Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Pensjonskapitalbevis

Et pensjonskapitalbevis er en konto med opptjent pensjon fra et tidligere arbeidsforhold. Har du jobbet flere steder har du sannsynligvis flere pensjonskapitalbevis. Ved å samle disse i Nordea Liv kan du spare kostnader, få bedre oversikt, og få en samlet utbetaling når du blir pensjonist. Flytting er enkelt og koster ingenting.

Dine fordeler ved å samle pensjonen hos oss

 • Du kan få lavere kostnader.
 • Du får bedre oversikt over pensjonen din.
 • Du kan selv påvirke pensjonen din ved å plassere pensjonskapitalbevisene i fond tilpasset ditt ønske om avkastning og risiko.
 • Du kan selv følge verdiutviklingen og bytte fond på nettet når det passer deg.
 • Du får utbetaling fra pensjonskapitalbevisene dine kun fra ett sted. Enkelt og oversiktlig.

Pensjonskapitalbevis - en viktig del av pensjonssparingen din

De fleste har ett eller flere pensjonskapitalbevis, som er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver.

Et pensjonskapitalbevis er oppspart pensjon som du får med deg når du slutter hos en arbeidsgiver med innskuddspensjon. Dette er en viktig del av pensjonen din.

Har du hatt flere tidligere arbeidsforhold, kan du ha flere pensjonskapitalbevis i ulike selskaper. Du kan selv bestemme når du vil flytte pensjonskapitalbevisene dine til det selskapet du tror vil forvalte disse best, og dermed gi deg mer pensjon.

Lurt å samle pensjonskapitalbevis

Hvilken avkastning du får på pensjonskapitalbevisene dine avgjør hvor mye pensjon du får.

Det er derfor viktig hvem som passer på pensjonskapitalbeviset ditt. Som Nordens største bank har Nordeas forvaltere høy finansiell kunnskap og lang erfaring med kapitalforvaltning. 

Egen Pensjonskonto

Snart kommer Egen Pensjonskonto der du kan samle all din pensjon på ett sted. Egen Pensjonskonto vil gjøre det enklere å håndtere pensjonen din og gi deg som sparer økt oversikt, økt innflytelse og mest mulig pensjon for pengene.  
Les mer om Egen Pensjonskonto

Velg selv ønsket Aktiva Bedrift-fond

Når du flytter pensjonskapitalbevis til Nordea Liv, plasseres pengene i et valgfritt Aktiva Bedrift-fond etter ønsket risikoprofil.

Du kan senere bytte til et annet Aktiva-fond, enkeltfond eller indeksfond uten administrasjonskostnader eller gevinstbeskatning. 

Med Aktiva Bedrift starter en automatisk nedtrapping av risikoen på sparingen din når du fyller 55 år. Dette skjermer sparingen din mot eventuelle svingninger i markedet i årene før pensjonsuttak. På nordealiv.noÅpnes i nytt vindu kan du enkelt endre startalder for nedtrappingen. Merk at nedtrapping er forbeholdt pensjonskapitalbevis som er plassert i porteføljefond.

Aktiva Bedrift-fondene

Aktiva Bedrift-fondene er ferdig sammensatte porteføljefond som er spesielt tilpasset pensjonssparing.

Du kan når som helst bytte til det Aktiva Bedrift-fondet som passer deg best. Aktiva Bedrift-fondene er aktivt forvaltede fond. For deg som kunde betyr dette:

 • Fondet er alltid optimalt sammensatt basert på hele fondsutvalget. 
 • Månedlig rebalansering (vurdering av fondssammensetningen) sikrer løpende gevinst.
 • Fondssammensetningen er til enhver tid innenfor risikonivået du har valgt.
 • Fondene er valutasikret.
 • Ingen transaksjonskostnader eller skatt på avkastning ved fondsbytte.
 • Risikoen på sparingen trappes automatisk ned etter fylte 55 år.

Kostnader for Pensjonskapitalbevis

Det er kostnadsfritt å samle pensjonskapitalbevisene til Nordea Liv. Årlig administrasjonskostnad er 0,5 % av folketrygdens grunnbeløp (G), maksimalt 1 % av saldo. I tillegg påløper fondskostnader avhengig av hvilket fond pensjonskapitalbeviset er plassert i. For porteføljefond påløper en produktkostnad på 0-0,5 % av saldo, avhengig av valgt fond.

Årlige fonds- og produktkostnader i prosent av saldo

FondFondskostnadProduktkostnadTotalt

Aktiva Bedrift 10

0,290,200,49
Aktiva Bedrift 300,390,400,79
Aktiva Bedrift 500,490,500,99
Aktiva Bedrift 650,690,501,19
Aktiva Bedrift 800,790,501,29
Aktiva Bedrift 1000,990,501,49
Øvrige porteføljefond0,49-0,890-0,50,5-1,39
Øvrige fond0,15-2,000,15-2,0

Se fondsinformasjon for øvrige fond på nordea.no/livÅpnes i nytt vindu

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Samle dine Pensjonskapitalbevis på ett sted

Samle pensjon i Nordea Liv