internasjonalt anerkjente prinsipper for bærekraftige investeringer og aktivt eierskap. 

Nordea-podkaster om bærekraftige investeringer

Artikler om bærekraft

Ønsker du lese om bærekraftige investeringer kan vi anbefale artiklene i vårt FondsmagasinÅpnes i nytt vindu

Se også:
Artikkelen "Aksjefondene som trosser koronaÅpnes i nytt vindu" som handler om Nordea Stars-fondene.

Blogginnlegg fra Nordea Liv om bærekraftÅpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste