Internasjonal skatterapportering

Norge har signert internasjonale avtaler (FATCA og CRS) om utveksling av skatteopplysninger. Vi er derfor pålagt å innberette til Skatteetaten finansiell informasjon om de av våre kunder som skattemessig er bosatt eller hjemmehørende i noen av landene som har inngått disse avtalene. Les mer Internasjonal rapportering på skatteetaten.no

Skatteplikt i USA - FATCA

Som følge av den amerikanske skatteloven FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) har Norge og USA inngått en avtale som pålegger finansinstitusjoner å innrapportere samlede beløp på kontoer som tilhører amerikanske personer* til lokale skattemyndigheter som så rapporterer videre til skattemyndighetene i USA (US Internal Revenue Service, IRS).

I henhold til FATCA har vi ikke anledning til å tilby skatterådgivning til våre amerikanske kunder. For spørsmål om skatt ber vi deg derfor kontakte din profesjonelle skatterådgiver eller lese mer på IRS website.

Hvis du har mottatt et brev fra Nordea hvor det står at du må gi oss informasjon om dette, ber vi deg fylle ut ett av skjemaene under og returnere det til oss som beskrevet i brevet. Skjemaene nedenfor erstatter de tidligere brukte skjemaene W-8BEN, W-8BEN-E og W9.

FATCA-skjemaer
KundeSkjemaHjelp
PersonkunderEgenerklæring for personkunderÅpnes i nytt vindu - erstatter W-8BEN og W9Instruksjoner om utfylling finner du i skjemaet.
Juridiske enheter

Egenerklæring for juridiske enheterÅpnes i nytt vindu - erstatter W-8BEN-E og W9  

Instruksjoner om utfylling finner du i skjemaet.

Common Reporting Standard (CRS)

CRS er et internasjonalt rammeverk om automatisk utveksling av informasjon om finansielle konti. Dette er fastsatt av Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Over 80 land har undertegnet avtalen, inkludert Norge og alle EUs medlemsland.

Avtalen innebærer en plikt for finansinstitusjoner til å innhente informasjon om kontohaveres skattemessig bosted eller hjemmehørighet og årlig rapportere informasjon om finansielle konti eid av kunder med skattemessig bosted eller hjemmehørighet i en annen stat eller jurisdiksjon. Målet med CRS er å motvirke skatteunndragelse i ulike land, og er basert på tilsvarende prinsipper som FATCA som gjelder i forhold til USA.

Selv om ikke alle verdens land deltar i CRS samarbeidet, skal det innhentes informasjon om skattemessig bosted til ethvert land.

Utenlandsk identifikasjonsnummer (TIN)

TIN står for Tax Identification Number, som er den skattepliktiges identifikasjonsnummer. Ikke alle land utsteder identifikasjonsnummer, men har andre former for nummer til bruk for identifikasjon av skattemessige hensyn. Information om utformingen av identifikasjonsnummer finnes på OECD sin hjemmesideÅpnes i nytt vindu.

CRS-skjemaer
KundeSkjemaHjelp
PersonkunderEgenerklæring for personkunderÅpnes i nytt vindu
Instruksjoner om utfylling finner du i skjemaet.
Juridiske enheter

Egenerklæring for juridiske enheterÅpnes i nytt vindu   

Instruksjoner om utfylling finner du i skjemaet.

Trenger du hjelp?

Kontakt oss