Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros
Mor med datter på ryggen i eng

Hvordan påvirker egen pensjonskonto deg?

1. januar 2021 innføres egen pensjonskonto. Dette innebærer at 1,5 millioner nordmenn med innskuddspensjon fra private arbeidsgivere får pensjonen sin samlet på ett sted - helt automatisk. Dette er en god nyhet som vil gjøre det enklere for deg å få oversikt over pensjonen din.

Dagens pensjonsordning kan oppleves som uoversiktlig. Det er ikke alltid like lett å få oversikt over pensjon fra tidligere arbeidsgivere, eller å vite hvilke pensjonsleverandører sparingen din er plassert hos. De færreste vet dessuten at de selv kan påvirke pensjonen sin. Dette skal egen pensjonskonto gjøre noe med.

Hva betyr egen pensjonskonto for meg?

Egen pensjonskonto samler pensjon fra tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) og nåværende arbeidsgiver (innskuddspensjon). Alt på ett sted – i én konto! Egen pensjonskonto skal gjøre pensjon enklere og mer forståelig ved å gi deg bedre oversikt og mer innflytelse over egen pensjon. I tillegg skal reduserte kostnader og bedre forvaltning bidra til at du får mer i pensjon.

Få mer ut av pensjonen fra tidligere arbeidsgivere

Mange har flere pensjonskapitalbevis, det vil si oppspart innskuddspensjon, fra tidligere arbeidsgivere. Disse er ofte plassert hos ulike pensjonsleverandører. Hvert pensjonskapitalbevis medfører som regel kostnader som er med på å spise av pensjonssparingen din. Når pensjonskapitalbevisene samles på ett sted reduseres kostnadene, som igjen betyr mer i pensjon.

Fordeler med egen pensjonskonto

 • Bedre oversikt
 • Økt innflytelse
 • Bedre forvaltning
 • Reduserte kostnader
 • Mer i pensjon
 • Pensjonskontoen følger deg automatisk når du bytter arbeidsgiver

Hva gjør jeg for å få egen pensjonskonto?

Du trenger ikke å gjøre noe for å få egen pensjonskonto. I løpet av 2021 vil din egen pensjonskonto opprettes automatisk, og pensjonen din bli samlet i selskapet din nåværende arbeidsgiver bruker som pensjonsleverandør. 

Mulighetene for egne valg

Fra 1. februar har du imidlertid muligheten til å gjøre egne valg:

 1. Hvis du ikke ønsker at pensjonen din samles i en egen pensjonskonto, kan du reservere deg mot dette. Reservasjonen må gjøres innen tre måneder fra du får beskjed fra din arbeidsgivers pensjonsleverandør.
 2. Du kan velge å samle pensjonen din i en egen pensjonskonto hos en annen leverandør enn den arbeidsgiveren din benytter.

Fordeler med egen pensjonskonto

 • Bedre oversikt 
 • Økt innflytelse  
 • Bedre forvaltning  
 • Reduserte kostnader 
 • Mer i pensjon  
 • Nøytralt ved bytte av arbeidsgiver 

Hva skjer når egen pensjonskonto innføres?

Egen pensjonskonto innføres 1. januar 2021. Fra 1. februar har du tre måneder på å eventuelt reservere deg mot ordningen. I denne perioden kan du også velge å samle pensjonen din i en egen pensjonskonto hos en annen leverandør enn den arbeidsgiveren din bruker.

Du kan fjerne reservasjonen og velge en annen leverandør også på et senere tidspunkt. Etter tremånedersperioden samles pensjonen din automatisk i en egen pensjonskonto hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør, men mindre du har gjort andre valg som nevnt over. Flyttingen av pensjonen til 1,5 millioner mennesker vil bli gjennomført gradvis av selskapene frem til 30. november 2021.

Du vil få mer informasjon om egen pensjonskonto fra din nåværende arbeidsgiver og dennes pensjonsleverandør.   

Denne pensjonen flyttes ikke til egen pensjonskonto:

IPS-sparing opprettet etter 2017 vil ikke inngå i egen pensjonskonto. Det samme gjelder ytelsespensjon, fripoliser, offentlig tjenestepensjon og privat pensjonssparing. Alle disse pensjonsmidlene vil forbli der de er i dag.

En god nyhet for deg som bytter jobb ofte

I dag må du ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på oppspart pensjon for denne perioden. Ved innføringen av egen pensjonskonto oppheves denne såkalte tolvmånedersregelen. Ansatte som avslutter arbeidsforholdet sitt før det har gått 12 måneder, vil derfor få med seg oppspart pensjon fra denne perioden. 

Samle pensjonen din med Nordea Boost allerede nå!

I mobilløsningen Nordea Boost kan du allerede nå samle pensjonskapitalbevisene dine og dermed spare kostnader. Hvis arbeidsgiveren din bruker Nordea som pensjonsleverandør, betaler du ikke administrasjonskostnad på pensjonskapitalbevisene du har hos oss.

I Nordea Boost visualiseres pensjonen på en enkel måte, slik at du får god oversikt. Her ser du hva du vil få i lønn som pensjonist, og du kan ta flere smarte grep for å "booste" pensjonen din. I tillegg til å samle pensjon, kan du også justere aksjeandelen på sparingen din. Dette gir mulighet for høyere avkastning på pensjonssparingen. Gjennom råd og anbefalinger i Nordea Boost hjelper vi deg med å ta gode valg for pensjonen din. Alt på ett sted – på mobilen din! 

Les mer om Nordea Boost!Åpnes i nytt vindu

Egen pensjonskonto - enkelt forklart!

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Her gir pensjonsekspert Liven Sandell og ansvarlig for egen pensjonskonto i Nordea, Kjersti Rekdal Skåre, en enkel forklaring på egen pensjonskonto.

Hva skjer videre?

Denne siden oppdateres forløpende med informasjon om egen pensjonskonto. Sist oppdatert november 2020.