Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Din pensjon fra folketrygden

Alle som bor eller arbeider i Norge opparbeider som hovedregel rett til alderspensjon fra folketrygden. Formålet med alderspensjon er å sikre at den enkelte har en rimelig inntekt i alderdommen. Hvor mye du kan forvente i pensjon avhenger av flere faktorer, blant annet inntekt, alder og hvor mange år du har jobbet.

Du kan enkelt beregne din pensjon ved å klikke på knappen nedenfor.

Hva kan du forvente i pensjon fra folketrygden?

Opptjening av pensjon fra folketrygden for deg som er født i 1963 eller senere.

 • Det du tjener fra du er 13 år til du blir 75 år teller med. 
 • Du tjener opp 18,1 % av lønnen din inntil 7,1 G (folketrygdens grunnbeløp – se nav.noÅpnes i nytt vindu).
 • Lønn over 7,1 G gir ikke opptjening til pensjon.
 • Dersom du blir ufør, er det inntekt før uførhet som legges til grunn for fremtidig opptjening.

Det er spesielle regler for opptjening ved omsorg, verneplikt, dagpenger og arbeidsavklaringspenger. 

Når kan du begynne å ta ut pensjonen fra folketrygden?

Du har flere muligheter for uttak av alderspensjon.

 • Starte uttak av alderspensjon fra 62 år hvis du har høy nok opptjening.
 • Ta ut alderspensjon og samtidig være i jobb uten å få avkorting i utbetalt pensjon.
 • Ta ut full pensjon eller bare en del; 20 %, 40 %, 50 %, 60 %, 80 % eller 100 %.
 • Uttaksgrad kan endres en gang pr år.

Det er viktig at du er klar over at din årlige pensjon minst må tilsvare garantipensjonsnivå dersom du ønsker å ta ut pensjon før du fyller 67 år.  Veldig mange er ikke klar over denne forutsetningen og får derfor en kjedelig overraskelse når de ønsker å ta ut pensjon. Til enhver tid gjeldende sats for garantipensjon finner du på nav.noÅpnes i nytt vindu

Levealderjustering - hva er det?

Levealderjustering betyr at den pensjonsbeholdning som er opptjent for deg skal fordeles over det antall år det er forventet at du skal leve.

Når ditt årskull fyller 61 år beregnes ditt delingstall. Dette tallet skal reflektere det antall år alderspensjonen din forventes å skulle utbetales. Folketrygden utbetales så lenge du lever.  Når du dør vil gjenstående pensjon gå tilbake til folketrygden, og ikke til dine etterlatte. 

Hva med meg som er født i 1962 eller før?

Dersom du er født mellom 1954 og 1962 vil din pensjon fra folketrygden være en kombinasjon av reglene som er beskrevet over og de regler som gjelder pr 31.12.2010.

For personer født før 1954 gjelder gamle regler i sin helhet, med unntak av innføring av levealderjustering. Levealderjustering gjelder med virkning for alle som er født fra 1945.

Slik er pensjonen din bygget opp

Pensjonssystemet i Norge er bygget opp av 3 nivåer: 

1. Folketrygden
Pensjon fra folketrygden sikrer at du har en inntekt den dagen du blir pensjonist. Pensjonen baseres på hvor mye du har tjent i løpet av din arbeidskarriere. 

2. Pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere 
Pensjon fra arbeidsgiver avhenger av:

 • Hvor mye som spares for deg.
 • Hvilken avkastning du får.
 • Hvor mange år innskuddene får vokse. 

3. Egen pensjonssparing 
De fleste ønsker å leve et aktivt liv som pensjonist, men dagens inntekt reduseres ofte betydelig når du slutter å jobbe. Derfor er det smart å spare.

Ønsker du oversikt over hva du får i pensjon?

Du kan enkelt beregne din pensjon her og nå ved å benytte BankID.

Beregn din pensjon