Par ser på mobil

Tips til å spare i fond

Du trenger ikke være ekspert for å spare i fond. Vi gir deg 6 tips til hva du bør tenke på når du skal i gang med sparingen.

Tips 1: Få oversikt – hva har du i dag?

Det første du må gjøre når du skal spare i fond, er å få oversikt over hva du har i dag, hva du trenger og når du trenger det.

Det er forskjell på om du ønsker å spare til pensjon eller båt. De ulike spareformene svarer for ulike behov, derfor bør du sette deg litt inn i de ulike fondstypene. 

Her er en kort oversikt over fondstypene i forhold til tidshorisont:

  • Lang sikt (fra 6 år) - Aksjefond og kombinasjonsfond
  • Kortere sikt (fra 3 år) - Rentefond (ulike typer obligasjonsfond)   

De ulike fondstypene har ulike egenskaper og hva som passer deg avhenger av din tidshorisont, hvor mye risiko du vil ta og dine avkastningsforventninger. 
Les mer om hvordan du velger fond som passer deg

Tips 2: Tenk helhetlig – spare i fond eller betale ned lån?

For å få oversikt over økonomien din, må du se på den som en helhet.

Har du gjeld, kan nedbetalingen av denne være den mest lønnsomme spareformen. Det vil eksempelvis ikke lønne seg å spare i fond hver måned dersom du har dyr gjeld. Gjeldsrentene vil mest sannsynlig være langt høyere enn den avkastningen du kan regne med å oppnå på fondssparingen. Lurer du på om du skal spare i fond eller betale ned lån, bør du som hovedregel velge å betale ned lån. 

Er du 33 år eller yngre, har skattbar inntekt og skal kjøpe bolig i fremtiden, kan du med fordel fylle opp BSU-kontoen, før du tenker på å spare i fond.

Tips 3: Vurder risiko – spare i fond eller bank?

Hvor villig er du til å la sparepengene dine svinge i verdi?

Jo større svingninger du tåler, jo høyere avkastning kan du forvente over tid, men du skal også sove godt om natten. Vurder risiko opp mot gevinst. 

Hovedgrunnen til at man sparer i fond er muligheten for høyere avkastning enn i andre tradisjonelle spareformer, som for eksempel på bankkonto. 

Historisk sett lønner sparing i fond seg ved langsiktig sparing. Jo høyere risiko du er villig til å ta og jo lenger du skal spare, jo større aksjeandel kan du velge. Kombinasjonsfond kombinerer aksjer og renter og gir deg dermed mange muligheter til å velge så mye risiko som du er komfortabel med.

Husk at med dagens lave rentenivå vil det å spare i fond gi deg bedre forventet avkastning enn bankrente. Ønsker du ingen risiko bør du spare på bankkonto, men det innebærer også lavere avkastning.

Tips 4: Å spare i fond jevnlig kan lønne seg

Du trenger ikke være rik for å spare i fond.

Et fast månedlig beløp sikrer at du sparer litt hver måned, i tillegg til at du reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunkt for kjøp. 

Hvor mye du bør spare avhenger av din økonomiske situasjon, og hva du føler deg komfortabel med. Ved å opprette en spareavtale vil sparepengene vokse over tid og sparingen går av seg selv ved at pengene trekkes automatisk fra kontoen din hver måned.

Tips 5: Hold deg til planen

Hver eneste dag skriver mediene om utviklingen i aksjekursene.

Mye av det vi leser har ofte et kortsiktig fokus, noe som er lite relevant for deg som skal spare langsiktig i aksjefond. Hold deg til planen du har lagt og stol på at den gjennomsnittlige avkastningen vil bli god på sikt.

Tips 6: Gå gradvis ut

Dersom du planlegger å selge andelene dine kan det være lurt å gå gradvis ut.

På denne måten står sparepengene dine så lenge som mulig i aksjemarkedet, samtidig som du reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunkt for salg av andeler. 

Se våre fond og start sparing

Se våre fond og start sparing

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste