Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Ansvarlige investeringer

Vi i Nordea er opptatt av å forvalte din sparing i fond på en bærekraftig måte. Det betyr at miljø, sosiale - og forretningsetiske forhold (ESG) er viktig for oss som kapitalforvalter. I vårt Fondsmagasin kan du lese og lære mer om vårt arbeid med ansvarlige investeringer.

Ansvarlige investeringer i et nøtteskall

  • Vi velger aksjer i selskap basert på økonomisk informasjon
  • Vi vektlegger informasjon om selskapets håndtering av risiko som angår miljø, menneskerettigheter og eierstyring. 
  • Vi innleder dialog med selskaper som bryter ovennevnte normer. Målet er å påvirke dem til å endre praksis.
  • Som siste utvei ekskluderer vi selskapet fra fondsporteføljen.

Avkastning med ansvar

Økonomiske nøkkeltall er viktig i all fondsforvaltning. I Nordeas fondsforvaltning inngår også spørsmål om miljø, sosialt ansvar og eierstyring i regnestykket. Vi kaller det avkastning med ansvar.

Vi har et eget team som arbeider med ansvarlige investeringer. De gransker og analyserer selskaper på forskjellige områder, for eksempel hvordan et selskap kontrollerer underleverandører for å sikre at de ikke benytter seg av barnearbeid, om selskapet har kontroll på sikkerhetsrutiner og hvordan de forhindrer utslipp av miljøgifter i naturen.   

Ansvarsprofiler

Nordea har utarbeidet ansvarsprofiler for alle Nordeas fond som er aktivt forvaltet. Ansvarsprofiler er en enkel måte å vise hvordan vi i Nordea jobber med ansvarlige investeringer. Nordea har utarbeidet ansvarsprofiler på alle Nordeas fond som er aktivt forvaltet. Les mer om Ansvarsprofiler

Karbonfotavtrykk for Nordeas aksjefond

Karbonfotavtrykket er et mål på hvor mye karbondioksid, eller tilsvarende i andre drivhusgasser, de selskapene fondet har investert i, samlet har sluppet ut de siste tolv månedene. Les mer om karbonfotavtrykk for Nordeas aksjefond

Tilgang til ESG-analysen

For at vi skal kunne velge de riktige selskapene å investere i, har alle Nordeas fondsforvaltere også tilgang til ESG-analysen.

Med ESG-analyse menes at miljømessige, sosiale og forretningsetiske aspekter analyseres. Det betyr at forvalterne kan velge aksjer i selskap basert både på økonomisk informasjon og på informasjon om selskapets håndtering av risiki som angår miljø, menneskerettigheter og eierstyring. 

Vi bruker 3 kriterier når vi vurderer selskaper med fokus på bærekraft. Les mer om ESG

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Voting portal

I Nordea Funds tror vi aktivt eierskap er viktig for å kunne generere avkastning med ansvar.

Nordea Funds er en stor eier i mange selskaper, både i Norden og globalt, og vi stemmer på generalforsamlingene i henhold til våre prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (pdf, 3 MB)Åpnes i nytt vindu

Vi jobber for åpenhet og på Voting PortalÅpnes i nytt vindu kan du se hvordan vi stemmer på generalforsamlingene, enten gjennom fysisk deltakelse eller ved fullmakt. Portalen oppdateres løpende og viser hvordan vi har stemt siden 2016.

I tillegg til å stemme, utøver Nordea Funds også aktivt eierskap ved å være representert i valgkomiteer og gjennom dialog med og direkte engasjement i selskapene.

Eventuelle spørsmål om stemmegivningen eller portalen kan rettes til:

Erik Durhan, leder av Corporate Governance,  via e-post,  

Påvirker gjennom dialog

Alle selskap som Nordeas aktivt forvaltede fond investerer i granskes en gang pr år.

Målet er å oppdage selskaper som bryter med internasjonale normer for miljøspørsmål, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og eierstyring.

Finner vi selskaper som bryter med ovennevnte normer, innleder vi nesten alltid en dialog med disse for å prøve å påvirke dem til å endre sin praksis. Som en stor investor har vi påvirkningskraft. Som en siste utvei selger vi oss ut av selskapet hvis dialogen ikke fører frem.

Velger bort

Å ekskludere et selskap fra fondsporteføljen er alltid siste utvei.

Men om selskapet bryter med internasjonale normer (for eksempel FNs Global Compact) og ikke har vilje til endring i spørsmål som berører miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og eierstyring, velger vi til slutt å selge oss ut. Dette gjelder våre aktivt forvaltede fond.

Vi har også bestemt at ingen av våre aktivt forvaltede fond skal investere i selskaper som er innblandet i klasevåpen samt produksjon eller utvikling av kjernevåpenprogrammer eller atomvåpen.

De selskapene vi velger å ikke investere i, havner på listen over ekskluderte selskap.

Bli bedre kjent med vårt arbeid

Gå i dybden og følg med på våre aktiviteter.

Du kan følge vårt arbeid og lære mer om hvordan vi jobber med bærekraft på siden www.sustainablefinance.nordea.com/Åpnes i nytt vindu. Her kan du lese artikler, se videoer og bli bedre kjent med hva vi gjør for å påvirke og informere kunder og beslutningstakere i hele verden på en rask og effektiv måte.

Lær mer om Ansvarlige Investeringer

I vårt fondsmagasin kan du blant annet lese artikler og se filmer fra vårt arbeid.

Les Fondsmagasinet og abonner på nyhetsbrev Åpnes i nytt vindu