Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros
Mann sitter med mobil ved sykkel

Pensjonskapitalbevis

Samler du dine pensjonskapitalbevis ett sted kan du spare kostnader, få bedre oversikt, og en samlet utbetaling som pensjonist. Flytting er enkelt og koster ingenting.

Dine fordeler ved å samle pensjonen hos oss

  • Du kan få lavere kostnader
  • Du får enklere og bedre oversikt over pensjonen din
  • Utbetaling fra pensjonskapitalbevisene dine kommer samlet fra kun ett sted
  • Du kan selv plassere pensjonen i fond tilpasset ditt ønske om avkastning og risiko
  • Følg verdiutviklingen og bytt fond på nett når det passer deg

Pensjonskapitalbevis - en viktig del av din pensjon

Et pensjonskapitalbevis er oppsparte pensjonspenger fra innskuddspensjon hos en tidligere arbeidsgiver. Dette er en viktig del av pensjonen din.

Har du jobbet flere steder har du sannsynligvis flere pensjonskapitalbevis. Disse kan være plassert i ulike pensjonselskap. 

Du kan flytte og samle pensjonskapitalbevisene dine hos det selskapet du tror vil forvalte pensjonen din best. Dette gir deg også bedre oversikt og lavere kostnader.

Med Nordea BoostÅpnes i nytt vindu samler enkelt pensjonskapitalbevisene dine. Det koster heller ingenting. 

Hvorfor bør du samle pensjonskapitalbevis?

Hvilken avkastning du får på pensjonskapitalbevisene dine avgjør hvor mye pensjon du får.

Det er derfor viktig hvem som passer på pensjonskapitalbeviset ditt. Som Nordens største bank har Nordeas forvaltere høy finansiell kunnskap og lang erfaring med kapitalforvaltning. 

Egen Pensjonskonto

Snart kommer Egen Pensjonskonto der du kan samle all pensjonen din på ett sted. Egen Pensjonskonto vil gjøre det enklere å håndtere pensjonen din, og gi deg som sparer økt oversikt, økt innflytelse og mest mulig pensjon for pengene. Du kan allerede nå samle pensjonskapitalbevisene dine i Nordea Boost.

Les mer om Egen Pensjonskonto

Woman wearing headset.

Avtal pensjonsrådgivning

Har du spørsmål om pensjonen din? Ønsker du bedre oversikt og forståelse? Våre dyktige pensjonsrådgivere bistår deg med god individuell pensjonsrådgivning, helt gratis. De hjelper deg med å beregne og samle pensjonen, i tillegg til å se på gode løsninger for fremtiden. Avtal ett videomøte ved å legge inn kontaktinformasjon - vi kontakter deg!

Velg selv ønsket fond

Når du flytter pensjonskapitalbevis til Nordea Liv, velger du om pengene først plasseres i et aktivt forvaltet fond eller et indeksfond etter ønsket risikoprofil.

Du kan senere - uten administrasjonskostnader eller gevinstbeskatning -  bytte til et annet aktivt forvaltet fond, bærekraftig fondÅpnes i nytt vindu, enkeltfond eller indeksfond.

Aktiv forvaltning

I et aktivt forvaltet fond jobber Nordeas forvaltere aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i fondene. De følger nøye med på markedet og målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn passivt forvaltede fond (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling i fondet før du som kunde får avkastning.

Indeksforvaltning

Indeksfond vil tilsvare den generelle utviklingen i fondets referanseindeks uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte fondet på gjøres ofte av maskiner og kalles også passiv forvaltning. Derfor er kostnaden for indeksfond lavere enn for aktivt forvaltede fond. 

Nedtrapping av risiko

Våre fondspakker - blant annet Aktiva Bedrift og Nordea Liv Indeksforvaltning - er alderstilpasset, og starter en automatisk nedtrapping av risikoen på sparingen din (aksjeandelen) når du fyller 55 år. Dette skjermer sparingen din mot eventuelle svingninger i markedet i årene før pensjonsuttak. På nordealiv.noÅpnes i nytt vindu kan du enkelt endre startalder for nedtrappingen. Merk at nedtrapping er forbeholdt pensjonskapitalbevis som er plassert i porteføljefond (fondspakker).

Kostnader for pensjonskapitalbevis

Det er kostnadsfritt å samle pensjonskapitalbevisene i Nordea Liv. Årlig administrasjonskostnad er 0,5 % av folketrygdens grunnbeløp (G), maksimalt 1 % av saldo. I tillegg påløper fondskostnader avhengig av hvilket fond pensjonskapitalbeviset er plassert i. For porteføljefond påløper en produktkostnad på 0-0,5 % av saldo, avhengig av valgt fond. Har du innskuddspensjon i Nordea Liv påløper ingen administrasjonskostnad.

Årlige fonds- og produktkostnader i prosent av saldo

FondFondskostnadProduktkostnadTotalt

Aktiva Bedrift 10

0,290,200,49 % 
Aktiva Bedrift 300,390,400,79 % 
Aktiva Bedrift 500,490,500,99 % 
Aktiva Bedrift 650,690,401,09 % 
Aktiva Bedrift 800,790,401,19 % 
Aktiva Bedrift 1000,990,301,29 % 
Øvrige porteføljefond0,30-0,890-0,50,30-1,39
Øvrige fond0,15-2,000,15-2,0

Se fondsinformasjon for øvrige fond på nordea.no/livÅpnes i nytt vindu

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Samle pensjonskapitalbevisene dine i Nordea

Samle pensjonen din Åpnes i nytt vindu