General Data Protection Regulation (GDPR) – EUs nye personvernforordning

Den nye personvernforordningen har økt fokus på at du som enkeltperson skal kunne ha kontroll over dine egne personopplysninger.

Forordningen vil bli norsk lov i 2018. Hensikten med den er blant annet å:

  • styrke enkeltpersoners grunnleggende rettigheter i den digitale tidsalderen ved å gi dem retten til å kontrollere bruken av egne personopplysninger
  • legge til rette for forretningsvirksomhet ved å forenkle reglene for foretak i det digitale fellesmarkedet
  • gjøre organisasjoner ansvarlige for hvordan personopplysninger behandles.

Kundeopplysinger i Nordea

I Nordea er vi veldig bevisste på at personopplysninger skal behandles med største varsomhet. Vi er derfor positive til den nye forordningen, som vil styrke kundenes posisjon og deres rettigheter til egne opplysninger.

For oss som bank har personvern alltid vært ekstremt viktig. Bare når kundene våre har tillit til at vi tar hånd om personopplysningene deres på en trygg måte, kan vi tilby personlig service og rådgivning basert på kundenes egne behov. Og vi setter denne tilliten høyt.

I Nordea bruker vi blant annet personopplysningene til å:

  • oppfylle juridiske krav til for eksempel sikker identifikasjon, sikre betalinger og bekjempelse av økonomisk kriminalitet
  • opprette nye kontoer, vurdere forsikringstilbud eller yte andre tjenester
  • oppfylle avtaler knyttet til kontoer og tjenester
  • gi nye tilbud og tjenester.

Det er viktig for oss å verne om personopplysningene dine

Vi bruker bare personopplysningene dine til de formålene vi har informert deg om, og som du har samtykket til. Vi innhenter bare de personopplysningene vi trenger for å kunne tilby deg de tjenestene du har bedt om, eller oppfylle juridiske krav.

Vi deler bare personopplysningene dine hvis loven krever det av oss, eller du har gitt din tillatelse til det.

Du kan for eksempel be om tilgang til og begrense personopplysningene dine og slette dem, der det er mulig. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene dine. Du har også rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har om deg og hva vi bruker dem til.