Byggekreditt - et byggelån for boligbygging

Skal du bygge hus og trenger finansiering bør du søke om et fleksibelt lån som tilpasser seg kostnadene etter hvert som de vokser. Det du trenger er en byggekreditt, eller som det ofte benevnes; byggelån.
Byggekreditt kan også være aktuelt ved større renoveringer, tilbygg, påbygg og oppføring av garasje.

Dine fordeler med Byggekreditt

  • Byggelånet er midlertidig og løper i husets byggeperiode
  • Du betaler kun rente på kreditten du benytter, i tillegg til provisjon
  • Når huset er ferdig, erstattes Byggekreditt med et vanlig lån med pant i boligen

Et fleksibelt byggelån

Byggekreditt gir deg frihet i byggeperioden, og forutsigbarhet når huset står klart. Når boligen er ferdig, gjøres byggekreditten om til et langsiktig nedbetalinglån.

Bygge hus? Slik går du frem

Det er ingen liten oppgave å bygge hus eller rehabilitere en eldre bolig. Finansiering og mange detaljer skal på plass. Her beskriver vi byggelånsprosessen og hvordan du går frem. 

Les om byggelånsprosessen

Hva innebærer Byggekreditt og hvordan fungerer det?

Byggekreditt kan du bruke når du trenger finansiering til å bygge bolig. Byggekreditten kan også brukes til utbygging eller større forbedringer av eksisterende bolig. 

Du får da et lånetilsagn som er en form for kontrakt med informasjon om byggeplanene dine. Her er det viktig å angi riktig estimat av kostnader for byggeprosjektet, slik at du får den størrelse på kredittramme du trenger for å kunne fullføre boligen. Ut ifra estimatene bevilger man samtidig det langsiktige konverteringslånet.

Byggekreditt kan du normalt ha i inntil ett år. Den er midlertidig og kan kun brukes i selve byggeperioden. Når huset er ferdig erstattes byggelånet med det langsiktige nedbetalingslånet som har pant i boligen.

Du får tilgang til byggelånet etter hvert som byggeprosessen kommer i gang. Pengene skal brukes i samsvar med det som er beskrevet i  takstmannens rapport. Byggekreditten er avdragsfri, men du betaler rente og provisjon på kreditten du faktisk bruker.

Du kan ikke få byggekreditt til oppussing

Du kan få byggelånet innvilget dersom du skal bygge et helt nytt hus, eller i tilfeller der du skal gjøre en større ombygging. Det du ikke kan bruke byggekreditt til er å finansiere en normal oppussing. Det gis ikke byggekreditt til å sette opp nytt kjøkken eller bad, maling eller andre typer mindre innendørs eller utendørs arbeider på hus som allerede står. 

Egenkapital til byggelån

Du trenger ikke egenkapital til byggelånet på samme måte som ved et vanlig boliglån. Her fungerer tomtekostnaden som egenkapital. Dersom du ikke har egenkapital å bruke til tomten, kan din egeninnsats i bygget fungere som en del av egenkapitalen. Hvis dette ikke genererer tilstrekkelig med egenkapital er det likevel mulig at du får bevilget byggelånet, men dette må vurderes individuelt for hvert tilfelle.

Hva innebærer provisjon per kvartal?

Byggekreditt krever mer administrativt arbeid fra vår side og er derfor noe vi må ta betalt for. Byggelånsrenten er også en annen en bankens vanlige rente, inntil lånet konverteres ved byggeperiodens slutt. Det gjør vi kvartalsvis i form av en provisjon som beregnes etterskuddsvis av bevilget beløp. Provisjonen beregnes fra den dato som kreditten stilles til din disposisjon. Kostnader i form av provisjon er ikke noe som er unikt hos Nordea. Også andre långivere tar betalt for administrasjonskostnader. 

Byggelånsrente og kostnader ved Byggekreditt

Veiledende rente og andre kostnader for Byggekreditt
SpesifikasjonRente/pris
Nominell rente5,75 % p.a.
Eff. rente - 80% utnyttelsesgrad8,07 % p.a.*
Provisjon per kvartalmin. 0,33 %
Etableringsgebyrmin. kr 6 000,00

*)Effektiv rente inkl. gebyr, 8,07 % p.a. Det er lagt til grunn en bevilget kredittramme på kr 2.000.000,-, 80% utnyttelsesgrad, provisjon 0,33 % per kvartal og etableringsgebyr kr 6 000,00 Løpetiden er på 1 år.

Hvordan søke byggelån hos Nordea?

For å søke byggelånet Byggekreditt hos Nordea fyller du ut samme skjema som ved søknad til boliglån. Forskjellen er at du også må fylle ut et tilleggsskjema som inneholder informasjon om blant annet forhåndstakst, kostnadsoverslag, kjøpekontrakt, tomten, tegninger og situasjonskart. Dette skjemaet ligger ikke tilgjengelig på nordea.no, men du får det tilsendt etter at den ordinære søknaden er sendt inn. Dersom du lurer på noe mer, ta gjerne kontakt med oss via chat.

Send inn din søknad nå

Søk om byggekreditt