Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Forsikring

Gode forsikringer er en del av din grunnleggende økonomiske trygghet, det være seg liv og helse eller eiendeler.

Personforsikring

Du kan forsikre egen helse mot ulykke, sykdom og ervervsuførhet. Og har du barn bør du overveie og tegne en barneforsikring hvis uhellet skulle være ute.

Se alle personforsikringer

Skadeforsikring

Skadeforsikringer dekker skade på eiendom og tingene du omgir deg med i det daglige. Forviss deg om at verdiene dine er forsvarlig forsikret. Det er mulighet for utvidet dekning.

Se alle skadeforsikringer