Green fields photographed from the air

Ansvarlige investeringer

Vi i Nordea er opptatt av å forvalte din sparing på en forsvarlig måte. Det betyr at miljø, sosiale forhold og eierstyring er viktig for oss som kapitalforvalter. I vårt Fondsmagasin kan du lese og lære mer om vårt arbeid med Ansvarlige Investeringer.

Ansvarlige investeringer i et nøtteskall

  • Vi velger aksjer i selskap basert på økonomisk informasjon
  • Vi vektlegger informasjon om selskapets håndtering av risiko som angår miljø, menneskerettigheter og eierstyring. 
  • Vi innleder dialog med selskaper som bryter ovennevnte normer. Målet er å påvirke dem til å endre praksis.
  • Som siste utvei ekskluderer vi selskapet fra fondsporteføljen.

Avkastning med ansvar

Økonomiske nøkkeltall er viktig i all fondsforvaltning. I Nordeas fondsforvaltning inngår også spørsmål om miljø, sosialt ansvar og eierstyring i regnestykket. Vi kaller det avkastning med ansvar.

Vi har et eget team som arbeider med ansvarlige investeringer. De gransker og analyserer selskaper på forskjellige områder, for eksempel hvordan et selskap kontrollerer underleverandører for å sikre at de ikke benytter seg av barnearbeid, om selskapet har kontroll på sikkerhetsrutiner og hvordan de forhindrer utslipp av miljøgifter i naturen.   

Ansvarsprofiler

Nordea har utarbeidet ansvarsprofiler for alle Nordeas fond som er aktivt forvaltet. Ansvarsprofiler er en enkel måte å vise hvordan vi i Nordea jobber med ansvarlige investeringer. Nordea har utarbeidet ansvarsprofiler på alle Nordeas fond som er aktivt forvaltet. Les mer om Ansvarsprofiler

Tilgang til ESG-analysen

For at vi skal kunne velge de riktige selskapene å investere i, har alle Nordeas fondsforvaltere også tilgang til ESG-analysen.

Med ESG-analyse menes at miljømessige, sosiale og forretningsetiske aspekter analyseres. Det betyr at forvalterne kan velge aksjer i selskap basert både på økonomisk informasjon og på informasjon om selskapets håndtering av risiki som angår miljø, menneskerettigheter og eierstyring. 

Påvirker gjennom dialog

Alle selskap som Nordeas aktivt forvaltede fond investerer i granskes en gang pr år.

Målet er å oppdage selskaper som bryter med internasjonale normer for miljøspørsmål, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og eierstyring.

Finner vi selskaper som bryter med ovennevnte normer, innleder vi nesten alltid en dialog med disse for å prøve å påvirke dem til å endre sin praksis. Som en stor investor har vi påvirkningskraft. Som en siste utvei selger vi oss ut av selskapet hvis dialogen ikke fører frem.

Velger bort

Å ekskludere et selskap fra fondsporteføljen er alltid siste utvei.

Men om selskapet bryter med internasjonale normer (for eksempel FNs Global Compact) og ikke har vilje til endring i spørsmål som berører miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og eierstyring, velger vi til slutt å selge oss ut. Dette gjelder våre aktivt forvaltede fond.

Vi har også bestemt at ingen av våre aktivt forvaltede fond skal investere i selskaper som er innblandet i klasevåpen samt produksjon eller utvikling av kjernevåpenprogrammer eller atomvåpen.

De selskapene vi velger å ikke investere i, havner på listen over ekskluderte selskap.

Stars-fondene

Tar ansvarlige investeringer ett steg videre.

Stars-fondene granskes på nøyaktig samme måte som de øvrige fondene våre, men de miljømessige, sosiale og forretningsetiske aspektene analyseres ytterligere (ESG-analyse) før vi bestemmer hvilke selskaper vi skal investere i. Dette betyr at kun de mest ansvarlige selskapene, med stort potensiale på lang sikt, er aktuelle for Stars-fondene. 

Velg mellom disse stars-fondene:

Lær mer om Ansvarlige Investeringer

I vårt fondsmagasin kan du blant annet lese artikler og se filmer fra vårt arbeid.

Les Fondsmagasinet og abonner på nyhetsbrev