Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Pensjonskapitalbevis

Har du jobbet i en privat bedrift med pensjonsordning, har du sannsynligvis pensjonskapitalbevis. Ved å samle dine pensjonskapitalbevis i Nordea får du god oversikt og lavere kostnad. Flytting er enkelt og koster ingenting. Bruk vår nettløsning eller ring oss hvis du trenger hjelp.

Dine fordeler ved å samle pensjonskapitalbevis på ett sted

  • Du får færre kostnader.
  • Du får bedre oversikt over pensjonen din.
  • Du kan påvirke din egen pensjon ved å velge mellom 6 ulike Aktiva porteføljefond som er tilpasset din risikoprofil.
  • Du kan enkelt følge med på verdiutviklingen på nettet og endre fondssammensetningen når det passer deg.
  • Du får all utbetaling fra ett sted.

Pensjonskapitalbevis er viktig for din fremtidige pensjon

De fleste har ett eller flere pensjonskapitalbevis, som er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver.

Dersom du har vært medlem av en bedrifts innskuddsordning i minimum 12 måneder, har du rett til å få med deg den oppsparte pensjonskapitalen din når du slutter. Det du har fått oppspart overføres til et pensjonskapitalbevis som har fritt sparevalg. 

Har du hatt flere tidligere arbeidsforhold, kan du ha flere pensjonskapitalbevis i ulike livsforsikringsselskap. 

Du kan selv bestemme hvor du ønsker å investere pengene, samt at de kan flyttes.

God avkastning gir mer i pensjon

Dersom forvalteren av dine pensjonskaptalbevis er dyktig vokser pensjonen din.

Pensjonskapitalbeviset forvaltes av et livsforsikringsselskap frem til du pensjonerer deg. Er forvalteren din dyktig, vokser pensjonen din. Det er derfor viktig hvem som passer på pensjonskapitalbeviset ditt. 

Som Nordens største bank har Nordea forvaltere med høy finansiell kunnskap og lang erfaring med kapitalforvaltning. Ved å samle pensjonskapitalbevisene hos oss, kan du oppnå bedre oversikt og lavere kostnad.

Aktiva-fond

Hos oss kan du velge å sette dine kapitalbevis i et Aktiva-fond.

Sparing i Aktiva-fond betyr at du kan oppnå oppnå en god avkastning på sparingen din. Og du får et ferdig laget porteføljefond som er tilpasset din risikoprofil. 

Fordelen med Aktiva-fondene er at vi følger opp sparingen din uten ekstra kostnader og at vi sørger for at risikoen trappes ned etter fylte 55 år.

Kostnader for Pensjonskapitalbevis


Spesifikasjon 
Det er kostnadsfritt å flytte pensjonskapitalbevis til Nordea Liv.

Årlig administrasjonskostnad er 0,5 % av folketrygdens grunnbeløp (G), maksimert til 1 % av saldo. I tillegg påløper kostnader i underliggende fond. Årlig fondskostnad avhenger av hvilket fond pensjonskapitalbeviset er plassert i.(Standardfondet Aktiva 50 har for eksempel en årlig forvaltningskostnad på 0,99 %).

Samle dine Pensjonskapitalbevis på ett sted

Flytt dine Pensjonskapitalbevis til Nordea Liv