Fordeler og ulemper ved sparing til barn i barnets navn

Fordeler

  • Barnets midler inngår ikke i boet ved foreldrenes samlivsbrudd eller død.
  • Barnet kan føle større eierskap til sparingen og dermed engasjere seg mer i sparing enn de ellers ville gjort.
  • Fondsandeler i barnets navn disponeres av vergene i fellesskap.

Ulemper

  • Høy nettoformue kan føre til redusert stipendandel av utdanningsstøtten (se Lånekassens hjemmesider for beløpsgrenser).
  • Når sparebeløpet overstiger 2 G (G = folketrygdens grunnbeløp), kan fylkesmannen begrense foreldrenes disposisjon over pengene. Dette kan unngås ved å gi penger til barna med et forbehold i et gavebrev om at gaven skal forvaltes av barnets foreldre frem til barnet er 18 år. Besteforeldre kan også gi gaver med samme forbehold (se vergemålsloven paragraf 95). 

Start sparing - vi hjelper deg i gang

Når du ønsker å spare i barnets navn, kan vi gi deg veiledningen du trenger. Fyll inn skjemaet så kontakter vi deg i løpet av noen få dager.  

Kontakt meg om sparing i fond til barn

Generelt om risiko ved sparing i fond

Historisk og forventet avkastning gir ikke garanti for fremtiden. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Penger som plasseres i fond kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår fondsliste.