Hva kan du forvente i pensjon fra folketrygden?

Opptjeningen din til pensjon avhenger av når du er født. For deg som er født i 1963 eller senere, gjelder disse opptjeningsreglene:

 • Alle år du er i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt, fra du er 13 år til du blir 75 år, teller med 
 • Du tjener opp 18,1 % pr. år av:
  • Pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G (folketrygdens grunnbeløp – se nav.noÅpnes i nytt vindu)
  • Inntekt tilsvarende 4,5 G for ulønnet omsorgsarbeid
  • Inntekt tilsvarende 2,5 G for avtjent sivil eller militær førstegangstjeneste på minst 6 måneder
 • Lønn over 7,1 G gir ikke opptjening til pensjon 
 • Dersom du blir ufør, er det inntekt før uførhet som legges til grunn for fremtidig opptjening

Hva med deg som er født i 1962 eller før?

1. januar 2010 ble det innført nye regler for opptjening av pensjon i folketrygden. Du som er født i 1962 eller før, får beregnet alderspensjonen etter en kombinasjon av nye og gamle regler.

Er du født i 1954 beregnes 9/10 av pensjonen etter gamle regler og 1/10 etter nye. Er du født i 1962 beregnes 1/10 av pensjonen etter gamle regler og 9/10 etter nye.

Opptjening etter gamle regler

 • De 20 beste inntektsårene avgjør hvor stor pensjonen blir. Full alderspensjon krever 40 års opptjening
 • Pensjonsopptjeningen uttrykkes gjennom pensjonspoeng.

For personer født før 1954 gjelder gamle opptjeningsregler i sin helhet, men du får pensjonsopptjening frem til fylte 75 år. 

Når kan du begynne å ta ut pensjonen fra folketrygden?

Du har flere muligheter for uttak av alderspensjon.

 • Starte uttak av alderspensjon fra 62 år hvis du har høy nok opptjening
 • Ta ut alderspensjon og samtidig være i jobb uten å få avkorting i utbetalt pensjon
 • Ta ut full pensjon eller bare en del; 20 %, 40 %, 50 %, 60 %, 80 % eller 100 %
 • Uttaksgrad kan endres en gang pr år. Du kan likevel når som helst velge å ta ut full alderspensjon eller stanse pensjonen

Det er viktig at du er klar over at din årlige pensjon minst må tilsvare garantipensjonsnivå dersom du ønsker å ta ut pensjon før du fyller 67 år.  Veldig mange er ikke klar over denne forutsetningen og får derfor en kjedelig overraskelse når de ønsker å ta ut pensjon. Til enhver tid gjeldende sats for garantipensjon finner du på nav.noÅpnes i nytt vindu

Levealderjustering - hva er det?

Levealderjustering betyr at den pensjonsbeholdning som er opptjent for deg, skal fordeles over det antall år det er forventet at du skal leve.

Når ditt årskull fyller 61 år beregnes ditt delingstall. Dette tallet skal reflektere det antall år alderspensjonen din forventes å skulle utbetales. Ettersom forventet levealder i befolkningen øker, må derfor fremtidige pensjonister jobbe lenger enn de som går av med pensjon i dag, for å få utbetalt like mye i pensjon. 

Folketrygden utbetales så lenge du lever.  Når du dør vil gjenstående pensjon gå tilbake til folketrygden, og ikke til dine etterlatte. 

Slik er pensjonen din bygget opp

Pensjonssystemet i Norge er bygget opp av 3 nivåer: 

1. Folketrygden
Pensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist. Pensjonen baseres på hvor mye du har tjent i løpet av din arbeidskarriere. 

2. Pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere 
Pensjon fra arbeidsgiver avhenger av:

 • Hvor mye som spares for deg.
 • Hvilken avkastning du får.
 • Hvor mange år innskuddene får vokse. 

3. Egen pensjonssparing 
De fleste ønsker å leve et aktivt liv som pensjonist, men dagens inntekt reduseres ofte betydelig når du slutter å jobbe. Derfor er det smart å spare.

Vil du vite hva du får i pensjon?

I Nordea Boost kan du enkelt sjekke lønnen din som pensjonist og ta flere smarte grep for å øke den.

Sjekk pensjonen din Åpnes i nytt vindu