1. Spar opp til egenkapital sammen

Egenkapital er en av de største utfordringene for unge som ønsker å kjøpe sin første bolig. Som foreldre kan dere enten bidra med en del av egenkapitalen, eller spare opp sammen med barna.  Dette kan for eksempel gjøres gjennom BSU-konto eller en felles sparekonto

2. Gi økonomisk støtte

Foreldre kan også gi økonomisk støtte ved å hjelpe barna med å betale ned gjeld. Dette kan være spesielt nyttig for unge med høyt studielån eller andre økonomiske forpliktelser. Hvis barnet allerede har gjeld, kan det gjøre det vanskeligere å få boliglån. 

3. Gi  forskudd på arv

Ved å gi barna forskudd på arv, kan de få mulighet til å komme inn på boligmarkedet tidligere enn de ellers ville gjort.

Viktig å huske på at en gave bare vil kunne anses som forskudd på arv hvis dette blir satt som betingelse når du gir gaven. Det betyr at du ikke senere kan bestemme at en allerede gitt pengegave skal komme til avkortning i arven senere. Dette må bestemmes og være kjent for barnet samtidig som gaven gis, og bør også være skriftlig og gjort kjent for de andre barna.

4. Stille som realkausjonist

Foreldre kan også stille som realkausjonist for boliglånet når barnet har for lite egenkapital til boligkjøpet. Realkausjon betyr at banken tar tilleggssikkerhet for lånet. I tillegg til pant i boligen barnet kjøper, vil banken også kreve at du stiller noe konkret av verdi som sikkerhet. Ofte er dette gjennom pant i fast eiendom, som for eksempel din egen bolig eller hytte. 

Dersom barnet ikke betaler tilbake hele eller deler av lånet sitt, vil banken kreve betaling av deg som realkausjonist.

5. Stille som medlåntaker

En medlåntaker vil være nødvendig dersom barnet mangler betjeningsevne eller egenkapital.

Å være medlåntaker innebærer at du har like mye ansvar som barnet for hele lånet. Med andre ord har dere et like stort ansvar for at lånet blir betalt tilbake.

Her kan det være lurt å sette opp en avtale mellom deg og barnet på hvordan dere løser det økonomiske hvis noe skulle skje. 

6. Kjøpe en bolig sammen

Foreldre kan også kjøpe sammen med barnet og bli medeier. 

Her bør det også settes opp en avtale på hvordan dere skal løse det økonomiske hvis noe skulle skje, og om barnet skal betale deg leie for din halvdel. Med en slik ordning får du mulighet til å investere pengene dine i boligmarkedet og forhåpentligvis oppnå avkastning når boligen senere skal selges.

Her kan du lese mer om å kjøpe bolig sammen.

7. Gi råd og veiledning

Som foreldre kan dere også spille en viktig rolle som rådgivere og veiledere når barna skal kjøpe sin første bolig. Dere kan blant annet hjelpe med råd rundt finansiering, marked og budrunder.  

Husk  at det å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet er en stor økonomisk forpliktelse. Det er derfor viktig å ta hensyn til egen økonomi før dere tar beslutningen. Det kan også være lurt å søke råd fra en økonomisk rådgiver, jurist eller en eiendomsmegler før man tar en avgjørelse.

Av: Derya Incedursun, forbrukerøkonom i Nordea 

Derya

Derya er utdannet jurist og brenner for å dele gode råd som er viktige for din privatøkonomi.

Start med et møte

Vi anbefaler at du avtaler et møte med en rådgiver slik at du kan få hjelp til å finne en løsning som passer deres situasjon.

Avtal møte