Retningslinjer for Nordeas spørreundersøkelser

Vi vil gjerne vite hva du mener

Vi ønsker hele tiden å gjøre Nordea bedre, og det krever god innsikt i hvordan kunder og potensielle kunder oppfatter tjenestene våre.

For å sikre at vi får riktig input, kan det hende du blir kontaktet med spørsmål om du vil delta i en kundeundersøkelse. Hvis du blir kontaktet, håper vi du vil delta, men det er selvfølgelig helt frivillig.

Hvis du mottar en invitasjon til en undersøkelse, kan du være sikker på at:

 • vi aldri ber om konfidensiell informasjon som kredittkortinformasjon, kortnummer, passord osv.
 • vi aldri sender deg lenker til programvare som krever installasjon på PC-en din.

Du vil normalt bli kontaktet på telefon, via melding i nettbanken eller på e-post.

Om e-postundersøkelser:

 • Du vil kunne motta e-poster fra oss: Da vil avsender være insight@nordea.com. 
 • Hvis du er medlem av et panel, vil avsender være panel@nordea.com
 • Du vil også kunne motta e-poster fra analysebyråene vi bruker. Dette kan være Ennova A/S og da vil avsender være researchnordea@ennova.com, nordeaem@ennova.com eller nordeacsi@ennova.com.
  Hvis du er i tvil om en undersøkelse er ekte, kan du alltid be insight@nordea.comÅpnes i nytt vindu om hjelp.

Om SMS-undersøkelser 

 • Du vil kunne motta SMS fra oss: Da vil Nordea stå som avsender, mens det er Ennova A/S som utfører undersøkelsen på vegne av Nordea.  

Lenker i forespørsler fra Nordea

Følgende domener kan forekomme i lenker Nordea sender deg. De er nødvendige for at vi skal kunne samarbeide med de betrodde partnerne våre:

 • keysurvey.com
 • surveyportal.dk
 • confirmit.com

Vår anonymitetspolicy:

Når du deltar i en undersøkelse som ikke er anonymisert, gir dette Nordea Bank Abp, filial i Norge: 

 • mulighet til å kontakte deg direkte (enten på telefon eller skriftlig) i forbindelse med deltakelsen i undersøkelsen.
 • mulighet til å bruke svarene dine i analyser hvor de kan sammenstilles med andre typer av data, for eks. data om lengden på kundeforholdet ditt i Nordea. Vi rapporterer aldri resultater fra slike analyser på personnivå, kun samlet og anonymisert. Vi bruker heller aldri kunnskapen om svarene dine til markedsføringsformål.

Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket til ikke-anonymitet:

Hvis du angrer på at du har deltatt i en undersøkelse som ikke er anonymisert, kan du trekke tilbake samtykket til ikke-anonymitet ved å kontakte Nordea og informere om at du ønsker at dine svar i tidligere undersøkelser skal anonymiseres. Du kan kontakte oss på insight@nordea.comÅpnes i nytt vindu 

Informasjon om behandling av personopplysninger:

Nordea Bank Abp, filial i Norge, org nr 920058817 er controller av personopplysninger som behandles i undersøkelser utført på oppdrag fra Nordea. Ennova A/S eller andre analyseselskaper kan innenfor grensene for gjeldende konfidensialitetsregler behandle informasjon på vegne av Nordea Bank.

Hvis du ønsker å motta informasjon om hva personopplysningene blir brukt til i banken, kan du be om dette ved å henvende deg skriftlig til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo. Kunder som ønsker å rette opp feil eller misvisende opplysninger, kan kontakte banken på adressen over. 

Ingen personopplysninger som innhentes gjennom slike undersøkelser, beholdes i ikke-anonymisert form i mer enn tre år. Etter tre år anonymiseres alle svar fra undersøkelser. 

Her kan du lese mer om Nordeas personvernpolicy