Hvem trenger livsforsikring?

Livsforsikring består av tre ulike forsikringsdekninger som gir dere økonomisk trygghet hvis noe skulle skje. Dekningene er dødsfall, alvorlig sykdom og uførhet. Du kan velge alle dekningene, men du kan også bare velge én dem.

Det er mange grunner til å ha en livsforsikring:

  • Sikre deg og dine nærmeste en tryggere økonomisk fremtid, dersom noe alvorlig skulle skje/dødsfall.
  • Unngå økonomiske problemer hvis du blir uføre og ikke lenger kan jobbe. Bidrar til at du kan betjene lån og faste utgifter ved betydelig inntektstap.
  • Større økonmisk handlefrihet dersom du blir alvorlig syk.
  • Kan finansiere et arveoppgjør hvis ektefelle/partner har særkullsbarn.

Hvem trenger uføredekning?

En uføreforsikring hjelper deg dersom du av helsemessige årsaker blir ute av stand til å jobbe. Pengene vil sørge for at du kan opprettholde levestandarden som du har i dag.   

Behovet for livsforsikring er størst når du er ung og i etableringsfasen. Dette fordi økonomien ofte er mindre fleksibel på grunn av stor gjeldsgrad og forsørgeransvar.   

Etter hvert som du blir eldre, blir ofte gjelden mindre og barn har flyttet ut. Da reduseres også  behovet for uføreforsikring. 

Har du barn?

Da bør du overveie å tegne en barneforsikring. Barneforsikring utfyller det offentlige tilbudet og har stor betydning ved alvorlig sykdom, ulykke og uførhet. Den skal gi deg og barnet økonomisk trygghet både i dag og i fremtiden.

Du kan kjøpe barneforsikring når barnet ditt er mellom 3 måneder og 16 år.

Er du usikker på hvilke livsforsikringer du trenger?

Ønsker du å snakke med en rådgiver om kjøp av Livsforsikring, fyll ut skjema og vi tar kontakt med deg.

Skadeforsikringer du må ha:

Du bor i egen bolig

Da må du ha en forsikring som dekker hus og innbo. Bor du i sameie eller borettslag, bør du forsikre eiendelene dine. Husk å påse at forsikringsbeløpene justeres opp når formuen din øker. Vær også klar over at eiendeler som du bringer ut av hjemmet faller utenom standard innboforsikring. 

Du eier en bil

Da må du ha ansvarsforsikring på bilen. Denne forsikringen dekker skader du og kjøretøyet ditt eventuelt påfører personer, ting eller andre kjøretøy i fremtiden. For å få dekket skader på egen bil, må du ha en kaskoforsikring i tillegg. Det er spesielt viktig hvis du har en kostbar bil. 

Skadeforsikringer du bør vurdere:

Reiseforsikring

En reiseforsikring kan være nyttig å ha, selv om du ikke skal reise langt. Det er ikke alltid reisen går slik man har tenkt. Reiseforsikringen gjelder hele året, både i inn- og utland og hver gang du forlater hjemmet ditt.

Behandlingsforsikring

Hvis du lever et aktivt liv og vil sikre deg en rask utredning og behandling hvis du rammes av sykdom eller skade, bør du vurdere å kjøpe Behandlingsforsikring.

Det øker sjansene dine for å bli fortere frisk slik at du kan komme tilbake til en normal hverdag med jobb og fritidsaktiviteter. 

Betalingsforsikring for bil-, MC- og caravanlån

Med en betalingsforsikring er du sikrer du at billånet, MC-lånet og caravanlånet ditt blir betalt hvis noe uforutsett skulle skje deg.