Egen pensjonskonto (EPK) - hva betyr dette for deg?

Egen pensjonskonto er innført, og det har gitt nye muligheter for pensjonen din. Bedre oversikt, lavere kostnader og økt innflytelse ved at du nå selv kan velge pensjonsleverandør. For deg betyr alt dette større kontroll og mer i pensjon.

Egen pensjonskonto (EPK) i Nordea gir deg flere fordeler

Før var det vanlig å ha pensjonen sin litt her og litt der, men 1. januar 2021 fikk 1,5 millioner nordmenn egen pensjonskonto. Det innebærer at pensjonen din nå er samlet der arbeidsgiveren din har pensjonsavtalen - alt på en konto. Ønsker du en annen pensjonsleverandør, kan du velge dette selv. Med egen pensjonskonto i Nordea får du fordeler som vil bety mer i pensjon:

  • Bedre oversikt over pensjonen din fordi alt er samlet på samme sted
  • Mulighet for å spare i IPS og Fondskonto Pensjon med muligheter for god avkastning
  • Nordea Boost - det ledende digitale pensjonsverktøyet rett på mobilen din

Egen pensjonskonto (EPK) - største nyheten innen pensjon på en årrekke!

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Er du klar for egen pensjonskonto? CEO i Nordea Liv Hans-Erik Lind forklarer hvorfor du bør ha egen pensjonskonto i Nordea.

Hva betyr egen pensjonskonto for meg?

Egen pensjonskonto (EPK) samler pensjon fra tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) og nåværende arbeidsgiver (innskuddspensjon). Alt på ett sted – i én konto! Egen pensjonskonto skal gjøre pensjon enklere og mer forståelig ved å gi deg bedre oversikt og mer innflytelse over egen pensjon. I tillegg skal reduserte kostnader og bedre forvaltning bidra til at du får mer i pensjon.

Få mer ut av pensjonen fra tidligere arbeidsgivere

Mange hadde flere pensjonskapitalbevis, det vil si oppspart innskuddspensjon, fra tidligere arbeidsgivere. Disse er ofte plassert hos ulike pensjonsleverandører. Hvert pensjonskapitalbevis medfører som regel kostnader som er med på å spise av pensjonssparingen din. Når pensjonskapitalbevisene samles på ett sted reduseres kostnadene, som igjen betyr mer i pensjon.

Må jeg gjøre noe for å få egen pensjonskonto?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe for å få egen pensjonskonto. Fra og med 2021 får nå alle som jobber innenfor det private automatisk opprettet egen pensjonskonto, og pensjonen din bli samlet i selskapet din nåværende arbeidsgiver bruker som pensjonsleverandør. 

Mulighetene for egne valg

  1. Reservasjon: Hvis du ikke ønsker at pensjonen din samles i en egen pensjonskonto, kan du reservere deg mot dette. Reservasjonen må gjøres innen tre måneder fra du får beskjed fra din arbeidsgivers pensjonsleverandør.
  2. Selvvalgt leverandør: Du kan velge å samle pensjonen din i en egen pensjonskonto hos en annen leverandør enn den arbeidsgiveren din benytter.

Hva skjer nå når egen pensjonskonto (EPK) er innført?

Du kan fjerne reservasjonen og velge en annen leverandør på et senere tidspunkt. Etter tremånedersperioden samles pensjonen din automatisk i en egen pensjonskonto hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør, men mindre du har gjort andre valg som nevnt over. 

Dette blir ikke en del av egen pensjonskonto:

Disse pensjonsmidlene blir værende der de er i dag, og kan ikke inkluderes i egen pensjonskonto. 

  • Pensjon fra folketrygden, IPS-sparing opprettet etter 2017, ytelsespensjon, fripoliser, fripoliser med investeringsvalg, pensjon under utbetaling, pensjonskapitalbevis fra livrente, alle garanterte avtaler og offentlig tjenestepensjon. 

En god nyhet for deg som bytter jobb ofte

I dag må du ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på oppspart pensjon for denne perioden. Ved innføringen av egen pensjonskonto oppheves denne såkalte tolvmånedersregelen. Ansatte som avslutter arbeidsforholdet sitt før det har gått 12 måneder, vil derfor få med seg oppspart pensjon fra denne perioden. 

Se din egen pensjonskonto i Nordea Boost!

Mobilløsningen Nordea Boost viser vi deg hva som inngår på egen pensjonskonto.

Alle har tilgang, uavhengig av din pensjonsleverandør. Du trenger kun en mobiltelefon og BankID for å logge inn.

Her visualiseres pensjonen på en enkel måte, slik at du får god oversikt. Du ser hva du vil få i lønn som pensjonist, og du kan ta flere smarte grep for å "booste" pensjonen din. Blant annet kan du justere aksjeandelen på sparingen din, starte egen pensjonssparing, og flytte din egen pensjonskonto til oss Nordea Liv, dersom du ønsker å samle bank- og pensjon på ett sted. Gjennom Nordea Boost gir vi deg råd og anbefalinger, og hjelper deg å ta gode valg for pensjonen din. Alt på ett sted – på mobilen din!

Les mer om Nordea Boost!Åpnes i nytt vindu

Avtal møte med en pensjonsrådgiver

Har du spørsmål om din pensjon eller ønsker rådgivning? Våre dyktige pensjonsrådgivere bistår deg med god individuell pensjonsrådgivning, helt gratis.

Avtal nettmøte om pensjon - fyll ut skjema

Sist oppdatert desember 2021

Denne siden oppdateres forløpende med informasjon om egen pensjonskonto.