Tips 1: Sikre god oversikt over egen økonomi

Når du skal spare i fond er det viktig å ha god kontroll på økonomien. Er det andre ting du bør prioritere å bruke pengene på først? Hvor mye har du råd til å spare? 

Hovedregelen bør være å nedbetale forbrukslån og kredittkort gjeld først. Gjeldsrentene er oftest langt høyere enn avkastningen du kan regne med å oppnå ved å spare i fond.

En tommelfingerregel er at du bør ha ca tre månedslønninger på konto som buffer. Resten kan du spare langsiktig i fond om du ikke har planer om å bruke pengene innen kort tid. 

Tips 2: Bestem deg for hva du vil spare til

Sparemålet ditt er avgjørende for hvordan du sparer. Du vil få mer ut av sparingen ved å tenke gjennom hva du vil oppnå og ikke minst hvordan du vil gjøre det. 

Dersom du vet at du vil trenge pengene de nærmeste tre årene, er sparing på konto med forutsigbar rente det beste alternativet.  

Hvis sparemålet ditt er lenger frem i tid (mer enn 3 år), kan pengene med fordel settes i fond, hvor historien viser at du kan forvente gode avkastningsmuligheter over tid. Unntaket er hvis du er under 34 år og drømmer om egen bolig. Da er BSU-sparing lønnsomt og smart.

Å komme i gang med sparingen kan være det som trengs for at du skal kunne realisere drømmene dine. 

Tips 3: Tenk gjennom risikoprofilen din

For at du skal føle deg trygg på at du ikke har tatt for stor risiko, er det lurt å tenke gjennom risikoprofilen din før du går i gang med sparingen. 

Sparing i fond gir mulighet for god avkastning over tid. Jo større aksjeandel i fondet, jo høyere avkastning kan du forvente. Men da vil også sparepengene svinge mer i verdi, og med det risikoen. I et kombinasjonsfond kan du velge aksjeandel utfra hvor mye risiko du vil ta. 

Tips 4: Jevnlig sparing kan lønne seg

Opprett en månedlig spareavtale. Da går sparingen av seg selv ved at pengene trekkes automatisk fra kontoen din hver måned. 

I tillegg reduserer du risikoen for å være spesielt uheldig med å kjøpe fond når markedet er på topp og fondsandelene er dyrest. 

Hvor mye du velger å spare vil avhenge av din økonomiske situasjon, og hva du er komfortabel med.  

Tips 5: Hold deg til planen

Hver eneste dag skriver mediene om utviklingen i aksjekursene, og det er lett å la seg rive med.

Markedene går naturlig opp og ned. Hvis du velger å ta ut pengene på grunn av frykt eller  endrer på sparingen din for å forsøke å slå markedet, kan det fort få motsatt effekt. 

Vi anbefaler at du har is i magen. La tiden hjelpe deg, hold deg til planen, og stol på at den gjennomsnittlige avkastningen vil bli god over tid. Våre strateger har sett på 50 år med data, måned for måned for å bekrefte eller avkrefte myter i aksjemarkedet. Fasiten er klar: Tid slår timing i aksjemarkedet.

Start sparing i fond

Sparer du månedlig i fond gir du pengene dine mulighet til å vokse over til. Du kan starte sparingen på 1-2-3, få digital rådgivning eller snakke med en rådgiver.

Les mer og start sparing

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.