Fordelene dine med Byggekreditt

  • Byggekreditt er et midlertidig lån
  • Lånet gir deg frihet i byggeperioden, og forutsigbarhet når bygget står klart
  • Når huset er ferdig, erstattes Byggekreditten med et ordinært boliglån

Hva innebærer Byggekreditt og hvordan fungerer det?

Du kan søke om Byggekreditt når du trenger finansiering til å bygge bolig eller fritidsbolig. Byggekreditten kan også brukes til utbygging eller større forbedringer av eksisterende bolig.

Byggekreditten gjøres tilgjengelig når bevilgning og tillatelser foreligger. Et tilsagn om finansiering er gyldig i 6 mnd. 

Kreditten skal dekke kostnader for byggeprosjektet. Det er normalt krav til takstmannsrapport i byggeperioden, avhengig av prosjektets karakter. 

Renter og provisjon belastes Byggekreditten hvert kvartal. 

Byggekredittens løpetid er inntil ett år. 

Kreditten erstattes av et ordinært boliglån ved ferdigstillelse.

Dette må du ha når du søker om Byggekreditt

Du fyller ut samme skjema som ved søknad til boliglån. Forskjellen er at du også må fylle ut et tilleggsskjema som inneholder informasjon om blant annet: 

  • forhåndstakst
  • kostnadsoverslag
  • kjøpekontrakt
  • tomten
  • tegninger
  • situasjonskart

Dette skjemaet ligger ikke tilgjengelig på nordea.no, men du får det tilsendt etter at den ordinære søknaden er sendt inn. 

Send inn din søknad nå

Å søke lån hos oss er helt uforpliktende. Send inn din søknad i dag!

Søk om Byggekreditt

Bygge hus? Slik går du frem

Det er ingen liten oppgave å bygge hus eller rehabilitere en eldre bolig. Finansiering og mange detaljer skal på plass. Her beskriver vi byggelånsprosessen og hvordan du går frem. 

Les om byggelånsprosessen