Hvorfor spare i fond til barn?

Ved å spare i fond til barnet ditt kan du bygge opp en betydelig sum som kan komme godt med den dagen barnet skal studere, kjøpe bolig eller betale for førerkort. Starter du tidlig, kan selv små summer vokse seg store over tid.

Aksjefond til barn

Sparing i fond til barn er som oftest langsiktig sparing. Derfor er aksjefond et naturlig sparevalg. Historien viser at langsiktig sparing i aksjefond har den høyeste forventede avkastningen, samtidig som verdisvingningene i markedet jevnes ut.

Hvordan kjøpe aksjefond til barn?

Før du starter sparingen, må du bestemme deg for om du vil spare i ditt eget navn eller barnets navn. Vi anbefaler at du sparer i eget navn, fordi du får bedre kontroll over pengene. Det er imidlertid viktig at du velger utifra hva som er riktig for deg. Nedenfor kan du lese om de ulike alternativene. 

Start sparing - få hjelp eller velg fond selv

Når du vil spare i eget navn kan du opprette sparingen selv i nettbanken. Du kan også få hjelp av Fondsvelgeren eller spareroboten Nora. Les om de ulike alternativene nedenfor. 

Hvis du vil spare i barnets navn eller har spørsmål, kan du fylle ut Kontakt meg - skjemaet, og vi gir deg den veiledningen du trenger.

Kontakt meg om sparing i fond til barn

Hvis du vil spare i barnets navn eller har spørsmål om sparing til barn, fyll ut skjemaet og vi kontakter deg i løpet av få dager.

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.