Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Start egen pensjonssparing

Ved å starte pensjonssparing kan du sikre deg god økonomi som pensjonist. Jo tidligere du starter, jo mindre sparebeløp skal til for å sikre økonomien din som pensjonist. Pensjonssparing i fond gir mulighet for god avkastning over tid.

Hvorfor spare til pensjon?

Folketrygden og arbeidsgivere bidrar til pensjonen din, men for mange er det ikke nok.

Selv om det kan være en god stund til du blir pensjonist, bør du ta høyde for at du kan få mindre å leve av.

For mange kan det derfor være lurt å starte egen sparing til pensjon. Dette er fordi pensjonen fra folketrygden og arbeidsgivere vanligvis blir lavere enn inntekten du har når du jobber. De fleste ønsker å leve et aktivt liv som pensjonist, men mange vil oppleve at samlet pensjon blir lavere enn ønsket. Ved å spare til pensjon får du bedre muligheter til å leve det livet du drømmer om som pensjonist.

Pensjonsillustrasjon

Slik er pensjonen din bygget opp

Pensjonssystemet i Norge er bygget opp av 3 nivåer: 

1. Folketrygden
Pensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist. Pensjonen baseres på hvor mye du har tjent i løpet av din arbeidskarriere. 

2. Pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere 
Pensjon fra arbeidsgiver avhenger av:

  • Hvor mye som spares for deg.
  • Hvilken avkastning du får.
  • Hvor mange år innskuddene får vokse. 

3. Egen pensjonssparing 
De fleste ønsker å leve et aktivt liv som pensjonist, men dagens inntekt reduseres ofte betydelig når du slutter å jobbe. Derfor er det smart å spare.

Planlegg din pensjonssparing

Det er aldri for tidlig å starte og spare til pensjon, og det er lurt å planlegge allerede nå.

Jo tidligere du starter pensjonssparingen, jo tidligere kan pensjonspengene begynne å vokse. Dessuten blir sparebeløpet som skal til for å sikre økonomien din som pensjonist lavere jo tidligere du starter. 

Slik kan du spare

Det er enkelt å spare til pensjon, og du kan velge mellom to typer pensjonssparing: IPS og Pensjonskonto.

IPS passer for deg som ønsker en skattefordel og synes det er greit at pensjonspengene dine bindes frem til pensjonsalder. Pensjonskonto passer for deg som ønsker fleksibilitet til å ta ut pengene når du ønsker.

Uansett om du velger IPS eller Pensjonskonto plasseres pengene i fond og du kan selv velge den aksjeandelen som passer deg. Du kan når som helst bytte fond helt uten kostnader og beskatning av gevinsten.

IPS (Individuell pensjonssparing)

Med IPS kan du spare opptil kr 40 000,00 i året og få inntil kr 8 800,00 i skattefordel. Utbetaling starter tidligst fra 62 år og det er ingen formuesskatt.

Les mer om IPS

Pensjonskonto

Fordelen med Pensjonskonto er at det er ingen øvre sparegrense og du velger selv utbetalingstidspunktet. I motsetning til IPS er det ingen skattefordel.

Les mer om Pensjonskonto