Vi oppdaterer din kundeinformasjon

Våre kunder blir jevnlig kontaktet for å oppdatere kundeinformasjonen

Alle banker er pålagt å innhente informasjon om sine kunder. Vi må blant annet kjenne til formålet med kundeforholdet og vite hvordan du som kunde bruker våre produkter og tjenester.

Dette betyr at vi vil kontakte deg fremover enten via telefon, brev eller i nettbank/mobilbank for å få svar på noen spørsmål slik at all informasjon vi har om deg er korrekt og oppdatert. Du kan når som helst oppdatere ditt mobilnummer eller hvordan du bruker våre produkter og tjenester selv på «Mine sider - kundeinformasjon» under «Logg inn» øverst på siden.

Informasjonen du deler, behandles konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt.

Hvorfor stiller vi spørsmål?

Vi vil gjerne vite mer om deg før vi gir deg råd. Jo mer vi vet, desto mer skreddersydde blir rådene vi gir. Vi ønsker å etablere og opprettholde en langvarig relasjon, og derfor stiller vi spørsmål til alle kundene våre.

Noen av spørsmålene stiller vi i imidlertid av andre grunner. Vi jobber aktivt med å beskytte dine økonomiske interesser. Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. For å opprettholde den tilliten vi har som samfunnsaktør er det avgjørende for oss å ivareta dette ansvaret.

Ved å svare på de spørsmålene vi stiller bidrar du til dette viktige arbeidet.

Hva spør vi om? 

Vi vet at de aller fleste kundene våre er ærlige, men for at vi enklere skal kunne avdekke de som ikke er det, ber vi alle kundene våre om å svare på de samme spørsmålene.

Vi stiller derfor spørsmål når du blir kunde i Nordea og underveis i kundeforholdet. Vi spør for eksempel om hvor penger som settes inn på kontoen din, kommer fra, og om overføringer til og fra utlandet.

Identitet og bekreftelse

For å få tilgang til vanlige eller grunnleggende banktjenester må alle kundene våre legitimere seg med gyldige legitimasjonsdokumenter. Les om gyldig legitimasjon

Vær forsiktig

Er du usikker om det er Nordea som har kontaktet deg, kan du kontakte Nordeas kundeservice på 232 06001 for personkunder og på 232 06002 for bedriftskunder. La aldri andre bruke bankkontoen din. Sørg for at datamaskinen din er tilstrekkelig beskyttet, og at du er forsiktig når du mottar ukjente e-poster eller blir bedt om å klikke på lenker. Les mer om sikkerhet

Spørsmål og svar om hvorfor vi stiller spørsmål

Hva skal informasjonen brukes til?

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig. 

Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking og terrorfinansiering. Dine svar er et viktig bidrag i dette arbeidet.

Jeg har hatt kundeforhold i Nordea i mange år. Hvorfor må jeg svare på disse spørsmålene?

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres  jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år.

Kan banken fylle ut på vegne av meg som kunde?

Vi ønsker at du skal registrere svarene dine selv. Hvis du trenger hjelp kan du kontakte Kundeservice på telefon Kundeservice 232 06001.

Hva skjer hvis jeg ikke svarer?

Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse. Har du spørsmål? Kontakt Kundeservice på telefon Kundeservice 232 06001.

Hvordan kan jeg se at dette ikke er et svindelforsøk?

Når du logger inn via nettbanken eller nordea.no/KYC, vil du se en hengelås i adressefeltet. Det viser at du er på en sikker side. Du vil ikke bli bedt om å logge inn via andre sider eller nettadresser. Vi oppfordrer til at du alltid skriver inn nordea.no manuelt. 

I forbindelse med utfylling av det elektroniske skjemaet vil du ikke blir spurt om å oppgi   kontonummer eller kode fra kodebrikke.

Før du fyller ut skjemaet kan du også kontrollere at navn og fødselsnummer fremkommer automatisk.  Hvis du er usikker på om det er Nordea som har kontaktet deg, ring Kundeservice på telefon Kundeservice 232 06001.