Gå gjennom den nye økonomiske situasjonen

Først er det en god idé å få oversikt over økonomien. For uansett om du skal oppdage verden, skaffe deg hytte eller kjøpe båt, er det viktig å vite hva du har råd til. Ikke bare nå, men også i fremtiden. Her er tre ting du bør se på, før du skrider til verket.

Sett opp et nytt budsjett

Når barna flytter hjemmefra, får du ofte mer penger til overs enn før. Ifølge Forbrukerrådet koster en 20-åring som bor hjemme, rundt 5.000 kroner i måneden i mat, forbruksvarer, medier, forsikring og andel av husleien/boligkostnadene. Det blir 60.000 kroner (12x5.000 kroner) i året som kan brukes på andre ting. Når kostnadene synker, vil du kanskje øke pensjonssparingen eller omprioritere hva du bruker pengene på.

Vi anbefaler at du setter opp et nytt budsjett slik at du får et oppdatert bilde over den nye økonomiske situasjonen din. Et budsjett er egentlig en enkel oppstilling over inntekter og utgifter i en måned. 

Gå gjennom fremtidige inntekter

Dine nåværende inntekter kommer med sikkerhet til å endre seg litt lenger fremme. Selv om det er en god stund til du blir pensjonist, bør du ta høyde for at inntekten din reduseres. Derfor er det viktig å ta høyde for det allerede nå.

  • Fremtidig lønn: Hvor lenge planlegger du å jobbe? Har du planer om å jobbe mindre? Hvis du eller partneren din planlegger å jobbe deltid, kan det være nødvendig å spare mer for å kompensere for den lavere pensjonen det innebærer.
  • Pensjon: Gå gjennom pensjonen. Gå inn på Min pensjon og gjør en beregning. Test hvordan ulike aldre og utbetalingstidspunkter påvirker pensjonen din. Sørg for at du ikke tar ut pensjonen over for kort tid. Da kan pensjonen synke allerede ved 70, mens du sannsynligvis fortsatt er pigg og ønsker å finne på ting som koster penger. Kanskje skal du også overveie å fjerne dekningen av etterlatte i forsikringene dine, da blir pensjonen høyere.

Gå gjennom fremtidige kostnader

Den største kostnaden for mange er boligen. Hvis du har bostøtte, kan du miste den når barna flytter ut, og da vil bokostnadene øke. En del velger å skaffe seg en mindre bolig når barna flytter ut. Det kan gi mer penger til overs. Snakk med banken, og se om du kan få hjelp til å sette opp en beregning. 

Foruten å flytte til noe mindre finnes det to måter å redusere fremtidige kostnader på: enten ved å nedbetale gjeld eller spare.

  • Spare: Fordelen med å spare er at riktig investeringsform kan få pengene til å vokse. Få hjelp av en rådgiver til å finne ut hvilken spareform som passer best for deg, slik at du får så mye som mulig ut av sparingen.
  • Nedbetale gjeld: Det som taler for å nedbetale gjeld, er at gjelden blir lavere. Når renta stiger, stiger ikke de månedlige kostnadene like mye. I perioder hvor rentene er lave er det bra å passe på å nedbetale på gjelden. I 1995 lå renten på 10 %, og det kan være bra å gardere seg. 

En balanse mellom sparing og nedbetaling er den optimale måten å redusere risiko på og senke de fremtidige kostnadene. Har du gått gjennom alle tre punktene på listen? Da er det bare å skride til verket og glede deg til nye eventyr! Vil du gjerne snakke med oss om den nye situasjonen din? Avtal gjerne et rådgivningsmøte på nett

Rådgivning

Vil du gjerne snakke med oss om den nye situasjonen din? Avtal gjerne et rådgivningsmøte på nett.

Avtal møte