Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros
Mor og datter planter blomster

Spare i fond til barn

Start sparing i fond til barnet ditt og bygg opp startkapital til den dagen barnet trenger det mest. Jo tidligere du starter, desto større kan sparebeløpet bli.

Hvorfor spare i fond til barn?

Ved å spare i fond til barnet ditt kan du over tid bygge opp en betydelig sum som kan gi startkapital til den dagen barnet skal studere, kjøpe bolig eller betale for førerkort. Starter du tidlig, kan selv små summer vokse seg store over tid.

Aksjefond til barn

Sparing i fond til barn er som oftest langsiktig sparing. Derfor er aksjefond det naturlige sparevalget. Dette er fordi aksjefond historisk har vist seg å ha den høyeste forventede avkastningen på sikt, samtidig som verdisvingningene i markedet jevnes ut over tid.

Skal du spare i fond til barn finnes det flere ulike aksjefond du kan velge mellom. Ønsker du å se en oversikt over disse, kan du se vår fondsliste.  

Hvordan kjøpe aksjefond til barn?

Å spare i aksjefond til barnet ditt er lettere enn du tror, men det er enkelte ting du må ta stilling til på forhånd.

Spare i barnets eller foreldrenes navn?

Før du starter å spare i fond til barnet ditt, må du avgjøre om du skal spare i ditt eller barnets navn. Det er både fordeler og ulemper knyttet til begge alternativene.

Spare i fond til barn i barnets navn

Fordeler
  • Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes samlivsbrudd eller død.
  • Ved å spare i barnets navn kan barnet føle større eierskap til sparingen og dermed engasjere seg mer i sparing enn de ellers ville gjort.
  • Fondsandeler i barnets navn disponeres av vergene i fellesskap.
Ulemper
  • Høy nettoformue kan føre til redusert stipendandel av utdanningsstøtten (se Lånekassens hjemmesider for beløpsgrenser).
  • Når sparebeløpet overstiger 2 G, kan fylkesmannen begrense foreldrenes disposisjon over pengene. Dette kan omgås ved å gi penger til barna med et forbehold i et gavebrev om at gaven skal forvaltes av barnets foreldre frem til barnet er 18 år. Besteforeldre kan også gi gaver med samme forbehold (se vergemålsloven paragraf 95). Til informasjon betyr "G" folketrygdens grunnbeløp. Denne justeres årlig.  

Spare i fond til barn i foreldrenes navn

Fordeler
  • Foreldrene kan fritt disponere de oppsparte midlene.
  • Ved å spare i fond i foreldrenes navn begrenses ikke muligheten til studiestøtte. 
Ulemper
  • Ved foreldrenes samlivsbrudd eller død inngår midlene i boet.
  • Som giver må du selge og skatte av gevinst den dagen barnet skal overta sparingen.

Slik kommer du i gang

Spare i fond til barn i foreldrenes navn

Er du fondskunde hos oss kan du logge inn i nettbanken eller mobilbanken og starte sparing i fond til barnet i ditt eget navn.  

Sett inn enkeltinnskudd - logg inn i nettbankenÅpnes i nytt vindu

Opprett spareavtale - logg inn i nettbankenÅpnes i nytt vindu

Ønsker du å bli fondskunde? 

Få tilgang til å spare i fond - fyll ut skjema

Spare i fond til barn i barnets navn

Dersom du ønsker å spare i barnets navn må den mindreårige først registreres som kunde. 

Bli kunde på nett for unge 0-18 år

Når barnet er registrert som kunde må du kontakte Kundeservice innenfor vår åpningstid, slik at vi kan sette opp et møte for å hjelpe deg i gang. 

Kontakt oss ved å klikke på chat-ikonet nede til høyre.

Hvordan overføre aksjefond til barn?

Har du aksjefond som du ønsker å overføre til barnet ditt?

Du kan overføre aksjeandeler til barnet uten at det utløser skatt. Skatt utløses først når barnet realiserer aksjeandelene.

Opprett spareavtale

Når du sparer i fond til barn er det lurt å opprette spareavtale. Da går sparingen av seg selv.

Noen velger å spare deler av, eller hele barnetrygden, men selv det minste beløp kan vokse seg stort med en lang sparehorisont. Du kan endre sparingen underveis – start, stopp eller endre trekkdato på spareavtale når du vil.

Generelt om risiko ved sparing i fond

Det er viktig å merke seg at historisk og forventet avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste