Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros
Familie står i eng av gress

Bærekraftige og grønne fond

Når du investerer pengene dine bærekraftig, gir du dem sjansen til å vokse i selskaper som tar hensyn til mennesker og miljø. Vi tilbyr et stort utvalg av bærekraftige fond for deg som vil spare bærekraftig. Du kan gjøre en forskjell - hvorfor ikke begynne med en gang?

Fordeler ved å spare i bærekraftige fond

  • Du sparer i selskaper som har fokus på nye og bærekraftige løsninger
  • Pengene dine kan vokse uten at det trenger å gå på akkord med miljøet, menneskerettigheter og sosiale forhold
  • Du bidrar til å gjøre en forskjell

Slik sparer du bærekraftig

Tenk om vi kunne skape en forandring mot en bærekraftig fremtid?

Valgene våre spiller en rolle. Hvordan vi for eksempel investerer pengene våre påvirker våre egne og andres levevilkår, nå og i fremtiden. Vi kan sørge for at våre sparepenger blir brukt til bærekraftig utvikling, som også gir mulighet for god og stabil avkastning. 

Vi tilbyr mange fond som tar ekstra hensyn til bærekraftsspørsmål i sin forvaltning.  Se eksempler på noen fond nedenfor, eller se hele listen av fond i Fondslisten under fanen "Bærekraftig fondsutvalg"

Nordea Stars-fond

Starsfondene har ekstra fokus på bærekraft. Fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

Les om Nordea Stars-fond

Klimafond

Aksjefondet Nordea Klima & Miljø investerer i globale selskaper som direkte eller indirekte jobber aktivt for et bedre klima og miljø.

Les om Nordea Klima & Miljø

Fondspakker

Nordea Bærekraftige Valg er bærekraftige globale kombinasjonsfond med ulik risiko- og avkastningsprofil.

Les om Nordea Bærekraftige Valg

Fondspakker i Fondskonto

Nordea Liv Bærekraft er kombinasjonsfond for deg ønsker å spare bærekraftig. Sparing i Fondskonto kan være et skattegunstig alternativ, om du planlegger å bytte fond ofte.

Les om Nordea Liv Bærekraft

Sammenhengen mellom sparing og miljøpåvirkning

Nordeas bærekraftige avtrykk hjelper deg med å forstå sammenhengen mellom sparing og miljøpåvirkning.

Å forstå sammenhengen mellom sparing og avtrykk på miljø kan være vanskelig. Derfor har vi i Nordea, sammen med Nasdaq, utviklet en oversikt som viser det samlede bærekraftige avtrykket av selskapene i våre bærekraftige porteføljer, sammenlignet med en indeks på tilsvarende markeder. 

Denne oversikten, som vi kaller «bærekraftig avtrykk», er tilgjengelig for våre bærekraftige fondspakker. Det bærekraftige avtrykket viser et eksempel utfra en investering på 1 million kroner for fire viktige miljøparametere: karbonutslipp, utslipp fra fossile reserver, vannforbruk og avfallsgenerering. 

Bærekraftige investeringer hos oss

Bærekraft og samfunnsansvar er viktig. Vi i Nordea er derfor opptatt av å forvalte din sparing i fond på en bærekraftig måte.

Nordea har et eget team som analyserer selskapenes evne til å tilpasse seg globale bærekraftskriterier, og som har fokus på nye og bærekraftige løsninger.

Dersom du ønsker å investere i bærekraftige og grønne fond hos Nordea kan du få informasjon om fondets ansvarsprofiler og fondets karbonfotavtrykk i Nordeas fondsinformasjon.

Alle Nordeas fond omfattes av våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, noe som betyr at investeringene dine plasseres på en bærekraftig måte.

Det er to måter å handle bærekraftige fond på hos oss, enten i frie fond eller gjennom Fondskonto. Se nedenfor hvordan du kommer i gang.

Kvartalsrapport for bærekraftige investeringer

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Leder for bærekraftige investeringer i Nordea, Eva Palmborg forteller hvordan fokuset på bærekraftige investeringer har utviklet seg de siste 10 årene og hvorfor dette arbeidet er viktig.

Les kvartalsrapporten for bærekraftige investeringer

Ønsker du å vite mer om bærekraftige investeringer og lese rapporten?
Les rapporten herÅpnes i nytt vindu

Spar bærekraftig i fond

Er du fondskunde hos oss kan du logge inn i nettbanken eller mobilbanken for å starte sparing i et av våre bærekraftige fond. Etter innlogging søker du opp fondet du vil spare i. Er du ny kunde og trenger hjelp til å komme i gang med sparingen, er du velkommen til å kontakte oss.

Spar i fond - logg inn i nettbanken Åpnes i nytt vindu

Spar bærekraftig i Fondskonto

Du kan også spare i våre bærekraftige fond i Fondskonto. Velg sparebeløp og tidshorisont, og logg deretter inn med BankId. Etter innlogging svarer du på noen spørsmål og får en anbefaling på et fond tilpasset deg.

Spar i Fondskonto - start sparing her Åpnes i nytt vindu

Slik påvirker vi i riktig retning

  • Vi tar aktivt eierskap.
  • Vi støtter forskning og utvikling innen hvordan investeringer påvirker klima og miljø.
  • Vi samarbeider med forskjellige internasjonale tiltak og partnerskap. 
  • Vi tar en aktiv rolle når det gjelder å kople finansvirksomhet og finansmarkedene til bærekraft. 
  • Vi følger internasjonalt anerkjente prinsipper for bærekraftige investeringer og aktivt eierskap. 

Nordea-podkaster om bærekraftige investeringer

Artikler om bærekraft

Ønsker du lese om bærekraftige investeringer kan vi anbefale artiklene i vårt FondsmagasinÅpnes i nytt vindu

Se også:
Artikkelen "Aksjefondene som trosser koronaÅpnes i nytt vindu" som handler om Nordea Stars-fondene.

Blogginnlegg fra Nordea Liv om bærekraftÅpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste