Slik kan du bidra med sparingen din

Klimakrise og global oppvarming, miljøproblemer, dårlige arbeidsvilkår og fattigdom er en del av verdens utfordringer. Med bærekraftig sparing kan du være med å påvirke.

Nedenfor kan du lese om noen av våre fond som tar større hensyn til bærekraftsspørsmål i sine investeringsbeslutninger. Vi gjør omfattende ESG-analyser for å sikre at selskapene vi investerer i har en bærekraftig drift gjennom høyt fokus på miljø, sosiale utfordringer og god eierstyring. ESG gir altså en bedre risikostyring og muligheter for å plukke ut de gode selskapene.

Nordea Stars-fond

Stars-fondene investerer i selskaper som er økonomisk sterke og som samtidig utmerker seg innenfor menneskerettigheter, arbeidsvilkår og miljø.

Les om Nordea Stars-fond

Fond med fokus på klima og sosiale forhold

Nordea Global Climate and Social Impact Fund investerer i selskaper som kan bidra til å løse globale klimautfordringer og sosiale spørsmål.

Les om Global Climate and Social Impact Fund

Fondspakker

Nordea Bærekraftige Valg er globale kombinasjonsfond med ulik risiko- og avkastningsprofil.

Les om Nordea Bærekraftige Valg

Investeringsprofiler i Nordea Liv

Nordea Liv Bærekraft er for deg som ønsker å spare i investeringsprofiler med ekstra fokus på bærekraft.

Les om Nordea Liv Bærekraft

Spørsmål og svar om bærekraft

Aktivt eierskap

Aktivt eierskap står sentralt når vi jobber med ansvarlige investeringer. Det betyr at vi utøver våre aksjonærrettigheter for å påvirke atferden til selskaper og lede dem i en mer bærekraftig retning.

  • Vi stemmer på aksjonærmøter og ordinære generalforsamlinger. 
  • Vi tar store initiativ på industrinivå relatert til miljø-, sosial- og styringsaspekter (ESG).
  • Vi har aktiv kontakt med selskaper - og utfører feltbesøk hos selskaper.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.