Hva er bærekraftig utvalg?

Bærekraftig utvalg består av de mest bærekraftige produktene våre.

I dette utvalget legges det større vekt på bærekraftsfaktorer, samtidig som kravene til for eksempel risiko, avkastning og kostnader er de samme som for andre produkter.

  • Alle fondene våre gjennomgår grunnleggende undersøkelser med tanke på bærekraft, men vårt bærekraftige utvalg av produkter strekker seg lenger. Kriteriene for utvalget er produktspesifikke – for eksempel er noen produkter valgt fordi de har begrenset eksponering overfor kullindustrien og et lavere karbonavtrykk. Andre fokuserer på utvikling av fornybar energi.
  • Utvalget omfatter investeringsprodukter fra både aksje- og rentemarkeder.
  • Med produktene i utvalget kan du bygge opp en bærekraftig, godt diversifisert portefølje, og det kan du gjøre uten å endre risikonivå. Rådgiveren din vil hjelpe deg med å sikre at porteføljen passer risikonivået du foretrekker.

Visste du at..

Selskaper med bærekraftige forretningsmodeller og prosesser vil ha større konkurranseevne i fremtiden. I tillegg kan investeringer i bærekraftige selskaper motivere andre selskaper til å bli mer bærekraftige. 

Vårt bærekraftige fondsutvalg

  • Nordea Stars-fond
    Åtte ulike "stjernefond" innen miljø, menneskerettigheter og arbeidsvilkår
  • Nordea Liv Bærekraft
    En fondspakke innenfor Fondskonto hvor vi har satt sammen en bærekraftig portefølje for deg

Du finner en komplett oversikt  over vårt bærekraftige utvalg i Fondslisten, under fanen "Bærekraftig utvalg".

Produktene er nøye utvalgt

Det finnes ingen bransjestandarder for bærekraft ennå. Derfor har vi etablert våre egne kriterier for utvalgsprosessen.

Vi bruker den interne ekspertisen vår kombinert med eksterne kvantitative data og har en separat prosess og et separat team som analyserer, velger og godkjenner produkter for Bærekraftig produktutvalg. 

Først analyserer vi hver enkelt produktleverandør for å se om selskapet oppfyller bærekraftskriteriene. Deretter gjennomgår vi produktene deres og vurderer om de oppfyller bærekraftskravene våre.

Kostnader og forventet avkastning

Vi mener at kostnader og mulighet for forventet avkastning er i tråd med vanlige produkter.

Ved å kombinere økonomisk analyse med bærekraftsanalyse og sørge for tilstrekkelig diversifisering i porteføljen, trenger du ikke ofre den langsiktige avkastningen. Med Bærekraftig produktutvalg er dette mulig. 

Målet er å oppnå en avkastning som er i tråd med markedet, men på en bærekraftig måte og på samme kostnadsnivå. Samtidig er risikoene knyttet til ESG-forhold (miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold) mindre. 

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.