Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros
Familie ved innsjø

Sparing i fond med fokus på bærekraft

Når du investerer pengene dine i fond med fokus på bærekraft, gir du dem sjansen til å vokse i selskaper som tar hensyn til mennesker og miljø. Vi tilbyr et stort utvalg av fond for deg som er opptatt av bærekraft. Du kan gjøre en forskjell - hvorfor ikke begynne med en gang?

Slik gjør du et bærekraftig valg for sparingen din

Tenk om vi kunne skape en forandring mot en bærekraftig fremtid?

Våre valg spiller en rolle. Hvordan vi for eksempel investerer pengene våre påvirker våre egne og andres levevilkår, nå og i fremtiden. Vi kan sørge for at våre sparepenger blir brukt til bærekraftig utvikling, som også gir mulighet for god og stabil avkastning. Se ulike måter å starte sparing i fond med fokus på bærekraft nedenfor.

Nora hjelper deg med å ta et bærekraftig valg for sparingen din

Spareroboten Nora gir deg personlig rådgivning og anbefaler et fond som passer deg. Hun tar hensyn til hvor mye risiko du vil ta og om du er opptatt av bærekraft.

Få forslag til en fondspakke med fokus på bærekraft

Fondsvelgeren kan passe deg som vil sette sammen flere fond til din egen portefølje. Med hjelp av Fondsvelgeren får du også forslag til en fondspakke med bærekraftig profil.

Start sparing selv i et av våre fond med bærekraftig fokus

For deg som vet hvilket fond du vil spare i. Se alle våre fond med bærekraftig fokus i vår Fondsliste ved å velge "bærekraftig" i kategorioversikten.

Hva vil det si å investere i fond med fokus på bærekraft?

Å spare med et spesielt fokus på bærekraft innebærer at du velger fond som tar hensyn til aspekter innen bærekraft i din forvaltning. Miljøspørsmål er et aspekt, men vi tenker også på gode arbeidsvilkår, hvordan en bedrift behandler sine underleverandører, eller hvordan de arbeider med risiko for korrupsjon. Alt dette påvirker et selskap og deres aksjekurs, og på sikt også avkastningen i det fondet du sparer i. 

Investeringer i fond som tar hensyn til spørsmål om bærekraft i investeringsbeslutningene

Innenfor vårt fondsutvalg har vi valgt ut fond basert på at de tar større hensyn til bærekraftsspørsmål i sine investeringsbeslutninger. Et fond kan jobbe med bærekraftsspørsmål på mange ulike måter. Det kan enten være gjennom et høyere fokus på ESG-spørsmål, altså spørsmål som handler om miljø, sosialt ansvar og forretningsetikk. Eller at fondene investerer i henhold til et spesielt tema, som for eksempel klima. Alle Nordea-fondene innen bærekraftige valg følger Nordeas policy for fossilt brensel. Det innebærer at fondene ikke investerer i selskaper hvor mer enn 5 % av selskapets omsetning kommer fra olje, gass eller kull, og som ikke har en tydelig strategi for å omdanne til fossilfri energi på linje med klimamålene i FN's Parisavtale.

Les også

Ansvarsprofiler: Hvordan vi i Nordea jobber med ansvarlige investeringer.

Karbonfotavtrykk: Et mål på hvor mye karbondioksid som selskapene fondet har investert i har sluppet ut.

ESG: Hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling.

Les om våre fond med fokus på bærekraft

Nordea Stars-fond

Stars-fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

Les om Nordea Stars-fond

Fondspakker

Nordea Bærekraftige Valg er bærekraftige globale kombinasjonsfond med ulik risiko- og avkastningsprofil.

Les om Nordea Bærekraftige Valg

Investeringsprofiler i Fondskonto

Nordea Liv Bærekraft er for deg som ønsker å spare i investeringsprofiler med spesifikke bærekraftskriterier. Sparing i Fondskonto kan være et skattegunstig alternativ, om du planlegger å bytte fond ofte.

Les om Nordea Liv Bærekraft

Nordeas bærekraftige avtrykk hjelper deg med å forstå sammenhengen mellom sparing og miljøpåvirkning

Å forstå sammenhengen mellom sparing og avtrykk på miljø kan være vanskelig. Derfor har vi i Nordea, sammen med Nasdaq, utviklet en oversikt som viser det samlede bærekraftige avtrykket av selskapene i våre bærekraftige porteføljer, sammenlignet med en indeks på tilsvarende markeder. 

Denne oversikten, som vi kaller «bærekraftig avtrykk», er tilgjengelig for våre fondspakker med fokus på bærekraft. Det bærekraftige avtrykket viser et eksempel utfra en investering på 1 million kroner for fire viktige miljøparametere: karbonutslipp, utslipp fra fossile reserver, vannforbruk og avfallsgenerering. 

Spar i fond

Er du fondskunde hos oss kan du logge inn i nettbanken eller mobilbanken for å starte sparing i et av våre fond med fokus på bærekraft. Etter innlogging søker du opp fondet du vil spare i. Er du ny kunde og trenger hjelp til å komme i gang med sparingen, er du velkommen til å kontakte oss.

Spar i fond - logg inn i nettbanken Åpnes i nytt vindu

Spar i Fondskonto

Du kan også spare i fond med fokus på bærekraft i Fondskonto. Velg sparebeløp og tidshorisont, og logg deretter inn med BankId. Etter innlogging svarer du på noen spørsmål og får en anbefaling på et fond tilpasset deg.

Spar i Fondskonto - start sparing her Åpnes i nytt vindu

Informasjon om vårt arbeid med bærekraft - SFDR

Hos oss er bærekraft viktig, noe som gjenspeiler alt vi gjør. 

Les om hvordan vi jobber

Les vår siste kvartalsrapport for investeringer med fokus på bærekraft

Ønsker du å vite mer om våre investeringer og lese rapporten?
Les rapporten herÅpnes i nytt vindu

Slik påvirker vi i riktig retning

  • Vi tar aktivt eierskap.
  • Vi støtter forskning og utvikling med fokus på klima og miljø.
  • Vi samarbeider med forskjellige internasjonale tiltak og partnerskap. 
  • Vi bidrar til å kople finansvirksomhet og finansmarkedene til bærekraft. 
  • Vi følger internasjonalt anerkjente prinsipper for investeringer med fokus på bærekraft og aktivt eierskap. 

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste