Varsling

Vi er forpliktet til å jobbe etter de høyeste etiske standardene og i henhold til gjeldende lover, regler og forskrifter. Nordeas interne kontroll- og driftsprosedyrer er utformet for å avdekke og forhindre forseelser og ulovlige handlinger. Imidlertid kan selv ikke de mest effektive kontrolltiltakene gi en fullstendig beskyttelse mot alle typer uønskede situasjoner. Derfor oppfordrer vi kunder, forretningspartnere og medarbeidere til alltid å rapportere mistanker om ulovlig eller uetisk adferd.

Hva skal du rapportere?

Varslingsrutinen gir adgang til konfidensiell rapportering av bekymringsmeldinger om mulig kritikkverdige forhold, som mistanke om brudd på lover og forskrifter og forhold eller handlinger som kan være i strid med allment anerkjent forretningsetisk atferd.
Varslingsrutinen skal ikke brukes til kundeklager eller til å rapportere spørsmål knyttet til personalkonflikter. Hvis du ønsker å registrere en kundeklage, ber vi deg vennligst gå til siden for klage.

Hvordan rapporterer du forseelser?

Vi oppmuntrer til å rapportere åpent med navn og kontaktopplysninger. Alle rapporter behandles strengt konfidensielt. Du kan imidlertid også velge å rapportere anonymt gjennom systemet vårt, som administreres av en ekstern samarbeidspartner. Systemet er ikke en del av Nordeas IT-systemer og sporer ikke IP-adresser eller annen data som kan identifisere personen som sender meldingen. 

Hvis du ønsker, har du rett til å be om å få en fullstendig oversikt over informasjon lagret om saken din, og ved behov har du rett til å be Nordea om å korrigere ufullstendig eller feil informasjon.

Du kan rapportere på engelsk, dansk, finsk, norsk eller svensk. Rapporter på andre språk behandles ikke.

Her kan du opprette rapport ved mistanke om ulovlig eller uetisk adferd:
https://report.whistleb.com/NordeaÅpnes i nytt vindu

Trenger du hjelp?

Kontakt oss