Hvis den du skal hjelpe er i stand til å ivareta sin egen økonomi

Hvis den du skal hjelpe er i stand til å ivareta egne økonomiske interesser, men synes det er krevende med mobil- og nettbank og trenger hjelp, er den vanligste løsningen å bli disponent på kontoen til den du skal hjelpe.

Disponent på konto

Når du er disponent får du tilgang til kontoen fra din mobil- og nettbank og du kan betale regninger med din egen BankID. Ryddig og enkelt. 

Som disponent kan du:   

 • Betale regninger og overføre mellom kontoer. Merk! Som disponent kan du ikke bekrefte eFaktura som er utstedt til en annen person. 
 • Få oversikt over kontoer og transaksjoner
 • Opprette nye betalingsavtaler i nettbanken

Slik går du frem for å bli disponent

For å være disponent på en konto i Nordea må du være kunde hos oss, sørge for oppdatert kontaktinformasjon og ha nettbankavtale.  

Deretter må den som du skal hjelpe gi deg fullmakt til å disponere den aktuelle kontoen. Det er to måter å gjøre dette på:

 • Elektronisk skjema hvis kontoeier kan signere med BankID. 
  Etter et par dager vil du få tilgang til den aktuelle kontoen i din egen mobil- og nettbank.
 • Fyll ut manuelt skjemaÅpnes i nytt vindu hvis kontoeier ikke bruker BankID.
  - Kontoeier må kontakte oss før innsending av skjema for å bekrefte at dette er ønsket.
  - Det gis kun tilgang til brukskontoen, ikke til sparekontoer.
  - Det kreves to vitner som ikke er i familie eller samme husstand som deg (disponenten).
  - Kopi av vitnenes legitimasjon må vedlegges.

Send dokumentene til oss i Mine meldingerÅpnes i nytt vindu (krever innlogging)  

Eller i posten til følgende adresse:
Nordea Bank, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo
Merkes med «Fullmakt kunde-konto»

I løpet av ca. to uker vil du vil få tilgang til den aktuelle brukskontoen i din egen mobil- og nettbank. 

Ikke lån andres BankID, den er personlig

Vi minner om at BankID er personlig og at den ikke skal deles med andre, heller ikke med familiemedlemmer. BankID er like juridisk bindende som en personlig signatur og den skal derfor ikke brukes av andre personer enn den BankID er registrert på. 

Hvis vi oppdager at du bruker BankID til en annen person, er vi pålagt å sperre BankID og det kan skape problemer for dere da det tar tid å rydde opp i.

Fremtidsfullmakt

Mange innser også at det kan være lurt å opprette en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta økonomien og personlige interesser dersom du i fremtiden ikke lenger skulle være i stand til dette selv.

Hvordan lage fremtidsfullmakt  

Hvis den du skal hjelpe IKKE er i stand til å ivareta sin egen økonomi

Ved både kortvarig og mer varig behov for hjelp, er det nødvendig å formalisere hjelpen med en fullmakt når den du skal hjelpe ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser. Her kan du lese kort om de ulike alternativene.

Legalfullmakt

Legalfullmakt er en fullmakt som kan brukes av familiemedlemmer eller andre nærstående når den som skal hjelpes ikke er i stand til å ivareta egen økonomi, for eksempel som følge av ulykke eller akutt sykdom. 

Fullmakten gir deg rett til å hjelpe med betaling av regninger og andre utgifter, men den gir ikke disposisjonsrett på konto til familiemedlemmet. Det kan opprettes en ny konto som fullmektigen kan benytte på vegne av familiemedlemmet, til innkjøp av mat, klær og nødvendige husholdningsartikler. Regninger sendes til banken via "Kontakt og meldinger" for betaling. 

Det er vanligvis ektefelle, samboer, barn, barnebarn eller foreldre som påtar seg ansvaret som fullmektig ved bruk av legalfullmakt og løsningen egner seg best ved kortvarig behov for hjelp. Ved varig behov for å hjelpe et familiemedlem, anbefales bruk av vergefullmakt. 

For at legalfullmakten skal være gjeldende kreves det legeerklæring som bekrefter at familiemedlemmet ikke er i stand til å ivareta egen økonomi. Legeerklæring og legalfullmakt sendes samtidig til oss. Benytt gjerne "Kontakt og meldinger" ved innsending av dokumentene. 

Les mer om legalfullmakt hos SivilrettsforvaltningenÅpnes i nytt vindu

LegalfullmaktÅpnes i nytt vindu
Veiledning legalfullmaktÅpnes i nytt vindu

Vergefullmakt

Vergefullmakt er en fullmakt som gis av Statsforvalteren når en person over 18 år (vergehaver) trenger hjelp med det økonomiske. 

Fullmakten gir vergen tilgang til vergehavers kontoer slik at vergen kan benytte mobil- og nettbank. Vergen får ikke tilgang til transaksjoner på konto via egen mobil- eller nettbank, men mottar kontoutskrifter og årsoppgaver per post. Statsforvalteren bestemmer hvilke disposisjoner vergen har lov til å gjøre. 

Les mer om VergemålÅpnes i nytt vindu