Fondsvelgeren - lag din egen fondsportefølje

Spar i fond med Fondsvelgeren. Du får raskt hjelp til å sette sammen flere fond til en portefølje. Spar fra kun 100 kroner og oppover og kom i gang.

Hvem passer Fondsvelgeren for?

  • Du ønsker å spare bredt i flere fond samtidig
  • Du har noe kunnskap om fond
  • Du foretrekker selv å velge risiko-/investeringsprofil og fond blant våre forslag

Veien til fondsporteføljen

  • Velg mellom fem risikoprofiler.
  • Velg beløp og se hvordan sparingen din forventes å vokse over tid.
  • Velg tilslutt mellom tre foreslåtte fondsporteføljer og godkjenn kjøpet.

3 fondsporteføljer du kan velge mellom

Bærekraft

Fondsportefølje med fokus på bærekraft

Porteføljen investerer i selskap som tar ekstra hensyn til mennesker og miljø.

Fleksibel

Fleksibel fondsportefølje med aktivt forvaltede fond

Porteføljen består av aktivt forvaltede fond. Du får mulighet til å påvirke sammensetningen av fond.

Indeksnær

Indeksnær portefølje med fond som hovedsakelig følger en indeks

Investeringene i porteføljen følger hovedsakelig en børsindeks. 

Hvor kan du følge opp sparingen din?

Fondene du sparer via Fondsvelgeren vil bli oppbevart på forvaltningskonto i Nordeas navn. Etter kjøp vises fondene i Nordeas Nettbank og Mobilbank. Du kan selge når du ønsker. 

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste

Tips: Få oversikt over sparingen din i mobilbanken

Last ned mobilbanken

  • Du velger om du skal laste ned til iPhone/iPad eller Android i neste steg.