Hva er kausjon?

Kausjon er en tilleggssikkerhet for andres lån, som for eksempel barnas boliglån. Kausjon stilles ofte som tilleggssikkerhet for lån der det er høy belåning i forhold til verdi på boligen. Er du kausjonist garanterer du for at låntaker kan betale tilbake hele eller deler av lånet. Hvis låntaker ikke klarer å betjene lånet, er det du som kausjonist som overtar forpliktelsene i henhold til egen avtale med banken. 

Kausjon vs. realkausjonist - hva er forskjellen?

Kausjon blir nesten ikke brukt lenger. Det mange mener når de bruker ordet kausjon er realkausjon. Har låntaker for lite egenkapital til å kjøpe den boligen en ønsker, så kan en realkausjonist stille opp med tilleggssikkerhet for lånet. Banken krever da at du som realkausjonist stiller noe konkret av betydelig verdi som sikkerhet for lånet. Ofte er dette gjennom pant i fast eiendom, som for eksempel bolig eller hytte. En realkausjonist garanterer for at låntaker kan betale tilbake den delen av lånet som realkausjonisten har stilt sikkerhet for.

Hva vil det si å være realkausjonist?

Skal du stille som realkausjonist er det viktig at du er klar over hva det innebærer, og hvilke konsekvenser dette kan få for din økonomi. Har du inngått en kausjonsavtale i banken, kan du ikke trekke deg. Du bør derfor tenke deg godt om før du sier ja til å være realkausjonist for barnets lån. 

Som oftest vil banken kreve sikkerhet for lånet ved å etablere pant i boligen barnet kjøper. Det vil også gi en sikkerhet for deg som realkausjonist. Vær imidlertid oppmerksom på at et boligprisfall kan redusere sikkerheten. Dersom barnet ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet sitt, vil banken kreve betaling av deg. Det vil derfor være smart å tenke gjennom hva situasjonen vil bli for deg dersom barnet ikke betaler renter og avdrag. 

Det er viktig at du ikke påtar deg kausjonsansvar hvis du ikke vil klare å betale kausjonsbeløpet. Videre er det viktig å tenke på at kausjoner ofte gjelder for mange år. Både din og barnets økonomi kan endre seg for eksempel ved sykdom, arbeidsledighet, skilsmisse og kraftig renteøkning som kan føre til betalingsproblemer.

 

Hvilke rettigheter har en kausjonist?

Før inngåelse av kausjonsavtalen har du krav på opplysninger om blant annet risikoen som knytter seg til kausjonsansvaret. Hvilke lån gjelder kausjonen for og for hvilket tidsrom? Og hvor mye kan banken kreve av deg om du skal ha ansvar for renter og avdrag dersom barnet misligholder lånet? Under kausjonsforholdet skal også banken gi deg beskjed om endrede forhold. Du skal få beskjed dersom barnet ditt har misligholdt sitt lån i to måneder, har avtalt med banken om betalingsutsettelse eller hvis det åpnes for gjeldsforhandling. Du vil alltid ha rett til å kreve tilbake det du har betalt fra barnet ditt. 

Alternativer til å være realkausjonist

Det finnes andre muligheter for å stille med garanti enn å være realkausjonist, dersom du ønsker å hjelpe barna med å komme inn på boligmarkedet. Du kan stille med sikkerhet i form av et pengeinnskudd på en konto som er sperret frem til lånet er nedbetalt med et avtalt beløp. Pengene vil da være bankens garanti. En annen mulighet er at du tar opp et privat lån i banken og på denne måten hjelper til med nødvendig egenkapital. Du vil da ikke stå juridisk ansvarlig dersom barnet ditt får betalingsproblemer. I noen tilfeller kan forskudd på arv være en god løsning.