Veien til din drømmebolig

Steg 1: Ta kontakt

Planlegger du å bygge hus, hytte eller renovere en eldre bolig? Da kan det være lurt å ta en prat med oss først for å avklare hvilke muligheter du har. Vi vil gjerne hjelpe deg med å realisere boligdrømmen din. 

Sammen gjennomgår vi økonomien din, for å finne ut om du har mulighet til å betjene det langsiktige lånet på en komfortabel og forsvarlig måte, basert på dine planer og kostnadsestimat.  

Steg 2: Vurdering av byggeprosjektet

Byggeprosjektet vurderes på bakgrunn av planer, konkrete tilbud og budsjett. 

Hovedregelen er at du skal ha 25 % egenkapital av totale kostnader, inkl. verdi av tomt. I budsjettet må det tas høyde for en buffer som skal dekke kostnaden ved uforutsette hendelser.  

Husk at god planlegging er halve jobben. 

Steg 3: Behandling av søknaden

For det første må du kunne dokumentere at du har egenkapital, betalingsvilje og betalingsevne. I tillegg vil banken også kunne be om nødvendig dokumentasjon for å få vurdert prosjektet:  

  • Kostnadsoverslag
  • Tilbud med leveransebeskrivelse
  • Forhåndstakst
  • Tegninger og situasjonskart
  • Kravene til nødvendig dokumentasjon kan variere noe i forhold til det enkelte prosjekts omfang  

Steg 4: Utbetalinger underveis i byggeprosessen

Under hele prosessen vil vi ha en tett dialog med deg.  

Har du egenkapital i form av innskudd så skal det benyttes før det trekkes på byggekreditten.  

Byggekreditten dekker løpende kostnader i byggeperioden i henhold til byggekredittavtalen.  

Du betaler kun renter av benyttet kreditt til enhver tid, samt provisjon av bevilget byggekredittramme.

Steg 5: Konvertering til langsiktig lån

Ved ferdigstillelse konverteres byggekreditten til et ordinært nedbetalingslån. 

Byggelån/byggekreditt

Byggekreditten er midlertidig og gjelder kun i byggeperioden. Når huset er ferdig, erstattes byggekreditten med et vanlig lån med pant i boligen.

Les mer om byggelån/byggekreditt

Klar til å søke?

Søk byggelån hos oss