Nytt familiemedlem? Gratulerer!

Gratulerer med familieforøkelsen! Barn er en gave og gir mye glede. Men å få barn medfører også flere nye utgiftsposter. Bleier og barneutsyr koster en god del. Dere må investere i barnevogn, seng, lekegrind, stellebord og bilsete. Mye kan kjøpes brukt eller lånes av andre, men gratis er det ikke. I mange tilfeller har småbarnsforeldre en trang økonomi. Planene deres vil avgjøre om dere vil trenge finansiering, med mindre dere har oppsparte midler.

Som nybakte foreldre er det også naturlig å vurdere behovet for personforsikringer. Kanskje må eksisterende skade- og personforsikringer tilpasses nye behov? Det vil også være naturlig å vurdere om barnet skal forsikres eller ikke.

Økonomiske disposisjoner når du har barn

Tegne forsikringer

Gode forsikringer er en del av familiens grunnleggende trygghet. For en barnefamilie er det nærmest obligatorisk å ha en livsforsikring for å sikre barnet en trygg oppvekst hvis noe uforutsett skulle skje.  

En ulykkesforsikring mot ulykker som rammer barnet kan også være fornuftig. Den aller viktigste dekningen i en barneforsikring er dekning ved uførhet. Den gir en ekstra økonomisk trygghet dersom barnet i forsikringstiden blir så sykt eller skadet at det blir ute av stand til å fungere i arbeidslivet etter fylte 18 år.

Låne penger

Hvis dere vil låne penger en kort periode og selv bestemme tilbakebetalingstiden, er kredittkort et alternativ. Våre kredittkort har inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse. Hvis dere dekker inn kortet før det påløper renter vil det være mer fordelaktig å betale med kredittkort enn å ta opp et lån.   

I forbindelse med større planlagte utgifter kan dere ha behov for å låne mer enn kredittkortgrensen. I slike tilfeller kan et forbrukslån passe bra. Når dere tar opp et forbrukslån vil dere få en månedlig nedbetalingsplan som forteller dere hvor mye dere må betale hver måned over en gitt tid.

Trenger dere større bolig?

Kanskje vil dere også ha behov for en større bolig. Kjøp av bolig er en stor beslutning - det er mange økonomiske forhold å ta stilling til, samtidig som det er mange følelser involvert. Derfor handler boligkjøpet til syvende og sist om at dere føler dere trygge i prosessen, noe våre rådgivere hjelper dere med. Vi rådgir dere ut i fra deres økonomi, og sammen finner vi den finansieringsløsningen som passer dere best. Er dere på jakt etter bolig, kan dere søke om et finansieringsbevis, så vet dere hva dere kan by.

Tenk over...

  • Har dere oversikt over privatøkonomi?
  • Hvilke innkjøp må dere gjøre?
  • Hvordan blir økonomien i permisjonstiden?
  • Hva koster barnehageplass?
  • Trenger dere ny bolig eller bil?
  • Skal dere spare barnetrygden?
  • Må forsikringer tilpasses nye behov?

Bør dere spare barnetrygden?

Om dere ikke sparer barnetrygden langsiktig, kan dere sette den inn på sparekonto der den kan stå til dere trenger større anskaffelser til barnet. På denne måten kan dere bygge opp en buffer, og unngår dermed å bli utsatt for store økonomiske påkjenninger dersom uforutsette hendelser skulle oppstå. Vær oppmerksom på at barnetrygden faller bort i den dyreste perioden, som er fra barnet er 15 til det blir 20 år. 

Hvis dere har råd til å spare barnetrygden, kan du opprette en fast spareavtale. Med en spareavtale trekkes et fast beløp automatisk fra kontoen, enten til en sparekonto eller for kjøp av fond.

Mange vil også spare i barnets navn, enten i form av pengegaver eller regelmessig sparing av barnetrygden. Langsiktig sparing kan gi barnet en solid startkapital den dagen det skal skaffe seg en utdannelse eller etablere seg på egen hånd. Fondssparing kan da være en gunstig spareform da avkastningen historisk sett har vært høyere enn for bankinnskudd.

Rådgivning

Vil dere gjerne snakke med oss om den nye situasjonen deres? Avtal gjerne et rådgivningsmøte på nett.

Avtal møte

Livsforsikring

Dette er en forsikring du kjøper fordi du virkelig bryr deg om å trygge familien.

Les mer om livsforsikring

Forbrukslån

Planer om å pusse opp hjemme, men trangt budsjett? Lån opptil kr 500 000 til hva du vil uten sikkerhet.

Les mer om forbrukslån

Boliglån

Trenger du å låne til kjøp av bolig eller til oppussing?

Les mer om boliglån

Spar i fond

På lengre sikt kan du forvente å få en høyere avkastning i fond enn banksparing.

Les mer om fondssparing