Retningslinjer for Nordeas spørreundersøkelser

Kundeundersøkelse

Vi ønsker å høre meningene dine.

I Nordea jobber vi hele tiden med å styrke forholdet til kundene våre og forbedre kundeopplevelsen. For å få til dette trenger vi god kunnskap om hva nåværende og potensielle kunder synes om produktene og tjenestene våre, og vi mener den beste måten å få det på, er å spørre kundene direkte. 

Det kan derfor hende at du blir kontaktet av Nordea eller Nordea Direct etter at du har vært i direkte kontakt med oss, eller etter at du har blitt valgt ut til å delta i markedsundersøkelser. Skulle du bli kontaktet, håper vi selvsagt at du vil delta, men du er ikke forpliktet til det. 

Undersøkelsestyper

Nordea utfører som regel disse typene undersøkelser:

 • Kvartalsvise kundetilfredshetsundersøkelser som sendes ut via e-post, og som kontinuerlig skal måle kundenes tilfredshet med og syn på Nordea.
 • Tilbakemelding etter samtaler og møter, som enten sendes ut via SMS eller e-post. Det betyr at når et møte eller en telefonsamtale avsluttes, kan du bli valgt ut til å motta en invitasjon til en undersøkelse via e-post eller SMS fra en av våre betrodde partnere. Der får du 2–6 spørsmål du kan svare på ved å klikke på lenken i e-posten eller som ved å svare på en vanlig SMS.
 • Ad-hoc-undersøkelser om ulike temaer, for eksempel investeringspreferanser, foretrukne måter å bli kontaktet på, osv. Slike undersøkelser sendes vanligvis via e-post.
 • Undersøkelser direkte på Nordeas nettsteder, vanligvis etter en søknadsprosess.

Hvordan kan du vite at invitasjonen kommer fra oss eller en pålitelig samarbeidspartner?

 • Vanligvis vil du bli kontaktet via telefon (automatisk tilbakeringing eller SMS), en melding i nettbanken eller e-post. Vær oppmerksom på at det kan være en av Nordeas samarbeidspartnere som kontakter deg.
 • Invitasjoner via SMS vil komme fra et lokalt telefonnummer, og du betaler den vanlige prisen som er avtalt med mobilselskapet for å sende SMS-meldinger, når du deltar.

Vær nøye med å kontrollere at undersøkelsen er ekte. Det er ikke oss eller en av samarbeidspartnerne våre som kontakter deg hvis du blir bedt om noe av følgende:

 • Vi ber ikke om konfidensiell informasjon som kredittkortinformasjon, kontonummer, passord eller lignende, og du skal aldri oppgi dette til oss når du deltar i våre undersøkelser.
 • Vi sender deg ikke lenker til programvare som må installeres på PC-en eller mobilen din.

Behandling av opplysninger

 • For at vi skal kunne utføre undersøkelsene, må vi dele e-postadressen din og/eller telefonnummeret ditt med samarbeidspartneren som utfører undersøkelsen på vegne av oss.
 • E-postadressen din og/eller telefonnummeret ditt og svaret ditt lagres hos partneren i kryptert format til samarbeidet avsluttes eller i maksimalt tre år.
 • Når Nordea henter inn svaret ditt fra partneren, dekrypterer vi det og bruker det til analyse og intern opplæring. 
 • Nordea lagrer svaret i maksimalt tre år eller så lenge vi har en gyldig forretningsmessig begrunnelse til å lagre det.

Når du svarer på spørsmål eller deltar i undersøkelser 

Når du svarer på spørsmål eller deltar i undersøkelser fra enten Nordea eller en av samarbeidspartnerne våre, vil svarene dine i de fleste tilfeller ikke være anonyme. Denne ikke-anonymiteten gjør at Nordea kan gjøre følgende:

 • Vi kan bruke svarene dine til analyser der de knyttes til andre typer informasjon, for eksempel informasjon om lengden på kundeforholdet ditt med Nordea.
 • Opplysningene gir oss bedre grunnlag til å forstå kundenes behov og krav, som vi vil bruke i opplæringen av rådgiverne våre og i utviklingen av produktene og tjenestene våre.
 • Vi kan kontakte deg direkte (enten via telefon eller skriftlig) i forbindelse med at du deltar i undersøkelsen.

Vi rapporterer aldri resultatene fra slike analyser på personnivå, kun på et samlet og anonymisert nivå. Vi vil heller ikke bruke informasjonen vi får fra svarene dine, til markedsføringsformål. Ingen personopplysninger som innhentes gjennom undersøkelser, blir lagret i ikke-anonym form i mer enn tre år. Etter denne perioden blir alle svar i undersøkelsene fullt anonymisert. 

Hvis du ønsker å tilbakekalle samtykket ditt om ikke-anonymitet

Hvis du angrer på at du har deltatt som en ikke-anonym deltaker, kan du trekke anonymitetssamtykket tilbake ved å kontakte Nordeas kundeservice og si at du ønsker at tidligere svar du har gitt i undersøkelser, skal bli anonymisert. 

Informasjon om behandling av personopplysninger

Nordea Bank Abp, org. nr. 516406-0120, har behandlingsansvaret for personopplysninger som behandles i undersøkelser som Nordea har forespurt. Netigate eller andre leverandører av spørreundersøkelser kan, innenfor gjeldende regler for konfidensialitet, opptre som databehandler på vegne av Nordea Bank. Her kan du lese mer om Nordeas personvernpolicy 

Hvis du vil vite mer om hvordan personopplysningene dine behandles av banken, kan du sende en skriftlig forespørsel:
Nordea Bank Abp
2970 APS Customer Support
Aleksis Kivin katu 3-5, VC443
00020 Nordea 

Trenger du hjelp?

Kontakt oss