Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Bærekraftige og grønne fond

Du kan gjøre en forskjell - hvorfor ikke begynne med en gang? Tenk om vi kunne skape en forandring mot en bærekraftig fremtid for oss og kommende generasjoner? Valgene våre spiller en rolle. Hvordan vi for eksempel investerer pengene våre påvirker våre egne og andres levevilkår, nå og i fremtiden. Vi kan sørge for at våre sparepenger blir brukt til bærekraftig utvikling, som også gir mulighet for god og stabil avkastning.

Fordeler ved å spare i bærekraftige fond

  • Du sparer i selskaper som har fokus på nye og bærekraftige løsninger.
  • Pengene dine kan vokse uten at det trenger å gå på akkord med miljøet, menneskerettigheter og sosiale forhold.
  • Du bidrar til å gjøre en forskjell.

Spar i våre mest bærekraftige fond

Nedenfor ser du våre mest bærekraftige fond. Du kan velge mellom enkeltfond og fondspakker (fondsporteføljer).

 

Nordea Stars-fond

Nordea Stars-fond har ekstra fokus på bærekraft. Disse fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø. Du kan velge mellom åtte ulike aksje- og rentefond.

Les om Nordea Stars-fond

Fond for deg som er opptatt av klima

Aksjefondet Nordea Klima & Miljø investerer i globale selskaper som direkte eller indirekte jobber aktivt for et bedre klima og miljø.

Les om Nordea Klima & Miljø

Fondspakken Nordea Bærekraftige Valg

Spar i bærekraftige globale kombinasjonsfond med ulik risiko- og avkastningsprofil. Dette er fond for deg som ønsker å spare i flere fond samtidig og samtidig er opptatt av enkelthet og bærekraft.

Les om Nordea Bærekraftige Valg

Fondspakken Nordea Liv Bærekraft via Fondskonto

Spar i bærekraftige fond fra Nordea og eksterne fond - samlet i en pakke. Dette er fond for deg som ønsker å spare i fond via Fondskonto i Nordea Liv.

Les om Nordea Liv Bærekraft

Våre seks kortsiktige bærekraftsmål for 2018*

  • Forbedre ESG-screeningsverktøyene for ansvarlige investeringer, ansvarlig finansiering og ansvarlige innkjøp. 
  • Innføre et rammeverk for risikostyring for å kunne identifisere de viktigste risikoene i verdikjeden med fokus på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og bekjempelse av korrupsjon.
  • Etablere en struktur med målbare indikatorer.
  • Fortsette å innarbeide den oppdaterte policyen for bærekraft og prinsippene for bærekraftig finansiering, investering og rådgivning.
  • Fastsette en referanselinje for risiko knyttet til klimaendringer og menneskerettigheter som gjelder for hele verdikjeden.
  • Utarbeide posisjonserklæringer og retningslinjer for aktuelle områder, blant annet forsvar og shipping.

*De tre første målene er videreført fra 2017, mens de tre siste er nye.

Slik påvirker vi i riktig retning

Vi tar aktivt eierskap.

Vi støtter forskning og utvikling innen hvordan investeringer påvirker klima og miljø.

Vi samarbeider med forskjellige internasjonale tiltak og partnerskap. 

Vi tar en aktiv rolle når det gjelder å kople finansvirksomhet og finansmarkedene til bærekraft. 

Vi følger internasjonalt anerkjente prinsipper for bærekraftige investeringer og aktivt eierskap. 

Bærekraftige investeringer

Bærekraft og samfunnsansvar er viktig. Vi i Nordea er derfor opptatt av å forvalte din sparing i fond på en bærekraftig måte.

Nordea har et eget team som analyserer selskapenes evne til å tilpasse seg globale bærekraftskriterier, og som har fokus på nye og bærekraftige løsninger.

Dersom du ønsker å investere i bærekraftige og grønne fond hos Nordea kan du få informasjon om fondets ansvarsprofiler og fondets karbonfotavtrykk i Nordeas fondsinformasjon.

Alle Nordeas fond omfattes av våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, noe som betyr at investeringene dine plasseres på en bærekraftig måte.

ESG-analyse

En ESG-analyse er en måte å bedømme selskapet på, utenom finansielle resultater.

ESG står for de miljømessige, sosiale og forretningsetiske forholdene i et selskap. De tre kriteriene står sentralt når ESG-teamet i Nordea vurderer om selskapet håndterer sin risiko på en ansvarlig måte.

For at et selskap skal bli godkjent som en bærekraftig eller ansvarlig investering i et Nordea-fond, må selskapet gjennomgå denne analysen. 

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Spar bærekraftig i fond

Velg enten å spare bærekraftig i et tradisjonelt fond eller gjennom Fondskonto.

Start bærekraftig sparing i fond