Håndtverker reparerer tak

Bygge hus? Slik er byggelånsprosessen

Det er en spennende oppgave du påtar deg når du velger å bygge din egen bolig eller rehabilitere boligen din. Det er mange detaljer som skal kartlegges og på plass før du starter byggeprosjektet. Derfor bør du ta med oss på råd når du vil realisere din boligdrøm. Når klare avtaler gjøres på forhånd, kan du føle deg tryggere i prosessen og problemer kan unngås senere.

Veien til din drømmebolig

Steg 1: Ta kontakt

Planlegger du å bygge hus, hytte eller renovere en eldre bolig? Da kan det være lurt å ta en prat med oss først for å avklare hvilke muligheter du har. Vi vil gjerne hjelpe deg med å realisere boligdrømmen din. 

Sammen gjennomgår vi økonomien din, for å finne ut om du har mulighet til å betjene det langsiktige lånet på en komfortabel og forsvarlig måte, basert på dine planer og kostnadsestimat.  

Steg 2: Vurdering av byggeprosjektet

Byggeprosjektet vurderes på bakgrunn av planer, konkrete tilbud og budsjett. 

Hovedregelen er at du skal ha 25 % egenkapital av totale kostnader, inkl. verdi av tomt. I budsjettet må det tas høyde for en buffer som skal dekke kostnaden ved uforutsette hendelser.  

Husk at god planlegging er halve jobben. 

Steg 3: Behandling av søknaden

For det første må du kunne dokumentere at du har egenkapital, betalingsvilje og betalingsevne. I tillegg vil banken også kunne be om nødvendig dokumentasjon for å få vurdert prosjektet:  

  • Kostnadsoverslag
  • Tilbud med leveransebeskrivelse
  • Forhåndstakst
  • Tegninger og situasjonskart
  • Kravene til nødvendig dokumentasjon kan variere noe i forhold til det enkelte prosjekts omfang  

Steg 4: Utbetalinger underveis i byggeprosessen

Under hele prosessen vil vi ha en tett dialog med deg.  

Har du egenkapital i form av innskudd så skal det benyttes før det trekkes på byggekreditten.  

Byggekreditten dekker løpende kostnader i byggeperioden i henhold til byggekredittavtalen.  

Du betaler kun renter av benyttet kreditt til enhver tid, samt provisjon av bevilget byggekredittramme.

Steg 5: Konvertering til langsiktig lån

Ved ferdigstillelse konverteres byggekreditten til et ordinært nedbetalingslån. 

Byggelån/byggekreditt

Byggekreditten er midlertidig og gjelder kun i byggeperioden. Når huset er ferdig, erstattes byggekreditten med et vanlig lån med pant i boligen.

Les mer om byggelån/byggekreditt

Klar til å søke?

Søk byggelån hos oss