Forskjell på gaver og forskudd på arv

Har du barn som befinner seg i en vanskelig økonomisk situasjon eller kanskje trenger hjelp til å komme seg inn på boligmarkedet, kan du gi et gavebeløp eller forskudd på arv. 

En gave vil ikke inngå i et arveoppgjør dersom ikke annet bestemmes. Mens forskudd på arv trekkes fra på det endelige arveoppgjøret når den tid kommer. 

Regler for forskudd på arv

Gir du barnet gave, blir det ikke automatisk avkorting i arven. Det bør derfor komme tydelig frem hvis en gave innebærer avkorting i arven. Avtalen bør være skriftlig og gjort kjent for de andre livsarvingene for å unngå konflikt. Uten dokumentasjon kan heller ingen bestemme at en allerede gitt gave skal komme til avkorting på et senere tidspunkt.

Avkorting i arven er kun aktuelt overfor barna dine, og ikke samboer eller ektefelle. Har du kun ett barn, blir det ingen avkorting, fordi arven ikke skal deles mellom flere barn.

Eksempel avkorting i arv

La oss si at du har tre barn, Per, Pål og Kari. Per har tidligere mottatt et arveforskudd på 500 000 kroner som skal avkortes i arven til Per. Boets nettoverdi er 3 000 000 kroner når du faller fra. Pål og Kari får det samme beløpet som Per har mottatt. Etter dette vil boet utgjøre 2 000 000 kroner som da skal deles på tre.

Arveavgift

Arveavgiften forsvant i 2014. Dette betyr at du ikke skal betale arveavgift av arveforskuddet, men det er likevel andre avgifter som påløper.

Dersom du overfører fast eiendom til barn som gave eller som forskudd på arv, utløses full dokumentavgift på 2,5 prosent av eiendommens markedsverdi. Det er når barn mottar arv etter at du har falt bort, at det er aktuelt å få fritak for dokumentavgiften.

Gjenlevende ektefelle som sitter i uskiftet bo kan ikke gi bort gaver som står i misforhold til formuen i boet.