Hvordan kjøpe aksjefond til barn?

Før du starter sparingen må du bestemme deg for om du skal spare i ditt eget navn eller barnets navn. Vi anbefaler at du sparer i eget navn fordi du får bedre kontroll over pengene. Det er imidlertid viktig at du velger utfra hva som er riktig for deg. Nedenfor kan du lese om de ulike alternativene. 

Spare i eget navn

Kan passe deg som ønsker kontroll over pengene og at muligheten til studiestøtte ikke skal begrenses. 

Dette alternativet tar ikke høyde for endringer i foreldrenes livssituasjon.

Spare i barnets navn

Kan passe deg som ønsker at fondsandelene skal disponeres av vergene i fellesskap. 

Dette alternativet kan medføre konsekvenser ved høye sparebeløp. 

Hvorfor spare i fond til barn?

Ved å spare i fond til barnet ditt kan du bygge opp en betydelig sum over tid. Pengene kan komme godt med den dagen barnet skal studere, kjøpe bolig eller betale for førerkort. Starter du tidlig, kan selv små summer vokse seg store over tid.

Aksjefond til barn

Sparing i fond til barn er som oftest langsiktig sparing. Derfor er aksjefond et naturlig sparevalg. Historien viser at aksjefond har den høyeste forventede avkastningen på sikt, samtidig som verdisvingningene i markedet jevnes ut over tid.

Skal du spare i fond til barn finnes det flere ulike aksjefond du kan velge mellom. Ønsker du å se en oversikt over disse, kan du se vår fondsliste.  

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste