Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat Ris og ros
Mann med nettbrett og kaffekopp ved bord

Egen pensjonskonto - mer oversiktlig pensjon

Stortinget har vedtatt en ny lov som innebærer at alle pensjonsordningene dine samles på ett sted. I dag kan du ha pensjonsordninger fra ulike arbeidsgivere hos forskjellige leverandører. Egen pensjonskonto vil trolig innføres 1. januar 2021.

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto har til hensikt å gjøre pensjon mer oversiktlig og bidra til at du kan slippe unødvendige kostnader.

I dag er pensjonen din fra tidligere arbeidsgivere fordelt i forskjellige avtaler som kalles pensjonskapitalbevis. De fleste pensjonskapitalbevis har tilknyttede kostnader. Lovforslaget innebærer at du som arbeidstaker vil få samlet pensjonen din fra tidligere arbeidsgivere på ett sted. På den måten vil du automatisk redusere antall avtaler til én avtale og dermed også redusere de tilknyttede kostnadene. Ytelsespensjon og privat pensjonssparing vil ikke bli en del av denne ordningen. 

Egen pensjonskonto vil inneholde: 

  • Innskuddspensjon hos nåværende arbeidsgiver når arbeidsgiveren din sparer en gitt prosent av lønnen din til pensjon.
  • Pensjonskapitalbevis: Innskudd og avkastning du har opptjent fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon. Mange av oss har flere Pensjonskapitalbevis, ofte fordelt på flere selskaper.

Pensjonskontoen din vil på den måten samle pensjonssparingen fra arbeidsgiverne dine, slik at du slipper å ha den spredd over forskjellige avtaler og leverandører. Pengene plasseres ofte i fond, med forskjellig nivå av risiko og avkastning. Dette vil fungere på samme måte for egen pensjonskonto.

Hva bør jeg gjøre nå?

Allerede nå kan du samle dine Pensjonskapitalbevis hos én pensjonsforvalter.

Det første steget er å få oversikt over pensjonen din. Nordea Liv har lansert Nordea Boost, en ny pensjonsapp som skal gjøre det enklere å få kontroll over egen pensjon. Den gir deg en samlet oversikt over pensjonsavtalene dine slik at du kan se den forventede lønnen din som pensjonist. Her har vi også samlet de viktigste og smarteste tingene du bør gjøre med pensjonen din. Test ut Nordea Boost her. Åpnes i nytt vindu

I Nordea Boost kan du allerede nå enkelt samle pensjonskapitalbevisene dine ett sted. 

Om du velger å ha dine Pensjonskapitalbevis hos Nordea Liv betaler du en samlet administrasjonskostnad i stedet for én per pensjonstilbyder.

Hva bør jeg gjøre når egen pensjonskonto kommer? 

Når egen pensjonskonto trer i kraft vil Pensjonskapitalbevisene dine automatisk flyttes til pensjonsselskapet hvor din nåværende arbeidsgiver har sin pensjonsordning. Dette skjer automatisk med mindre du aktivt reserverer deg mot flytting. I det store og hele er dette til fordel for deg, fordi du automatisk får en effektiv forvaltning av pensjonspengene dine. Det kan likevel være lurt å ta en titt på hvordan pengene dine blir plassert. Arbeidsgivere vil i mange tilfeller gi deg noen valg innenfor den avtalen de har med en pensjonsleverandør, og du vil som sagt også kunne velge å gå utenfor denne avtalen og plassere sparingen på en helt egen måte. Selv om det blir mindre å forholde seg til, er det å ikke ta et aktivt valg rundt egen pensjon også et valg. 

Vi vil fortløpende oppdatere denne siden med siste informasjon, slik at du kan holde deg orientert om egen pensjonskonto og smarte valg du kan ta som sikrer deg best mulig pensjon.

Med egen pensjonskonto vil du få tre valg:

  1. Å samle pensjonen hos din arbeidsgivers pensjonsforvalter – dette vil skje automatisk med mindre du aktivt har reservert deg.
  2. Du kan samle pensjonen din hos et selvvalgt pensjonsselskap.
  3. Du kan aktivt velge å ha pensjonen din hos flere pensjonstilbydere.

Når egen pensjonskonto er på plass skal det være mulig å bytte mellom de tre alternativene ovenfor.

Når skjer dette?

Loven er vedtatt, men før den kan tre i kraft må noen forskrifter, regler og løsninger på plass.

Det er foreløpig blitt kommunisert at loven trer i kraft 1. januar 2021. Fra loven trer i kraft vil det være en 3 måneders periode hvor du som arbeidstaker kan tilpasse deg endringene og beslutte hva som er mest gunstig for deg. 

Hvorfor er dette en god idé?

Svært få tar aktive valg knyttet til pensjonen sin, til tross for at valgene kan være avgjørende for hvor mye man til sist sitter igjen med.

Kun et fåtall endrer sin risikoprofil (aksjeandel) på innskuddspensjonen og Pensjonskapitalbevis; og få samler sine Pensjonskapitalbevis selv om det kan lønne seg kostnadsmessig. Egen pensjonskonto sikrer at dette forenkles, og at alt forvaltes som én konto. De underliggende målsetningene er: 

  • Økt oversikt
  • Økt innflytelse 
  • Mest mulig pensjon for pengene  
  • Nøytralt ved bytte av arbeidsgiver

Med egen pensjonskonto slipper du å betale en administrasjonskostnad på de ulike Pensjonskapitalbevisene dine, og du vil få større valgfrihet rundt plasseringen av sparingen din. Som i dag vil arbeidsgiveren din betale forvaltningskostnadene på den aktive opptjeningen (innskuddspensjonen) og du må betale forvaltningskostnadene for de tidligere opptjente Pensjonskapitalbevisene dine.

For deg som bytter jobb ofte

Dersom du slutter i jobben før det har gått 12 måneder vil du i dag ikke få med deg pensjonsopptjeningen for den aktuelle perioden. I tillegg til innføring av egen pensjonskonto er det besluttet å fjerne denne 12-månedersregelen, slik at du får oppspart pensjon fra første dag.