Lommepengeordning er god læring

I dag ser barn sjelden penger, da bankkort er det som stort sett brukes. Nordea tilbyr bankkort til barn helt ned i 7-årsalderen. Det er foreldrene som kjenner barna sine best og vet når de er i stand til å håndtere denne betalingsformen. 

Men for å forstå verdien av penger og ansvaret som følger med å eie et bankkort, kan det samtidig være lurt å gi barna fast ukes- eller månedslønn. I stedet for å gi penger etter behov, må barnet selv finne ut om det har råd til dette bladet, kinoturen eller jakken. For å betale med egne penger eller kort må læres, de må se hvilke konsekvenser bruken har for kontoen, eventuelt lommeboken. Det er når barna får tillit, at de tar ansvar. 

Læring gjennom prøving og feiling 

Å ha penger lett tilgjengelig kan selvsagt by på "utfordringer" når barnet ønsker å kjøpe seg nye ting. Da kan det lett oppstå en diskusjon om hva som er fornuftig bruk. Dette kan du som foreldre unngå ved å hjelpe til med å sette en grense for hva som skal gå til forbruk og hva som skal gå til mer fornuftige ting. På den måten lærer barna også verdien av å spare.  

Holde oversikt over pengene 

For å lære barnet hvordan man kan spare og posjonere pengebruken, kan det være lurt å lære barnet litt om budsjettering og regnskap. Vi har en egen nettjeneste for barn, Basistjenesten, som viser status på konto og alle transaksjoner. En god rutine kan være at man sammen følger med på summene som går inn og ut av konto. Eventuelt kan man skrive ned alle kjøpene for hver måned. Neste steg kan være at man planlegger et budsjett for neste måned.   

Foreldretips:

  • Gi barna faste lommepenger fra de er modne til å forstå pengenes verdi.
  • Finn ut i fellesskap hva som skal gjøres for å få lommepenger og nivået på beløpet. Medbestemmelse gjør at barna føler seg mer fornøyde og forpliktet til å overholde det man er blitt enig om.
  • Gå over til månedspenger i tenårene. Det øker læringen i forhold til disponering og sparing.
  • Ikke gi uforbeholdent mer. Det å bruke opp alle pengene må få konsekvenser. Det samme gjelder hvis man ikke utfører oppgavene sine.
  • Motiver barna ved å henge opp bilde av det de ønsker seg og illustrer gjerne med søyler hvor langt det er igjen for å nå målet

Bli kunde på nett for unge 0-18 år

Foreldre/verge som er kunder i Nordea kan opprette kundeforhold og bestille tjenester til barnet/ungdommen ved bruk av BankID.

Gå til registreringsskjema

Nordea Bankkort Barn

Eget bankkort for barn fra 7 år. Kortet er gratis og knyttes til barnets Brukskonto.

Les mer om Nordea Bankkort Barn

Nordea Bankkort Ungdom

Eget bankkort for ungdom fra fylte 13 år. Kortet er gratis og knyttes til barnets Brukskonto.

Les mer om Nordea Bankkort Ungdom

Basistjenesten

Basistjenesten er en forenklet nettbank som kan bestilles fra barnet er 7 år.

Les mer om Basistjenesten