Hovedpunkter om fripoliser

  • En fripolise er den oppsparte pensjonen du har fra en ytelsesbasert pensjonsordning fra tidligere arbeidsforhold. 
  • Fripolisen viser hvilken pensjonsytelse du har rett på.
  • Alderspensjonen i fripolisen kan utbetales fra du fyller 62 år og vil komme i tillegg til annen pensjon eller inntekt. 
  • Pensjonsutbetaling fra en fripolise beskattes som pensjonsinntekt og det er ikke formueskatt på fripoliser.
  • Du kan enkelt slå sammen fripoliser du allerede har i Nordea.
  • Fripolisen kan også inneholde uføre- og etterlattepensjoner.
Kostnader for fripoliser
Spesifikasjon
Kostnader knyttet til administrasjon av fripolisene dine trekkes årlig. Dette beløpet varierer med fripolisens størrelse, og fremkommer av den årlige kontoutskriften.
Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på FinansportalenÅpnes i nytt vindu