Meld skade

Her finner du nyttige skjemaer som brukes i forbindelse med forsikringer, erstatningstilfeller og opphør.

Reiseforsikring tilknyttet våre kredittkort

Nordea samarbeider med Tryg på reiseforsikringer tilknyttet kredittkort.

Som kredittkortkunde har du reiseforsikring når 50 % av reisens totale transportkostnad er betalt med kortet ditt. Ved behov for øyeblikkelig hjelp under reisen, for eksempel ved akutt sykdom eller skade, kontakter du Trygs døgnåpne alarmsentral.

Meld reiseskade elektronisk til Tryg 

  • Avbestilling av reise 
  • Reisegods 
  • Sykdom, ulykke eller dødsfall på reise
  • Forsinkelse, forsinket transport eller bagasje

Gå til tryg.no hvor du velger aktuelt skadeskjemaÅpnes i nytt vindu. Du benytter BankID for å legitimere deg.

Kontakt Tryg

Reiseskade
Telefon: +47 800 33 433, mellom kl. 08.00 - kl. 16.00 

Øyeblikkelig hjelp under reisen
Telefon: +47 55 17 22 00
Faks: + 47 55 17 10 03
E-post: trygalarm@tryg.noÅpnes i nytt vindu

Betalingsforsikring for bil-, MC- og caravanlån

I forbindelse med korona-situasjonen ønsker vi å presisere følgende:
Permitteringer som varsles og oppsigelser som gis i løpet av de første 90 dagene etter kjøp av forsikring, gir ikke grunnlag for erstatning.

Cardif betalingsforsikring tilknyttet boliglån 

Gjelder hvis du har eksisterende betalingsforsikring gjennom BNP Paribas Cardif . Fra og med 1. juli 2019 tilbyr vi ikke lenger nytegning av denne forsikringen. 

Om du er arbeidsledig eller sykemeldt kan du melde inn skade elektronisk til Skadeportalen hos BNP Paribas Cardif  eller benytte skademeldingsskjema.