Egen pensjonskonto (EPK) - hva betyr det for deg?

Innføringen av egen pensjonskonto har gitt deg nye muligheter for pensjonen din. Bedre oversikt, lavere kostnader og økt innflytelse ved at du nå selv kan velge pensjonsleverandør. For deg betyr alt dette større kontroll og mer i pensjon.

Egen pensjonskonto (EPK) i Nordea gir deg flere fordeler

Før var det vanlig å ha pensjonen sin litt her og litt der, men etter at egen pensjonskonto ble innført i 2021 fikk alle nordmenn som jobber i det private sin egen pensjonskonto . Det innebærer at pensjonen din nå er samlet der arbeidsgiveren din har pensjonsavtalen - alt på en konto. Ønsker du en annen pensjonsleverandør, kan du velge dette selv. Med egen pensjonskonto i Nordea får du fordeler som vil bety mer i pensjon:

Hva betyr egen pensjonskonto for meg?

Egen pensjonskonto (EPK) samler pensjon fra tidligere arbeidsgivere (pensjonskapitalbevis) og nåværende arbeidsgiver (innskuddspensjon). Alt på ett sted – i én konto! Egen pensjonskonto skal gjøre pensjon enklere og mer forståelig ved å gi deg bedre oversikt og mer innflytelse over egen pensjon. I tillegg skal reduserte kostnader og bedre forvaltning bidra til at du får mer i pensjon. Når pensjonskapitalbevisene samles på ett sted reduseres kostnadene, som igjen betyr mer i pensjon. Merk! Pensjonskapitalbevisene dine vil få samme investeringsprofil som du har på egen pensjonskonto.

Får alle egen pensjonskonto?

Nei, du trenger ikke å gjøre noe for å få egen pensjonskonto. Fra og med 2021 fikk alle som jobber innenfor det private automatisk opprettet egen pensjonskonto, og pensjonen din ble samlet i selskapet din nåværende arbeidsgiver brukte som pensjonsleverandør. 

Muligheter for egne valg

  1. Reservasjon: Hvis du ikke ønsker at pensjonen din samles i en egen pensjonskonto, kan du reservere deg mot dette. 
  2. Selvvalgt leverandør: Du kan velge å samle pensjonen din i en egen pensjonskonto hos en annen leverandør enn den arbeidsgiveren din benytter.

Dette ble ikke en del av egen pensjonskonto:

Disse pensjonsmidlene blir værende der de er i dag, og kan ikke inkluderes i egen pensjonskonto. 

  • Pensjon fra folketrygden, IPS-sparing opprettet etter 2017, ytelsespensjon, fripoliser, fripoliser med investeringsvalg, pensjon under utbetaling, pensjonskapitalbevis fra livrente, alle garanterte avtaler og offentlig tjenestepensjon. 

Bytter du jobb ofte? Les her!

Tidligere måtte du ha vært ansatt i minst 12 måneder for å ha krav på oppspart pensjon for denne perioden. Ved innføringen av egen pensjonskonto ble denne tolvmånedersregelen opphevet. Ansatte som avslutter arbeidsforholdet sitt før det har gått 12 måneder, vil derfor få med seg oppspart pensjon fra denne perioden. 

Se din egen pensjonskonto i Nordea Boost!

Mobilløsningen Nordea Boost viser vi deg hva som inngår i din egen pensjonskonto.

Alle har tilgang, uavhengig av din pensjonsleverandør. Du trenger kun en mobiltelefon og BankID for å logge inn.

Her visualiseres pensjonen på en enkel måte, slik at du får god oversikt. Du ser hva du vil få i lønn som pensjonist, og du kan ta flere smarte grep for å "booste" pensjonen din. Blant annet kan du justere aksjeandelen på sparingen din, starte egen pensjonssparing, og flytte din egen pensjonskonto til oss Nordea Liv, dersom du ønsker å samle bank- og pensjon på ett sted. Gjennom Nordea Boost gir vi deg råd og anbefalinger, og hjelper deg å ta gode valg for pensjonen din. Alt på ett sted – på mobilen din!

Les mer om Nordea Boost!Åpnes i nytt vindu

Avtal møte med en pensjonsrådgiver

Har du spørsmål om pensjonen din eller ønsker rådgivning? Våre dyktige pensjonsrådgivere bistår deg med god individuell pensjonsrådgivning, helt gratis.

Avtal nettmøte om pensjon - fyll ut skjema