Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Egenkapital til boliglån – hvor mye trenger du til lånet?

Er du på jakt etter din første bolig, skal skifte ut den du har eller kjøpe deg en hytte? Hvor mye egenkapital trenger du egentlig for å ta opp boliglånet du ønsker deg? Her finner du informasjon om dagens egenkapitalkrav for primær- og sekundærboliger. Vi gir deg også svar på spørsmål om boliglån når man har liten eller ingen egenkapital.

Egenkapitalkrav for boliglån - primærboliger og sekundærboliger

Finanstilsynet har satt et egenkapitalkrav på 15,00 % ved kjøp av bolig. I Oslo er egenkapitalkravet for sekundærboliger 40,00 %. Alle eiendommer utover primærboligen din regnes som sekundærbolig. 

De strengere kravene i Oslo skyldes hovedstadens sterke boligprisvekst de siste årene. Alle eiendommer utover primærboligen din regnes som sekundærbolig. Det vil si at både en hytte og for eksempel en leilighet kjøpt til barna regnes som sekundærbolig. Bankene har lov til å gjøre unntak fra disse kravene, men det begrenses til maks. 8 % (Oslo) eller 10 % (resten av landet) av bankenes totale innvilgede lån.

Boliglån for unge har andre vilkår

Hos Nordea låner vi som regel ut inntil 75,00 % av boligens verdi på våre lån. Unntakene er Boliglån UNG, der vi normalt tilbyr lån på inntil 85,00 % av verdien, og Boligkreditt der du kan få en kredittramme på inntil 60,00 % av boligens verdi.

I tillegg til din egenkapital, er det også andre ting som avgjør hvor dyr bolig du kan kjøpe. Din betjeningsevne, en kombinasjon av din inntekt, gjeld, formue og løpende kostnader, avgjør hvor stort lån du kan få. 

Beregn din egenkapital ved boligbytteÅpnes i nytt vindu

Kan man få boliglån uten egenkapital?

Hva gjør du hvis du ikke har foreldre som tilbyr deg gratis bosted mens du sparer egenkapital til din første bolig, eller som ikke gir deg noen hundre tusen kroner i bidrag til ditt første kjøp? Det er ikke enkelt å spare til egenkapital samtidig som du leier bolig, og i hvert fall ikke i de største og dyreste byene i Norge. Er det mulig å få et boliglån uten egenkapital?

100 % finansiering krever tilleggssikkerhet 

I enkelttilfeller kan det være gode grunner til at Nordea innvilger lån uten egenkapital, eller et lån som er høyere enn vi tror at du kan betale alene. For dette kreves tilleggssikkerhet.
85-100 % finansiering er bare en mulighet med Boliglån UNG.

Tilleggssikkerhet kan være:

  • Sikkerhet i annen eiendom. Vi kan ta tilleggssikkerhet i for eksempel dine foreldres bolig. Dine foreldre blir i slike tilfeller realkausjonisterÅpnes i nytt vindu på hele eller deler av lånet. Her er det viktig å nøye vurdere hvor stor risikoen er for at du skal ende opp i en situasjon der du ikke kan betale, og om dine foreldres økonomi tåler den belastningen det kan innebære for dem.
  • Sikkerhet med penger på konto. Noen kan stille med sikkerhet i form av penger på en konto, som er sperret frem til lånet er nedbetalt med et avtalt beløp. Denne personen blir da en såkalt kausjonist. 
  • Medlåntaker på boliglånet. Du kan også få et boliglån uten egenkapital, hvis du har en medlåntaker. Medlåntakeren får like mye ansvar som deg for hele lånet, og vi tar utgangspunkt i både din og medlåntakerens betjeningsevne når vi avgjør hvor mye du/dere kan låne. 

Kjøpe sammen med noen

En annen måte å komme inn på boligmarkedet er å kjøpe bolig sammen med noen og dele boliglånet. Da legger dere sammen to egenkapitaler, i tillegg til at dere begge har betjeningsevne som avgjør hvor mye dere kan låne.

Her kan det være lurt å lage en avtale mellom dere om hvordan løse det økonomiske, hvis noe skulle skje. Hvis dere skal bo sammen, anbefaler vi en samboeravtaleÅpnes i nytt vindu.