Byggelån - et lån for deg som skal bygge bolig

Skal du bygge hus og trenger finansiering bør du søke om et fleksibelt lån som tilpasser seg kostnadene etter hvert som de vokser. Byggelån, også kalt Byggekreditt, kan også være aktuelt ved større renoveringer, tilbygg, påbygg og oppføring av garasje.

Dine fordeler med byggelån

  • Byggelånet er et midlertidig lån som løper i husets byggeperiode og som tilpasser seg kostnadene som løper i byggeperioden
  • Lånet gir deg frihet i byggeperioden, og forutsigbarhet når huset står klart
  • Når huset er ferdig, erstattes byggekreditten med et vanlig lån med pant i boligen

Hva innebærer Byggekreditt og hvordan fungerer det?

Du kan søke om Byggekreditt, eller byggelån, når du trenger finansiering til å bygge bolig. Byggekreditten kan også brukes til utbygging eller større forbedringer av eksisterende bolig. Du får tilgang til lånet etter hvert som byggeprosessen kommer i gang. Pengene skal brukes i samsvar med det som er beskrevet i takstmannens rapport. Byggekreditten er avdragsfri, men du betaler rente og provisjon på kreditten du faktisk bruker.

Det er viktig å angi riktig estimat av kostnader for byggeprosjektet, slik at du får den størrelse på kredittramme du trenger for å kunne fullføre boligen. Ut ifra estimatene bevilger man samtidig det langsiktige konverteringslånet.

Normalt kan du ha Byggekreditt i inntil ett år. Den er midlertidig og kan kun brukes i selve byggeperioden. Når huset er ferdig erstattes byggelånet med det langsiktige nedbetalingslånet som har pant i boligen.

Byggelån kan ikke brukes til å finansiere en normal oppussing - som for eksempel å sette opp nytt kjøkken eller bad, maling eller andre typer mindre innendørs- eller utendørsarbeider på hus som allerede står. 

Egenkapital til byggelån

Du trenger ikke egenkapital til byggelånet på samme måte som ved et vanlig boliglån. Her fungerer tomtekostnaden som egenkapital. Dersom du ikke har egenkapital å bruke til tomten, kan din egeninnsats i bygget fungere som en del av egenkapitalen. Dette vurderes individuelt for hvert tilfelle.

Dette må du ha når du søker om byggelån

Du fyller ut samme skjema som ved søknad til boliglån. Forskjellen er at du også må fylle ut et tilleggsskjema som inneholder informasjon om blant annet: 

  • forhåndstakst
  • kostnadsoverslag
  • kjøpekontrakt
  • tomten
  • tegninger
  • situasjonskart

Dette skjemaet ligger ikke tilgjengelig på nordea.no, men du får det tilsendt etter at den ordinære søknaden er sendt inn. 

Send inn din søknad nå

Å søke lån hos oss er helt uforpliktende. Send inn din søknad i dag!

Søk om byggelån

Bygge hus? Slik går du frem

Det er ingen liten oppgave å bygge hus eller rehabilitere en eldre bolig. Finansiering og mange detaljer skal på plass. Her beskriver vi byggelånsprosessen og hvordan du går frem. 

Les om byggelånsprosessen