Nordea Eiendomskreditt

Nordea Eiendomskreditt AS er et kredittforetak heleid av Nordea Bank Abp.

Nordea Eiendomskreditt utsteder lån med sikkerhet i bolig og fritidseiendom. For å sikre langsiktig og konkurransedyktig finansiering av den norske låneporteføljen, utsteder Nordea Eiendomskreditt obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) i det norske og internasjonale markedet.

Hva betyr dette for deg som lånekunde?

For deg som kunde betyr dette at søknadsprosessen rundt boliglån vil behandles i Nordea Bank, men lånet vil bli utstedt av Nordea Eiendomskreditt hvis vilkårene for dette oppfylles. Det vil uansett være Nordea Bank du kontakter dersom du har spørsmål rundt ditt lån eller kundeforhold generelt.