Hva er fremtidsfullmakt?

Dersom du blir ute av stand til å ivareta dine egne interesser har statsforvalteren en plikt til å sørge for at noen ivaretar dine interesser på dine vegne. Dersom det er opprettet en gyldig fremtidsfullmakt vil fullmektigen ivareta dine interesser. Om det ikke er laget en fremtidsfullmakt vil det bli oppnevnt en verge som skal ivareta dine interesser. Fremtidsfullmakt fungerer derfor som et alternativ til vergemål.

Hvorfor bør du vurdere å opprette fremtidsfullmakt?

Dersom man ikke er i stand til å ivareta egne interesser må noen andre gjøre det, enten en verge eller en fullmektig. For verger er det strenge regler rundt håndtering av midlene, for å forsøke å unngå uheldige situasjoner. Mens en fremtidsfullmakt kan åpne opp for langt mer fleksible løsninger. 

Bakgrunnen for dette er at når statsforvalteren oppnevner en verge har de ansvaret for ivaretakelsen av dine interesser, men har du selv opprettet en fullmakt har du bestemt hvem som skal få ansvaret, og statsforvalteren behøver ikke å kontrollere på samme viset. 

Dette medfører at det vil være både enklere og smidigere med en fullmektig. En fremtidsfullmakt gjør livet langt enklere for både den som blir rammet av en sykdom eller ulykke, og for de pårørende. 

Hva kan du bestemme i din fremtidsfullmakt?

  • Du kan selv bestemme hvem som skal få ansvaret for fremtidige avgjørelser på dine vegne. Dette innebærer at du samtidig også bestemmer hvem som ikke får ansvaret.
  • Du kan på forhånd godkjenne utdeling av forskudd på arv, og bestemme fordelingen.  Eller du kan bestemme at det ikke skal deles ut forskudd på arv fra deg.
  • Du kan bestemme hva som skal skje med dine midler som plasser i fond og på konti, du kan fastsette hva som skal skje med eiendelene dine og fast eiendom. 
  • Du kan sette føringer for fremtidig pleie. 

Kan jeg gjøre dette selv uten bistand av en advokat?

Ja, det kan du! Noen ganger kan det allikevel være greit å få juridisk bistand. Vi kan i så tilfelle anbefale deg å ta kontakt med Legal 24, som kunde i Nordea vil du få rabatterte priser på juridisk bistand der. Dersom du er Premium-kunde så kan våre jurister bistå deg.  

For de aller fleste av oss så er det best med en vid fullmakt, som gir fullmektigen adgang til å ta alle avgjørelser på våre vegne. Det viktigste med en fremtidsfullmakt er som oftest HVEM som skal gjøre jobben, og ikke HVORDAN. 

I disse tilfellene vil det være helt tilstrekkelig å fylle ut vår mal, hvor du tar stilling til en del spørsmål, men overlater store deler av avgjørelsene til fullmektigen. Det er vanskelig å sette føringer for alle tenkelige situasjoner, og det er derfor viktig at man velger en person man stoler på og som kan ta de gode avgjørelsene for deg. 

Mange innser at det kan være lurt å opprette en fremtidsfullmakt for å unngå offentlig vergemål, men ikke alle vet hvordan man bør man gå frem for å gjøre det. Her får du en innføring: 

Skriv din egen fremtidsfullmakt

Ved å klikke på dokumentet under får du tilgang til å skrive din egen fremtidsfullmakt. Dokumentet kan fylles ut digitalt (du må lagre det først) eller skrives ut og fylles ut for hånd. Les også veiledningen du finner i boksen ved siden av.

Hjelp og veiledning

Fremtidsfullmakten du skal fylle ut er standard mal utarbeidet med det formål å sikre at din fullmektig får fullmakt som omfatter det som er nødvendig for å ivareta deg.

Det er viktig at du leser og bruker veiledningen under utfyllingen av fullmakten. 

Hva trenger jeg for å kunne lage min fremtidsfullmakt?

  1. Les veiledningen. Her finner du de ulike tingen du må ta stilling til i forkant av utfyllingen av fullmakten.
  2. Snakk med den du vil ha som din fullmektig. Det er lurt å ha avklart oppdraget med fullmektigen før du lager fullmakten.
  3. Tilgang til en printer. Fullmakten må printes ut og signeres for hånd. Det er dessverre ikke mulig å signere digitalt, slik at dokumentet må printes ut og signeres for å bli gyldig

Hva må på plass før fremtidsfullmakten sendes Nordea?

Før fremtidsfullmakten sendes til Nordea må den være stadfestet av Statsforvalteren. Med stadfestet menes at Statsforvalteren har utstedt en attest som viser at fremtidsfullmakten er gyldig. 

Gjeldende lovverk

Vergemålsloven § 78, definisjon:

«En fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren etter at fullmaktsgiveren på grunn av sinnslidelse, herunder demens, eller alvorlig svekket helbred ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser innen de områdene som omfattes av fullmakten.»

Les mer på Fylkesmannens nettsiderÅpnes i nytt vindu

Fra «Fylkesmann» til «Statsforvalter»  


Fra og med 1.1.2021 ble “Fylkesmann” byttet ut med det kjønnsnøytrale ordet “Statsforvalter”. Dersom du har opprettet en fremtidsfullmakt, eller andre dokumenter, hvor betegnelsen «Fylkesmann» er benyttet, vil ikke dette være av betydning for gyldigheten og du behøver ikke opprette et nytt dokument.