Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros

Sparekalkulator for sparing i fond

Gjør beregninger som kan hjelpe deg å nå de sparemål du har satt deg og se hvilken avkastning du trenger for å nå dine sparemål. Fyll inn sparetid, sparebeløp og ønsket sluttbeløp, så gjør sparekalkulatoren for fond beregningene for deg.

Sparekalkulator for fond – finn ut hvor mye sparepengene kan vokse

Ved bruk av sparekalkulatoren for fond kan du se hvilken avkastning du trenger for å nå dine sparemål.

Sparekalkulatoren for fond gjør det enkelt å se hvor mye og hvor lenge du må spare for å nå ditt sparemål, slik at det blir lettere å planlegge sparingen.

Sparekalkulatoren gir deg også et godt innblikk i hvordan sammensetningen av sparingen din vi påvirke sparetid og sluttbeløp.

Hvorfor er det lurt å gjøre beregninger med sparekalkulator for fond?

Du kan bruke sparekalkulatoren for fond til å se hvordan du kan sette sammen sparingen din for at du skal nå sparemålet ditt.

De ulike fondstypene har ulik sammensetning av aksjer og renter, og forventet avkastning og risiko avhenger av hvor stor andel av fondet som består av aksjer. 

Lavest på avkastningsskalaen finner du rente- og obligasjonsfond. Deretter øker forventet avkastning og risiko i takt med aksjeandelen i porteføljen. Øverst på avkastningsskalaen finner du aksjefond hvor porteføljen kun består av aksjer. 

Hvor stor aksjeandel som kan passe deg er avhengig av din risikoprofil og sparehorisont. 

Beregn månedlig sparing i fond

Det er enkelt å beregne månedlig sparing i sparekalkulator for fond. Fyll inn sparetid, sparebeløp og ønsket sluttbeløp, så gjør sparekalkulatoren for fond beregningene for deg.

Åpne sparekalkulator for fond Åpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste