Tips 1: Spare i fond eller nedbetale gjeld?

Det gjelder å ha god oversikt over egen økonomi.

Det vil ikke lønne seg å spare i fond hver måned, dersom du har dyr gjeld. Hovedregelen bør være å nedbetale lån, da gjeldsrentene mest sannsynlig er langt høyere enn avkastningen du kan regne med å oppnå ved å spare i fond.

Er du 33 år eller yngre, og kan vise til skattbar inntekt? Da kan det være lurt å fylle opp BSU-kontoen, før du starter å spare i fond.

Tips 2: Kortsiktig og langsiktig sparing i fond

Fondstypene har ulike egenskaper.

Hvilken du bør velge må ses i sammenheng med kortsiktig og langsiktig sparehorisont. 

  • Langsiktig sparing (fra 6 år) - Aksjefond og kombinasjonsfond
  • Kortssiktig sparing (fra 3 år) - Rentefond (ulike typer obligasjonsfond)   

...og skal du velge aktive fond eller indeksfond?

  • Aktive fond følges opp av en forvalter, hvor målsetningen er å oppnå bedre avkastning enn markedsavkastningen. 
  • Indeksfond er passivt forvaltede fond som kopierer en bestemt indeks.

Årsaken til, at dine penger forholdsmessig kan vokse en del over tid, skyldes renters rente effekten. Du får ikke bare renter på månedlige innskudd, men også pengene du har stående.

Tips 3: Spare i fond eller på konto?

Hvor villig er du til å la sparepengene dine svinge i verdi?

Hvor store svingninger du tåler, påvirker også hvor høy avkastning du kan forvente over tid. Men du skal også sove godt om natten. Vurder derfor risiko opp mot gevinst. 

Langsiktig sparing i fond har vist seg å gi bedre avkastningsmuligheter enn innskudd på sparekonto. Jo høyere risiko du er villig til å ta og jo lenger du skal spare, desto større aksjeandel kan du velge. Kombinasjonsfond kombinerer aksjer og renter, og gir dermed mange muligheter til å velge så mye risiko som du er komfortabel med.

Ønsker du ingen risiko bør du spare på bankkonto, men det innebærer også lavere avkastning.

Tips 4: Jevnlig sparing kan lønne seg

Opprett en månedlig spareavtale og gi pengene dine mulighet til å vokse. Sparingen går av seg selv ved at pengene trekkes automatisk fra kontoen din hver måned, i tillegg til at du reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunkt for kjøp. Hvor mye du bør spare avhenger av din økonomiske situasjon, og hva du føler deg komfortabel med. 

Mange ønsker også å gjøre en forskjell med sparingen sin. Hvis dette gjelder deg kan du velge et fond med fokus på bærekraft. Til syvende og sist må du vurdere om du vil spare i ett fond eller en portefølje med flere fond. Med sistnevnte sprer du risikoen over flere fond og markeder, enn om du velger ett fond. 

Tips 5: Hold deg til planen

Hver eneste dag skriver mediene om utviklingen i aksjekursene.

Mye av det vi leser har ofte et kortsiktig fokus, noe som er lite relevant for deg som skal spare langsiktig i aksjefond. La tiden hjelpe deg, hold deg til planen, og stol på at den gjennomsnittlige avkastningen vil bli god på sikt.

Tips 6: Gå gradvis ut

Dersom du planlegger å selge andelene dine kan det være lurt å gå gradvis ut.

På denne måten står sparepengene dine så lenge som mulig i aksjemarkedet, samtidig som du reduserer risikoen for å være spesielt uheldig med tidspunkt for salg av andeler. 

Se våre fond og start sparing

Se våre fond og start sparing

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.