Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Egen pensjonskonto - mer oversiktlig pensjon

Regjeringen har kommet med et lovforslag om å samle alle pensjonsordningene dine på ett sted.

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto har til hensikt å gjøre pensjon mer oversiktlig og bidra til mer effektiv forvaltning.

Lovforslaget innebærer at du som arbeidstaker kan få samlet pensjonen din fra tidligere arbeidsgivere på ett sted. Pensjonsopptjeningen forvaltes dermed samlet hos et pensjonsselskap som kan bidra til å maksimere pengene du sitter igjen med når du går av med pensjon. Ytelsespensjon og privat pensjonssparing vil ikke bli en del av denne ordningen.

Egen pensjonskonto vil inneholde: 

  • Innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver når arbeidsgiveren din sparer en gitt prosent av lønnen din til pensjon.
  • Pensjonskapitalbevis: Dette er innskudd og avkastning du har opptjent fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon. Mange av oss har flere Pensjonskapitalbevis, ofte fordelt på flere selskaper.

Samlet sett vil innskuddene komme fra tidligere arbeidsgivere. Avkastningen er avhengig av hvordan du har valgt å plassere pengene. Pengene plasseres ofte i fond, med forskjellig nivå av aksjeandel. Dette vil fungere på samme måte for egen pensjonskonto.

Hva bør jeg gjøre nå?

Allerede nå kan du samle dine Pensjonskapitalbevis hos én pensjonsforvalter.

Om du velger å ha dine Pensjonskapitalbevis hos Nordea Liv betaler du en samlet administrasjonskostnad i stedet for én per pensjonstilbyder.

Les mer om å slå sammen Pensjonskapital bevis her. Åpnes i nytt vindu

Er du usikker på hvor du har dine Pensjonskapitalbevis, eller om du har noen? Hos Norsk PensjonÅpnes i nytt vindu. kan du enkelt få oversikt.

Hva bør jeg gjøre når egen pensjonskonto kommer? 

Når egen pensjonskonto trer i kraft vil Pensjonskapitalbevisene dine automatisk flyttes til pensjonsselskapet hvor din nåværende arbeidsgiver har sin pensjonsordning. Dette skjer automatisk med mindre du aktivt reserverer deg mot flytting. Vi som bransje har derfor en viktig oppgave i å informere deg slik at du forstår hva disse endringene innebærer og kan være bevisst på de valgene du tar.

Vi vil fortløpende oppdatere denne siden med siste informasjon, slik at du kan holde deg orientert om egen pensjonskonto.

Med egen pensjonskonto vil du få tre valg:

  1. Å samle pensjonen hos din arbeidsgivers pensjonsforvalter – dette vil skje automatisk med mindre du aktivt har reservert deg.
  2. Du kan samle pensjonen din hos et selvvalgt pensjonsselskap.
  3. Du kan aktivt velge å ha pensjonen din hos flere pensjonstilbydere.

Når egen pensjonskonto er på plass skal det være mulig å bytte mellom de tre alternativene ovenfor.

Når skjer dette?

Regjeringen kom med lovforslaget for egen pensjonskonto 14. desember 2018. Lovforslaget er nå til behandling hos Stortinget.

Det er foreløpig ikke fastsatt en dato for når loven trer i kraft, men vi vil holde deg fortløpende oppdatert på denne siden.  Fra loven trer i kraft vil det være en 3 måneders periode hvor du som arbeidstaker kan tilpasse deg endringene og beslutte hva som er mest gunstig for deg.

Hvorfor er dette en god idé?

Svært få tar aktive valg knyttet til sin pensjon, til tross for at valgene kan være avgjørende for hvor mye du til sist sitter igjen med.

Kun et fåtall endrer sin risikoprofil (aksjeandel) på sin innskuddspensjon og Pensjonskapitalbevis, og få samler sine Pensjonskapitalbevis selv om det kan lønne seg kostnadsmessig. Egen pensjonskonto sikrer at dette forenkles, og at alt forvaltes som én konto. De underliggende målsetningene er: økt oversikt, økt innflytelse, mest mulig pensjon for pengene  og at det er nøytralt ved bytte av arbeidsgiver. Med egen pensjonskonto slipper du å betale en administrasjonskostnad på de ulike Pensjonskapitalbevisene dine, og du kan få tilgang til fondene som din arbeidsgiver allerede har valgt for din innskuddspensjon. Som i dag, vil arbeidsgiveren din betale forvaltningskostnadene på den aktive opptjeningen (innskuddspensjonen) og du må betale forvaltningskostnadene for de tidligere opptjente Pensjonskapitalbevisene dine.

For deg som bytter jobb ofte

Dersom du slutter i jobben før det har gått 12 måneder vil du i dag ikke få med deg pensjonsopptjeningen for den aktuelle perioden. I tillegg til innføring av egen pensjonskonto er det foreslått å fjerne denne 12-månedersregelen, slik at du får oppspart pensjon fra første dag.