Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Bærekraftige og grønne fond

Å spare i bærekraftige fond gir deg mulighet for god avkastning uten å gå på akkord med miljøet, menneskerettigheter og sosiale forhold rundt om i verden. Gjennom bærekraftige investeringer kan du bidra til å gjøre en forskjell.

Fordeler ved å spare i bærekraftige fond

  • Du sparer i selskaper som har fokus på nye og bærekraftige løsninger.
  • Pengene dine kan vokse uten at det trenger å gå på akkord med miljøet, menneskerettigheter og sosiale forhold.
  • Du bidrar til å gjøre en forskjell.

Bærekraftige investeringer

Bærekraft og samfunnsansvar er viktig. Vi i Nordea er derfor opptatt av å forvalte din sparing i fond på en bærekraftig måte.

Nordea har et eget team som analyserer selskapenes evne til å tilpasse seg globale bærekraftskriterier, og som har fokus på nye og bærekraftige løsninger.

Dersom du ønsker å investere i bærekraftige og grønne fond hos Nordea kan du få informasjon om fondets ansvarsprofiler og fondets karbonfotavtrykk i Nordeas fondsinformasjon.

Alle Nordeas fond omfattes av våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, noe som betyr at investeringene dine plasseres på en bærekraftig måte.

Stars-fond tar ansvarlige investeringer ett sted videre

Nordea Stars-fond tar ekstra hensyn til spørsmål om miljø og sosiale forhold og hvordan Nordea kan påvirke selskapene de investerer i.

Nordea jobber med å oppmuntre selskaper til mer bærekraftig virksomhet, og gransker på årlig basis om noen av selskapene bryter med internasjonale normer og avtaler. Avdekkes det at noen bryter normene, innledes det en dialog for å påvirke selskapet til å endre praksis. Dersom praksis ikke endres gjennom dialogen, selger Nordea seg ut av selskapet.

Selskapene som disse fondene investerer i, analyseres grundig med utgangspunkt i en ESG-analyse, før vi velger ut de «stjernene» som utmerker seg og som Nordea tror vil bidra til god forventet avkastning.

Les mer om Stars-fondene her

ESG-analyse

En ESG-analyse er en måte å bedømme selskapet på, utenom finansielle resultater.

ESG står for de miljømessige, sosiale og forretningsetiske forholdene i et selskap. De tre kriteriene står sentralt når ESG-teamet i Nordea vurderer om selskapet håndterer sin risiko på en ansvarlig måte.

For at et selskap skal bli godkjent som en bærekraftig eller ansvarlig investering i et Nordea Stars-fond må selskapet gjennomgå denne analysen. Det er kun de mest ansvarlige og bærekraftige selskapene med god ESG-rating som kvalifiserer for Stars-fondene.

Hvor kan jeg spare i Nordea Stars-fond?

Du kan enten velge å spare bærekraftig i et grønt eller etisk tradisjonelt fond, eller spare i de samme fondene gjennom Fondskonto.

Fondskonto er et fleksibelt forsikringsspareprodukt. En av fordelene med Fondskonto er at du  kan bytte blant flere typer fond så mye du vil uten at det utløser skatt. Du får utsatt skatt på avkastningen i spareperioden. Ved utbetaling beskattes avkastningen som alminnelig inntekt.  (Merk at det er vedtatt nye skatteregler ved uttak fra Fondskonto etter 1.1. 2019. Les om de nye skattereglene)

Uansett om du velger tradisjonelle fond eller Fondskonto kan du velge blant våre bærekraftige fond.

Spar bærekraftig i fond

Velg enten å spare bærekraftig i et tradisjonelt fond eller gjennom Fondskonto.

Start bærekraftig sparing i fond