Mann sitter med mobil ved sykkel

Pensjonskapitalbevis

Samler du dine pensjonskapitalbevis ett sted kan du spare kostnader, få bedre oversikt, og en samlet utbetaling som pensjonist. Flytting er enkelt og koster ingenting.

Dine fordeler ved å samle pensjonen hos oss

  • Du kan få lavere kostnader
  • Du får enklere og bedre oversikt over pensjonen din
  • Utbetaling fra pensjonskapitalbevisene dine kommer samlet fra kun ett sted
  • Du kan selv plassere pensjonen i fond tilpasset ditt ønske om avkastning og risiko
  • Følg verdiutviklingen og bytt fond på nett når det passer deg


Ønsker du å samle pensjonskapitalbevis hos oss?

Det kan du gjøre her.Åpnes i nytt vindu

Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis

Alle med aktiv innskuddspensjon fikk fra 1. februar 2021 sin egen pensjonskonto. Dersom du hadde pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere, ble disse flyttet automatisk til din egen pensjonskonto i løpet av 2021. 

Pensjonskapitalbevis - en viktig del av din pensjon

Et pensjonskapitalbevis er oppsparte pensjonspenger fra innskuddspensjon hos en tidligere arbeidsgiver. Dette er en viktig del av pensjonen din.

Har du jobbet flere steder har du sannsynligvis flere pensjonskapitalbevis. Disse kan være plassert i ulike pensjonsselskaper. 

Du kan flytte og samle pensjonskapitalbevisene dine hos det selskapet du tror vil forvalte pensjonen din best. Dette gir deg også bedre oversikt og lavere kostnader.

Med Nordea BoostÅpnes i nytt vindu samler enkelt pensjonskapitalbevisene dine. Det koster heller ingenting. 

Hvorfor bør du samle pensjonskapitalbevis?

Hvilken avkastning du får på pensjonskapitalbevisene dine avgjør hvor mye pensjon du får.

Det er derfor viktig hvem som passer på pensjonskapitalbeviset ditt. Som Nordens største bank har Nordeas forvaltere høy finansiell kunnskap og lang erfaring med kapitalforvaltning. 

Egen pensjonskonto samler pensjonskapitalbevisene dine

Med egen pensjonskonto samles pensjonen din på ett sted. Dette vil gjøre det enklere å håndtere pensjonen din. Du får økt oversikt, lavere kostnader, større innflytelse og mest mulig pensjon for pengene. 

Med egen pensjonskonto samles pensjonskapitalbevisene dine automatisk hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. Hvis du ønsker kan du selv bytte til et annet selskap. Dette er en del av den nye fleksibiliteten og kontroll over egen pensjon.

Les mer om egen pensjonskonto

Woman wearing headset.

Avtal pensjonsrådgivning

Har du spørsmål om pensjonen din? Ønsker du bedre oversikt og forståelse? Våre dyktige pensjonsrådgivere bistår deg med god individuell pensjonsrådgivning, helt gratis. De hjelper deg med å beregne og samle pensjonen, i tillegg til å se på gode løsninger for fremtiden. Avtal ett videomøte ved å legge inn kontaktinformasjon - vi kontakter deg!

Velg selv ønsket fond

Når du flytter pensjonskapitalbevis til Nordea Liv, velger du om pengene først plasseres i et aktivt forvaltet fond eller et indeksfond etter ønsket risikoprofil.

Du kan senere - uten administrasjonskostnader eller gevinstbeskatning -  bytte til et annet aktivt forvaltet fond, fond med bærekraftig fokusÅpnes i nytt vindu, enkeltfond eller indeksfond.

Aktiv forvaltning

I et aktivt forvaltet fond jobber Nordeas forvaltere aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i fondene. De følger nøye med på markedet og målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn passivt forvaltede fond (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling i fondet før du som kunde får avkastning.

Indeksforvaltning

Indeksfond vil tilsvare den generelle utviklingen i fondets referanseindeks uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte fondet på gjøres ofte av maskiner og kalles også passiv forvaltning. Derfor er kostnaden for indeksfond lavere enn for aktivt forvaltede fond. 

Nedtrapping av risiko

Våre fondspakker - blant annet Aktiva Bedrift og Nordea Liv Indeksforvaltning - er alderstilpasset, og starter en automatisk nedtrapping av risikoen på sparingen din (aksjeandelen) når du fyller 55 år. Dette skjermer sparingen din mot eventuelle svingninger i markedet i årene før pensjonsuttak. På nordealiv.noÅpnes i nytt vindu kan du enkelt endre startalder for nedtrappingen. Merk at nedtrapping er forbeholdt pensjonskapitalbevis som er plassert i porteføljefond (fondspakker).

Kostnader for pensjonskapitalbevis

Det er kostnadsfritt å samle pensjonskapitalbevisene i Nordea Liv. Det belastes forvaltningskostnader avhengig av hvilket fond eller investeringsprofil pensjonskapitalbeviset er plassert i. 

Har du allerede et pensjonskapitalbevis hos oss, logg inn i Persondialogen for å se ditt investeringsvalg og tilknyttede kostnader.

Årlige fonds- og forvaltningskostnader i prosent av saldo

FondForvaltningskostnad

Aktiva Bedrift 10-100

0,49 % - 1,29 %
Nordea Liv Bærekraft Valutasikret 10-100
0,49 % - 1,29 %
Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret 10-100
0,30 %
Øvrige fond0,15 % - 2,0 %


Administrasjonskostnad
Den årlige administrasjonskostnaden vil utgjøre 0,75 % av saldoen på pensjonskapitalbeviset, men aldri mer enn 0,5 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Selv om du skulle ha flere pensjonskapitalbevis i Nordea Liv, får du kun én administrasjonskostnad. 

Se fondsinformasjon for øvrige fond på nordea.no/livÅpnes i nytt vindu

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Samle pensjonskapitalbevisene dine i Nordea

Samle pensjonen din Åpnes i nytt vindu