Hvorfor er kunnskap om personlig økonomi viktig?

En grunnleggende forståelse for personlig økonomi gjør overgangen til voksenlivet enklere – og tryggere. Unge håndterer penger gjennom netthandel, vippsing og forbruk før de har egen inntekt. Og ofte uten kunnskap om det som kan skje. Som bank ser vi at mer kunnskap kan redde flere unge fra økonomiske problemer senere. 

Vi tilbyr undervisning til skoleklasser

Undervisningsopplegget Økonomipeil tilbys skoleklasser i store deler av landet. På Nordeas hovedkontor i Oslo kan skoleklasser komme og få opplæring. Vi tar også imot skoleklasser andre steder i landet – eller vi kan gjennomføre opplæringen i klasserommet. 

Oversikt over byene vi dekker ligger i kontaktskjemaet nederst på siden

I tillegg til Nordeas eget program har vi et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Oslo hvor ansatte besøker Oslo-skoler med programmet «Økonomi og karrierevalg». 

Begge tilbudene er gratis og fri for reklame.

Visste du at?

Betalingsproblemer øker i aldersgruppen 18 – 25 år. 

Fra 2022 til 2023 har inkassosakene i denne gruppen økt med 28%.

Kredinor Innsikt, Q2 2023

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Hva er Økonomipeil?

Hva er vitsen med budsjett og sparing? Hvordan betaler vi regninger, og hva hvis vi ikke gjør det? Hva betyr det å låne, og hvordan unngår vi svindel? Dette går det an å lære seg!

Økonomipeil er et undervisningsopplegg i personlig økonomi for ungdomsskoler (9. og 10. trinn) og VGS. Opplegget er utviklet av Nordea og forankret i læreplanen, og er helt gratis. Materiellet er reklamefritt og faktabasert. Gjennom elevoppgaver, filmer og Kahoot snakker vi om hvordan man tar styring på sin egen økonomi. 

Lær der du er

Vi er i hele landet, og kan tilby undervisning der du er. Ta med klassen til oss, eller vi kommer til klasserommet. I Oslo har vi også et samarbeid med Ungt Entreprenørskap hvor vi besøker skolene med programmet «Økonomi og karrierevalg».

Praktisk 😊

  • Varighet: 2 klokketimer
  • Tidspunkt: Mandag – fredag 08:30 – 16:00
  • Lærer må være tilstede
  • Sted: I Nordeas lokaler eller i klasserommet. Se oversikt i kontaktskjemaet.

Påmelding

Hei, lærer! Vil du at klassen din skal få økonomiopplæring? Meld interesse gjennom skjemaet! 

Vår karriere- og økonomiopplæring gjennom Ungt Entreprenørskap i Oslo bookes gjennom UE.