Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Pensjonskapitalbevis

Har du jobbet i en privat bedrift med pensjonsordning, har du sannsynligvis pensjonskapitalbevis. Ved å samle dine pensjonskapitalbevis i Nordea får du god oversikt og lavere kostnad. Flytting er enkelt og koster ingenting. Bruk vår nettløsning eller ring oss hvis du trenger hjelp.

Dine fordeler ved å samle pensjonskapitalbevis på ett sted

 • Du får færre kostnader.
 • Du får bedre oversikt over pensjonen din.
 • Du kan påvirke din egen pensjon ved å velge mellom 6 ulike Aktiva Bedrift-porteføljefond som er tilpasset din risikoprofil.
 • Du kan enkelt følge med på verdiutviklingen på nettet og endre fondssammensetningen når det passer deg.
 • Du får all utbetaling fra ett sted.

Pensjonskapitalbevis er viktig for din fremtidige pensjon

De fleste har ett eller flere pensjonskapitalbevis, som er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver.

Dersom du har vært medlem av en bedrifts innskuddsordning i minimum 12 måneder, har du rett til å få med deg den oppsparte pensjonskapitalen din når du slutter. Det du har fått oppspart overføres til et pensjonskapitalbevis som har fritt sparevalg. 

Har du hatt flere tidligere arbeidsforhold, kan du ha flere pensjonskapitalbevis i ulike livsforsikringsselskap. 

Du kan selv bestemme hvor du ønsker å investere pengene, samt at de kan flyttes.

God avkastning gir mer i pensjon

Våre forvaltere har som målsetning å oppnå best mulig avkastning på pensjonsmidlene.

Pensjonskapitalbeviset forvaltes av et livsforsikringsselskap frem til du pensjonerer deg. Er forvalteren din dyktig, vokser pensjonen din. Det er derfor viktig hvem som passer på pensjonskapitalbeviset ditt. 

Som Nordens største bank har Nordea forvaltere med høy finansiell kunnskap og lang erfaring med kapitalforvaltning. Ved å samle pensjonskapitalbevisene hos oss, kan du oppnå bedre oversikt og lavere kostnad.

Aktiva Bedrift-fond

Hos oss kan du velge å sette dine pensjonskapitalbevis i et Aktiva Bedrift-fond.

Aktiva Bedrift-fondene er spesielt tilpasset pensjonssparing. Du kan oppnå en god avkastning på sparingen din og du får et ferdig laget porteføljefond som er tilpasset din risikoprofil. 

Aktiva Bedrift-fondene er aktivt forvaltede fond. For deg som kunde betyr det:

 • Fondet er alltid optimalt sammensatt basert på hele fondsutvalget. 
 • Månedlig rebalansering medfører løpende gevinstsikring.
 • Plasseringen er til enhver tid innenfor valgt risikonivå.
 • Fondene er valutasikret.
 • Ingen transaksjonskostnader eller skattekonsekvenser.
 • Risikoprofilen i fondet trappes automatisk ned etter fylte 55 år.

Kostnader for Pensjonskapitalbevis

Spesifikasjon 

Det er kostnadsfritt å flytte pensjonskapitalbevis til Nordea Liv.

Årlig administrasjonskostnad er 0,5 % av folketrygdens grunnbeløp (G), maksimert til 1 % av saldo. For pensjonskapital plassert i våre porteføljefond, vil det påløpe en årlig forvaltningskostnad på 0 - 0,5 % av verdien på kapitalen, avhengig av hvilke porteføljefond som er valgt. Dette påløper som et tillegg til kostnadene i underliggende fond.

Standardfondet Aktiva Bedrift 50 vil for eksempel ha en fondskostnad på 0,49 % og en årlig forvaltningskostnad på 0,5 %. 

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Produktark

For utfyllende informasjon om Pensjonskapitalbevis se produktark.

Samle dine Pensjonskapitalbevis på ett sted

Flytt dine Pensjonskapitalbevis til Nordea Liv