Hvem passer Fondsvelgeren for?

  • Deg som ikke har så mye kunnskap om fond
  • Deg som ønsker å fordele sparingen over flere fond
  • Deg som selv ønsker å velge risiko-/investeringsplassering og fond

Hvordan fungerer det?

  • Du velger mellom flere ulike risikoprofiler.
  • Deretter velger du beløp du vil spare og ser hvordan pengene dine forventes å vokse.
  • Til slutt foreslår Fondsvelgeren 3 fondsporteføljer til deg, du velger en og bestemmer beløpet du vil spare.

3 fondsporteføljer du kan velge mellom

Bærekraft

Fondsportefølje med fokus på bærekraft

Porteføljen investerer i selskap som tar ekstra hensyn til miljø, menneskerettigheter og arbeidsvilkår.

Fleksibel

Fleksibel fondsportefølje med aktivt forvaltede fond

Porteføljen består av aktivt forvaltede fond. Du får mulighet til å påvirke sammensetningen av fond.

Indeksnær

Indeksnær portefølje med fond som hovedsakelig følger en indeks

Investeringene i porteføljen følger hovedsakelig en børsindeks. 

Hvor kan du følge opp sparingen din?

Fondene du sparer via Fondsvelgeren vil bli oppbevart på forvaltningskonto i Nordeas navn. Etter kjøp vises fondene i Nordeas Nettbank og Mobilbank. Du kan selge når du ønsker. 

Start sparing

Få hjelp av Fondsvelgeren. Det tar kun få minutter å starte sparingen.

Logg inn i Fondsvelgeren Åpnes i nytt vindu

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.

Tips: Få oversikt over sparingen din i mobilbanken

Last ned mobilbanken

  • Du velger om du skal laste ned til iPhone/iPad eller Android i neste steg.