About Nordea Eiendomskreditt AS
Articles of Association
Contact details

About Nordea Eiendomskreditt

Nordea Eiendomskreditt is a wholly owned subsidiary of Nordea Bank Abp. 

The company’s business objective is to grant and acquire residential mortgage loans including holiday homes, and to finance its lending activities mainly by issuing of covered bonds. The mortgage loans are originated directly from own balance sheet or bought from the parent bank. Nordea Eiendomskreditt is part of the Personal Banking Business Area in Nordea.

Nordea Eiendomskreditt AS is domiciled in Oslo, and its business registration number is 971 227 222.

Om Nordea Eiendomskreditt

Nordea Eiendomskreditt er et heleid datterselskap av Nordea Bank Abp. Selskapet utsteder lån med sikkerhet i bolig og fritidseiendom. For å sikre langsiktig og konkurransedyktig finansiering av den norske låneporteføljen, utsteder Nordea Eiendomskreditt obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i det norske og internasjonale markedet. 

Nordea Eiendomskreditt AS er lokalisert i Oslo, og har organisasjonsnummer 971 227 222.

Hva betyr dette for deg som lånekunde?

For deg som kunde betyr dette at søknadsprosessen rundt boliglån vil behandles i Nordea Bank, men lånet vil bli utstedt av Nordea Eiendomskreditt hvis vilkårene for dette oppfylles. Det vil uansett være Nordea Bank du kontakter dersom du har spørsmål rundt ditt lån eller kundeforhold generelt.

Contact details

Elen Stiksrud

CEO

E-mail:
elen.stiksrud@nordea.no

Phone:
+47 99692600

Marianne Glatved

CFO

E-mail:
marianne.glatved@nordea.no

Phone:
+47 41565255