Retningslinjer for Nordeas spørreundersøkelser

Vi vil gjerne vite hva du mener

Vi ønsker hele tiden å gjøre Nordea bedre, og det krever god innsikt i hvordan kunder og potensielle kunder oppfatter tjenestene våre.

Det kan derfor hende at du blir kontaktet med spørsmål om du vil delta i en kundeundersøkelse. Det kan være etter direkte kontakt med oss eller ved tilfeldig utvalg. Hvis du blir kontaktet håper vi at du vil delta, men det er selvfølgelig helt frivillig.

Hvis du mottar en invitasjon til en undersøkelse, kan du være sikker på at:

 • Vi aldri ber om konfidensiell informasjon som kredittkortinformasjon, kortnummer, kontonummer, passord eller lignende. Du skal heller aldri gi oss denne informasjonen i en spørreundersøkelse.
 • Vi aldri sender deg lenker til programvare som krever installasjon på PC-en eller mobiltelefonen din.
 • Du vil normalt bli kontaktet på telefon, SMS, via melding i nettbanken eller på e-post.  

Avsender av SMS kan være: 

 • DK: +45 93753059
 • SE: +46 790646452
 • FI: +358 4573971097
 • NO: +47 59447035

Avsender av epost kan være:

 • noreply@nordea.com
 • researchnordea@ennova.com
 • nordeacsi@ennova.com 
 • insight@nordea.com
 • panel@nordea.com

Hvis du er i tvil om undersøkelsen er fra Nordea, kan du kontakte oss på epost: moc.aedron@thgisni

Vår anonymitetspolicy

Når du deltar i en av våre spørreundersøkelser, enten fra Nordea eller en av våre betrodde partnere, er svarene dine vanligvis ikke anonyme. Dette gir oss mulighet til å:

 • Bruke svarene dine i analyser hvor de kan sammenstilles med andre typer av data, for eks. data om lengden på kundeforholdet ditt i Nordea.
 • Få innsikt i kunders behov og ønsker relatert til våre tjenester, som vi kan bruke i opplæringssammenheng og til utvikling av produkter og tjenester.
 • Kontakte deg direkte, enten på telefon eller skriftlig, i forbindelse med deltakelsen i undersøkelsen.

Vi rapporterer aldri resultater fra slike analyser på personnivå, kun samlet og anonymisert. Vi bruker heller aldri kunnskapen om svarene dine til markedsføringsformål. Ingen personopplysninger som innhentes gjennom slike undersøkelser, beholdes i ikke-anonymisert form i mer enn tre år. Etter tre år anonymiseres alle svar fra undersøkelser.

Hvis du ønsker å trekke tilbake samtykket til ikke-anonymitet

Hvis du angrer på at du har deltatt i en undersøkelse som ikke er anonymisert, kan du trekke tilbake samtykket til ikke-anonymitet ved å kontakte Nordeas Kundeservice og informere om at du ønsker at dine svar i tidligere undersøkelser skal anonymiseres.    

Informasjon om behandling av personopplysninger

Nordea Bank Abp, filial i Norge, org nr 920058817 er controller av personopplysninger som behandles i undersøkelser utført på oppdrag fra Nordea. Ennova AS eller andre analysebyråer kan innenfor grensene for gjeldende konfidensialitetsregler behandle informasjon på vegne av Nordea Bank.

Her kan du lese mer om Nordeas personvernpolicy 

Hvis du ønsker å vite mer dine personopplysninger og hvordan vi behandler dem, kan du be om dette ved å henvende deg skriftlig til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo. 

Lenker i forespørsler fra Nordea

Følgende domener kan forekomme i lenker Nordea sender deg. De er nødvendige for at vi skal kunne samarbeide med de betrodde partnerne våre:

 • keysurvey.com 
 • surveyportal.dk
 • confirmit.com
 • netigate.se
 • sawtoothsoftware.com
 • forms.office.com

Undersøkelser på telefon

Nordea kan benytte telefoniske undersøkelser til kunder som har vært i kontakt med oss på telefon eller i et møte. Når samtale eller møte er avsluttet, kan du bli valgt ut til å motta en undersøkelse på telefon fra en av våre betrodde partnere. Undersøkelsen uføres automatisk ved at du blir oppring av en robot. Du vil kunne bli bedt om å svare på 2-5 spørsmål direkte på telefon.

Samtalen kommer fra et lokalt telefonnummer og du vil bli belastet i henhold til din avtale med nettverks-/teleoperatør. 

 • For å kunne gjennomføre undersøkelsen, vil ditt telefonnummer bli delt med vår betrodde partner som gjennomfører undersøkelsen på vegne av Nordea.
 • Ditt telefonnummer og svar vil bli lagret hos vår betrodde partner i maksimum 3 år eller inntil partnerskapet opphører.

Undersøkelser på SMS

Nordea kan benytte spørreundersøkelser på SMS når kunder har vært i kontakt med oss på telefon eller i et møte. Du kan bli valgt ut til å motta en spørreundersøkelse via SMS fra vår betrodde partner. Undersøkelsen vil bestå av 2-5 spørsmål som du besvarer som en vanlig SMS. 

SMS’en vil komme fra et norsk telefonnummer og du vil bli belastet vanlig pris for SMS i henhold til din avtale med nettverks- eller teleoperatør. 

Se telefonnummer benyttet i undersøkelsen over.

 • For å kunne gjennomføre denne spørreundersøkelsen, deler vi telefonnummeret ditt med vår betrodde partner som gjennomfører undersøkelsen på Nordeas vegne.
 • Ditt telefonnummer og svar vil bli kryptert for bruk hos vår betrodde partner, hvilket betyr at ingen på deres side vil kunne lese det.
 • Ditt telefonnummer og svar vil lagres i kryptert format hos betrodde partner i maksimum 3 år eller til partnerskapet opphører. 
 • Når vi mottar svarene fra betrodde partner, dekrypteres dataene og brukes til analyse og intern opplæring. 
 • Ditt svar vil lagres hos Nordea i maksimum 3 år, eller så lenge det er gyldig grunnlag for å beholde dataene.

Undersøkelser på internett

Nordea benytter online spørreundersøkelser som distribueres på email eller via SMS for å få innsikt i kunders preferanser, oppfatninger og ønsker til tjenester. Lengden på undersøkelsen kan variere fra et par spørsmål til lengre undersøkelse, som f.eks. kan ta 15 minutter å gjennomføre.

Invitasjon til spørreundersøkelsen vil bli sendt fra moc.aedron@ibc / moc.aedron@thgisni