Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Byggekreditt - et byggelån for boligbygging

Skal du bygge hus og trenger finansiering bør du søke om et fleksibelt lån som tilpasser seg kostnadene etter hvert som de vokser. Det du trenger er en byggekreditt, eller som det ofte benevnes; byggelån. Når boligen er ferdig, konverteres byggekreditten til et nedbetalingslån.

Dine fordeler med Byggekreditt

  • Byggelånet er midlertidig og løper i husets byggeperiode
  • Du betaler kun rente på kreditten du benytter, i tillegg til provisjon
  • Når huset er ferdig, erstattes Byggekreditt med et vanlig lån med pant i boligen

Hva innebærer Byggekreditt og hvordan fungerer det?

Byggekreditt kan du bruke når du trenger finansiering til å bygge bolig eller til utbygging eller større forbedringer av eksisterende bolig. Du kan ikke bruke byggelånet til oppussing.

Før kreditten kan innvilges kreves et langsiktig lånetilsagn. Lånetilsagnet er en form for kontrakt med informasjon om byggeplanene dine. Her er det viktig å angi riktig estimat av kostnader for byggeprosjektet, slik at du får den størrelse på kredittramme du trenger for å kunne fullføre boligen. Ut ifra estimatene bevilger man samtidig det langsiktige konverteringslånet.

Byggekreditt kan du normalt ha i inntil ett år. Den er midlertidig og kan kun brukes i selve byggeperioden. Når huset er ferdig erstattes byggelånet med det langsiktige nedbetalingslånet som har pant i boligen.

Du får tilgang til byggelånet etter hvert som byggeprosessen kommer i gang, men denne kan du kun bruke i samsvar med attestasjonen i takstmannens rapport. Byggekreditten er avdragsfri, men du betaler rente og provisjon på kreditten du faktisk bruker.

Egenkapital til byggelån

Du trenger ikke egenkapital til byggelånet på samme måte som ved et vanlig boliglån. Her fungerer tomtekostnaden som egenkapital. Dersom du ikke har egenkapital å bruke til tomten, kan din egeninnsats i bygget fungere som en del av egenkapitalen. Hvis dette ikke genererer tilstrekkelig med egenkapital er det likevel mulig at du får bevilget byggelånet, men dette må vurderes individuelt for hvert tilfelle.

Hva innebærer provisjon per kvartal?

Byggekreditt krever mer administrativt arbeid fra vår side og er derfor noe vi må ta betalt for. Det gjør vi derfor kvartalsvis i form av en provisjon som beregnes etterskuddsvis av bevilget beløp. Provisjonen beregnes fra den dato som kreditten stilles til din disposisjon. Kostnader i form av provisjon er ikke noe som er unikt hos Nordea, men noe som andre långivere også tar betalt for.

Byggelånsrente og kostnader ved Byggekreditt

Veiledende rente og andre kostnader for Byggekreditt
SpesifikasjonRente/pris
Nominell rente6,10 % p.a.
Eff. rente - 80% utnyttelsesgrad8,47 % p.a.*
Provisjon per kvartalmin. 0,33 %
Etableringsgebyrmin. kr 6 000,00

*)Effektiv rente inkl. gebyr, 8,47 % p.a. Det er lagt til grunn en bevilget kredittramme på kr 2.000.000,-, 80% utnyttelsesgrad, provisjon 0,33 % per kvartal og etableringsgebyr kr 6 000,00 Løpetiden er på 1 år.

Hvordan søke byggelån hos Nordea?

For å søke byggelånet Byggekreditt hos Nordea fyller du ut samme skjema som ved søknad til boliglån. Forskjellen er at du også må fylle ut et tilleggsskjema som inneholder informasjon om blant annet forhåndstakst, kostnadsoverslag, kjøpekontrakt, tomten, tegninger og situasjonskart. Dette skjemaet ligger ikke tilgjengelig på nordea.no, men du får det tilsendt etter at den ordinære søknaden er sendt inn. Dersom du lurer på noe mer, ta gjerne kontakt med oss via chat.

Send inn din søknad nå

Søk om byggekreditt