Slik legger du til disponent på konto i Nordea

Hva betyr det å være disponent på konto?

Det betyr at kontoeier gir en annen person tilgang til midlene på sin konto. Med en slik tilgang kan disponenten benytte seg av midlene på konto i Nettbanken og Mobilbank-appen.

Disposisjonsretten omfatter følgende tjenester: 

 • Kontooversikt
 • Oversikt over transaksjoner
 • Overføre mellom konto
 • Betale regninger. Merk at dette ikke gjelder eFaktura.
 • Forfallsregister over fremtidige betalinger (kun i Mobilbank-appen)
 • Opprettelse av betalingsavtaler (kun i Nettbanken)

Vilkår for disposisjonsretten

 • Kontoinnehaver er eier og juridisk ansvarlig for konto.
 • Kontoinnehaver blir ansvarlig for overtrekk som følge av disponentens bruk av konto.
 • Disposisjonsretten er i utgangspunktet ikke beløpsbegrenset. Ved bruk av konto gjennom digitale betalingstjenester kan det allikevel være særskilte beløpsbegrensninger som gjelder. 
 • Disponenten har ikke rett til å avslutte kontoforholdet.
 • Disponenten kan ikke gi disposisjonsrett videre.
 • Disposisjonsretten gjelder inntil den kalles tilbake. Slik tilbakekall skal meldes til banken. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten før banken blir kjent med tilbakekallet.
 • Ved kontoinnehavers død opphører disposisjonsretten. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten før banken blir gjort kjent med dødsfallet.
 • Ved kontoinnehavers konkurs opphører disposisjonsretten. Banken er ikke ansvarlig for disposisjoner gjort av disponenten før banken blir gjort kjent med konkursen.

Legg til disponent på konto 

 1. Disponent må være registrert med konto og nettbank i Nordea - klikk her for å bli kunde med BankID. Hvis disponent ikke ønsker konto med bankkort, anbefaler vi å opprette en sparekonto.
    
  Hvis disponenten allerede er kunde i Nordea, be disponenten om å oppdatere sin kundeinformasjon før du fyller ut skjemaet under. Dette gjøres av disponenten på Mine sider - kundeinformasjonÅpnes i nytt vindu
 2. Fyll inn skjemaet og klikk på "Send".
 3. Innen 3 virkedager vil kontoeier motta en SMS der vi ber om signering med BankID.

 

Hvilken konto vil du legge til disponent på? Kontonummer på 11 siffer skrives uten punktum eller mellomrom. Dette nummeret finner du i kontooversikten i Mobilbank-appen eller Nettbanken.
Hvem vil du legge til som disponent?