Fordelene dine ved å samle pensjonskapitalbevisene hos oss

  • Lavere kostnader
  • Enklere og bedre oversikt over pensjonen din
  • Utbetaling fra pensjonskapitalbevisene dine kommer samlet fra ett sted
  • Du kan selv plassere pensjonen i fond tilpasset ditt ønske om avkastning og risiko
  • Følg verdiutviklingen og bytt fond digitalt når det passer deg


Ønsker du å samle pensjonskapitalbevis hos oss?

Det kan du gjøre her.Åpnes i nytt vindu

Egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis

Alle med aktiv innskuddspensjon fikk fra 1. februar 2021 sin egen pensjonskonto. Dersom du hadde pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere, ble disse flyttet automatisk til din egen pensjonskonto i løpet av 2021. 

Pensjonskapitalbevis - en viktig del av pensjonen din

Har du jobbet flere steder innenfor privat sektor, har du sannsynligvis flere pensjonskapitalbevis. Et pensjonskapitalbevis er oppsparte pensjonspenger som du får med deg når du slutter i en bedrift med en innskuddspensjon. Dette er en viktig del av pensjonen din. Har du jobbet flere steder har du sannsynligvis flere pensjonskapitalbevis. Disse kan være plassert i ulike pensjonsselskaper. 

Etter innføringen av egen pensjonskonto i 2021, ble de fleste pensjonskapitalbevis samlet på en egen pensjonskonto, sammen med pensjonen arbeidsgiver sparer for deg i dag. Dette gjelder dersom du har en innskuddspensjon. For pensjonister og ansatte i offentlig sektor med pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, er fremdeles pensjonskapitalbeviset en frittstående avtale. Dette gjelder også dersom du har reservert deg mot at pensjonskapitalbeviset innlemmes i egen pensjonskonto.

Du kan flytte og samle pensjonskapitalbevisene dine hos det selskapet du tror vil forvalte pensjonen din best. Dette gir deg også bedre oversikt og lavere kostnader.

Med Nordea BoostÅpnes i nytt vindu samler enkelt pensjonskapitalbevisene dine. Det koster heller ingenting. 

Hvorfor bør du samle pensjonskapitalbevis?

Hvilken avkastning du får på pensjonskapitalbevisene dine avgjør hvor mye pensjon du får.

For at pensjonsutbetalingene dine skal bli størst mulig, bør pengene dine oppnå høyest mulig avkastning. Det er med andre ord resultatene i fondene som pensjonskapitalen din er investert i, som bestemmer størrelsen på pensjonsutbetalingene. Det er derfor viktig hvem som passer på pensjonskapitalbeviset ditt. Som Nordens største bank har Nordeas forvaltere høy finansiell kunnskap og lang erfaring med kapitalforvaltning. 

Avtal pensjonsrådgivning

Har du spørsmål om pensjonen din? Ønsker du bedre oversikt og forståelse? Våre dyktige pensjonsrådgivere bistår deg med god individuell pensjonsrådgivning, helt gratis. De hjelper deg med å beregne og samle pensjonen, i tillegg til å se på gode løsninger for fremtiden. Avtal ett videomøte ved å legge inn kontaktinformasjon - vi kontakter deg!

Bærekraft- eller indeksfond? Valget er ditt!

Når du flytter pensjonskapitalbevis til Nordea Liv, velger du selv blant våre ferdig sammensatte investeringsprofiler med aksjeandel mellom 10 og 100 %. Du kan velge investeringsprofiler med ekstra fokus på bærekraft, «vanlige» aktivt forvaltede profiler, eller indeksforvaltning. Du kan senere bytte investeringsprofil, eller velge fritt blant våre mer enn 100 enkeltfond. Slike bytter er kostnadsfrie. 

Aktiv forvaltning

I en aktivt forvaltet investeringsprofil jobber Nordeas forvaltere aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning. De følger nøye med på markedet og målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. Aktivt forvaltede investeringsprofiler har høyere kostnader enn passivt forvaltede investeringsprofiler (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling før du som kunde får avkastning.

Indeksforvaltning

Investeringsprofiler som er indeksforvaltet vil tilsvare den generelle utviklingen i fondets referanseindeks uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte investeringsprofilen på gjøres ofte av maskiner og kalles også passiv forvaltning. Derfor er kostnaden for indeksfond lavere enn for aktivt forvaltede fond. 

Nedtrapping av risiko

Våre fondspakker - blant annet Aktiva Bedrift og Nordea Liv Indeksforvaltning - er alderstilpasset, og starter en automatisk nedtrapping av risikoen på sparingen din (aksjeandelen) når du fyller 55 år. Dette skjermer sparingen din mot eventuelle svingninger i markedet i årene før pensjonsuttak. På nordealiv.noÅpnes i nytt vindu kan du enkelt endre startalder for nedtrappingen. Merk at nedtrapping er forbeholdt pensjonskapitalbevis som er plassert i investeringsprofiler tilpasset pensjonssparing.

Kostnader for pensjonskapitalbevis

Det er kostnadsfritt å samle pensjonskapitalbevisene i Nordea Liv. Det belastes forvaltningskostnader avhengig av hvilket fond eller investeringsprofil pensjonskapitalbeviset er plassert i. 

Har du allerede pensjonskapitalbevis hos oss? Logg inn i Persondialogen for å se investeringsvalget ditt og tilknyttede kostnader.

Årlige fonds- og forvaltningskostnader i prosent av saldo

FondForvaltningskostnad

Aktiva Bedrift 10-100

0,49 % - 1,29 %
Nordea Liv Bærekraft Valutasikret 10-100
0,49 % - 1,29 %
Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret 10-100
0,30 %
Øvrige fond0,15 % - 2,0 %


Administrasjonskostnad
Den årlige administrasjonskostnaden vil utgjøre 0,75 % av saldoen på pensjonskapitalbeviset, men aldri mer enn 0,5 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Selv om du skulle ha flere pensjonskapitalbevis i Nordea Liv, får du kun én administrasjonskostnad. 

Se fondsinformasjon for øvrige fond på nordea.no/livÅpnes i nytt vindu

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu

Samle pensjonskapitalbevisene dine i Nordea

Samle pensjonen her Åpnes i nytt vindu