Generelle vilkår for bruk av Nordeas nettsider

1. Behandling av personopplysninger

Nordea Bank Abp, filial i Norge ("Nordea" eller ”banken”) er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles på nordea.no. Les mer om hvordan banken behandler personopplysninger.

Nordea er underlagt taushetsplikt om kundeopplysninger. Overlevering av kundeopplysninger til en tredjepart kan likevel skje med samtykke fra kunden og hvor Nordea er forpliktet i henhold til loven å overlevere slike opplysninger. 

2. Innsamling av informasjon om besøkende

Nordea samler inn og analyserer bl.a. følgende informasjon om besøkende på Nordeas nettsider:
IP-adresse
Browsertype (Internet Explorer, Firefox osv.)
Operativsystem (Windows osv.)
Login-meny
Besøkte sider

Formålet

Nordea lagrer webstatistikk for å sikre den tekniske funksjonaliteten. Nordea benytter også statistikk for å få et innblikk i de besøkendes brukeropplevelser, for å utvikle nettsidene, servicen og tjenester knyttet til kredittvirksomheten.

Administrator av data

Nordea er ansvarlig for opplysningene som samles inn og vil ikke gi disse videre til noen tredjepart. Nordea kan imidlertid benytte underleverandører til å behandle opplysningene. For øyeblikket behandler Webtrends, et selskap med base i USA, de innsamlede opplysningene på vegne av Nordea. Webtrends er verdensledende på webstatistikk og har for overføring av personopplysninger inngått  EUs standardavtale slik som besluttet i EU-kommisjonens vedtak 2010/87/EU.

Nordea kan benytte seg av rådgivning og tjenester fra andre underleverandører som overholder EUs dataverndirektiv (oktober 1998). Slike underleverandører kan hjelpe Nordea med kundeservice, markedsføringsanalyse eller samarbeid med finansoperatører.

Nordea tillater ikke at slike underleverandører utnytter opplysningene til andre formål enn de Nordea har definert.

De opplysningene Nordeas kunder oppgir ved å registrere data i Nettbank Privat, kan blir brukt av Nordea til nærmere angitte formål, for eksempel analyse og markedsføring.

Cookies (informasjonskapsler)

Nordea bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å levere produkter og tjenester til deg, sørge for et sikkert nettmiljø, håndtere vår markedsføring og gi deg en bedre online-opplevelse, følge opp ytelsen på våre nettsider og gjøre nettstedet vårt mer relevant for deg.  Les mer om bruken av informasjonskapsler i Nordeas cookie policy.

3. Forholdsregler mot bedrageri

Nordea oppfordrer alle sine kunder til å sørge for god datasikkerhet på den datamaskin som brukes til Nordeas nettbanktjenester. Det vil si at en har et bevisst forhold til innstilling av datamaskinens brannmur og at en har et oppdatert virus- og antispywareprogram. Vær oppmerksom dersom påloggingssiden i Nettbanken har endret utseende eller det etterspørres annen informasjon enn det du normalt opplever. Banken har opplevd at kriminelle forsøker å bedra banken/bankens kunder ved å lokke kunder til å oppgi personlig kode og passord på en nettside som kan minne om Nordeas.

Husk at alle personlige koder og passord må holdes hemmelig, også overfor personer som oppgir å representere banken eller myndighetene. Bankens ansatte vil aldri etterspørre slik informasjon. Nordea oppfordrer også alle sine kunder til ikke å ha det personlige passordet nedskrevet og til varsomhet med hensyn til hvor kodebrikken oppbevares.

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes med e-post via det alminnelige nett ikke blir kjent for andre. Vi anbefaler derfor at sensitive opplysninger ikke sendes ved e-post.

4. Forbehold om feil og liknende på Nordeas nettside

Nordea anser informasjonen på sine internettsider som pålitelig, men kan likevel ikke garantere at informasjonen til enhver tid er korrekt, fullstendig eller tilgjengelig. Nordea fraskriver seg ethvert ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på sidene, og presiserer at slike feil ikke kan påberopes som grunnlag for noen form for krav mot banken.

Den informasjonen som finnes på nettsidene skal ikke anses som et konkret tilbud om kjøp eller salg eller som en anbefaling i noen henseende, herunder som anbefaling for enkelte tjenesteleverandører, om ikke banken uttrykkelig har informert om at dette er tilfellet.

5. Linker

De linker som er lagt ut på våre nettsider har som formål å avhjelpe kundenes informasjonsbehov.

Nordea påtar seg ikke noe ansvar for det materiale som er utarbeidet eller publiseres av tredjepart selv om sidene våre inneholder linker til slike sider. Tredjeparten har selv ansvaret for at publisering på sine nettsider er i overensstemmelse med lover og regler. Vi tar ikke ansvar for feil, mangler og manglende tilgjengelighet på slike sider.

6. Immaterielle rettigheter

Nordea har alle immaterielle rettigheter til nettsidene, og uautorisert bruk av innholdet på sidene er ikke tillatt. Norsk rett regulerer forholdet mellom Nordea og brukere av nettstedet nordea.no, og eventuelle tvister avgjøres med verneting i Norge.

7. Nordea vurderer ikke hensiktsmessigheten av dine ordre under elektronisk aksjehandel

I forbindelse med ordreregistrering via Elektronisk Aksjehandel har Nordea ikke plikt til å vurdere hensiktsmessigheten av det leverte eller tilbudte instrument eller tjenesteytelse til kunden. Investorbeskyttelsen under verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften vil kun anvendes i forhold til handel av produkter som blir vurdert som komplekse i henhold til definisjoner i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften. Nordea vil vurdere hensiktsmessigheten og egnetheten ved avtaleinngåelse for handel av komplekse produkter.

8. Important information for customers resident in the U.S.

Important information for US persons

Trenger du hjelp?

Kontakt oss