Hvor mye egenkapital må jeg ha for å kjøpe bolig?

Hovedregelen er at du må ha spart 15,00 % av det boligen koster, men det finnes unntak hvis du er under 34 år. Da er det mulighet for å låne mer enn 85,00 % av kjøpesummen, så fremt du har betjeningsevne og at banken får tilleggssikkerhet i for eksempel foreldres bolig, en medlåntaker på boliglånet eller noen som kan stille for deg som kausjonist.

Hos Nordea låner vi som regel ut inntil 75,00 % av boligens verdi på våre lån. Unntakene er Boliglån UNG, der vi normalt tilbyr lån på inntil 85,00 % av verdien, og Boligkreditt der du kan få en kredittramme på inntil 60,00 % av boligens verdi.

I tillegg til din egenkapital, er det også andre ting som avgjør hvor dyr bolig du kan kjøpe. Din betjeningsevne, en kombinasjon av din inntekt, gjeld, formue og løpende kostnader, avgjør hvor stort lån du kan få. 

Her kan du beregne egenkapitalen din ved boligbytte

Kan man få boliglån uten egenkapital?

Hva gjør du hvis du ikke har foreldre som tilbyr deg gratis bosted mens du sparer egenkapital til din første bolig, eller som ikke gir deg noen hundre tusen kroner i bidrag til ditt første kjøp? Det er ikke enkelt å spare til egenkapital samtidig som du leier bolig, og i hvert fall ikke i de største og dyreste byene i Norge. Er det mulig å få et boliglån uten egenkapital?

Inntil 100 % finansiering krever tilleggssikkerhet  

Tilleggssikkerhet kan være:

  • Sikkerhet i annen eiendom. Vi kan ta tilleggssikkerhet i for eksempel dine foreldres bolig. Dine foreldre blir i slike tilfeller realkausjonister på hele eller deler av lånet. Her er det viktig å nøye vurdere hvor stor risikoen er for at du skal ende opp i en situasjon der du ikke kan betale, og om dine foreldres økonomi tåler den belastningen det kan innebære for dem.
  • Sikkerhet med penger på konto. Noen kan stille med sikkerhet i form av penger på en konto, som er sperret frem til lånet er nedbetalt med et avtalt beløp. Denne personen blir da en såkalt kausjonist. 
  • Medlånetaker på boliglånet. En du låner sammen med og som har tilleggssikkerhet, sikkerhet på konto eller egenkapitalbeløpet tilgjengelig ved boligkjøp. 

Kjøpe sammen med noen

En annen måte å komme inn på boligmarkedet er å kjøpe bolig sammen med noen og dele boliglånet. Da legger dere sammen to egenkapitaler, i tillegg til at dere begge har betjeningsevne som avgjør hvor mye dere kan låne.

Her kan det være lurt å lage en avtale mellom dere om hvordan løse det økonomiske, hvis noe skulle skje. Hvis dere skal bo sammen, anbefaler vi en samboeravtale.