Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Privat

Fripoliser

Fripolise er oppspart pensjon du får med deg når du slutter i en bedrift som har en ytelsesbasert pensjonsordning. Når du velger å ta ut pensjonen din, blir denne kapitalen en del av din pensjonsutbetaling.

Hovedpunkter om fripoliser

  • En fripolise er den oppsparte pensjonen du har fra en ytelsesbasert pensjonsordning fra tidligere arbeidsforhold. 
  • Fripolisen viser hvilken pensjonsytelse du har rett på.
  • Verdien av fripolisen kan utbetales fra du fyller 62 år og vil komme i tillegg til annen pensjon eller inntekt. 
  • Fripolisen forvaltes av et livselskap og tilføres en årlig garantert rente på normalt rundt 3%. 
  • Pensjonsutbetaling fra en fripolise beskattes som pensjonsinntekt og det er ikke formueskatt på fripoliser.
  • Du kan enkelt slå sammen fripoliser du allerede har i Nordea.
  • Fripolisen kan også inneholde uføre- og etterlattepensjoner.
Kostnader for fripoliser
Spesifikasjon
Kostnader knyttet til administrasjon av fripolisene dine trekkes årlig. Dette beløpet varierer med fripolisens størrelse, og fremkommer av den årlige kontoutskriften.