De fleste kan velge aksjeandel selv

Alle arbeidsgivere i Norge må spare til pensjon for sine ansatte.

Jobber du i privat sektor, er sjansen stor for at arbeidsgiveren din sparer til pensjon i en innskuddsavtale. Pengene dine plasseres da i en investeringsprofil. Denne består blant annet av aksjer og renter. Arbeidsgiver velger ofte en middels eller lav aksjeandel. Alle ansatte blir plassert med samme aksjeandel, uavhengig av om det er 10, 20, 30 eller 40 år igjen til pensjonsalderen. 

Det mange ikke er klar over er at de fleste selv kan velge hvilken investeringsprofil og aksjeandel de ønsker for pensjonssparingen. Dette kan ha stor betydning for avkastningen, og dermed størrelsen på pensjonen din.

Hvilken aksjeandel er riktig for deg?

Hvor stor aksjeandel du velger avhenger av hvor mye risiko du vil ta, og din forventning til avkastning.

Noen foretrekker stor grad av trygghet, mens andre er mer risikovillige i håp om større avkastning på pensjonen sin. Når du ønsker å ta ut pensjonen din, er naturlig å ta med i denne vurderingen.

Høy aksjeandel har over tid gitt den beste avkastningen. Selv om historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning anbefaler vi en høy aksjeandel om det er lenge til pensjonsalder (mer enn 10-15 år). Du må være forberedt på at avkastningen kan variere underveis, og i noen perioder kan den også bli negativ. Er det lenge til pensjonsalder kan du også tåle en periode med negativ avkastning.

Har du kort tid igjen til pensjonsalder, bør du vurdere en lavere aksjeandel, slik at risikoen blir mindre og pensjonen din tryggere.

I Nordea Boost kan du sjekke hvordan størrelsen på aksjeandelen påvirker hvor mye du får i forventet pensjon. Her kan du også enkelt justere aksjeandelen din.

Les mer om Nordea BoostÅpnes i nytt vindu

Avkastning og risiko henger sammen

Jo høyere forventning du har til avkastning, jo høyere risiko må du ta ved å velge fond med høyere aksjeandel.

Nedenfor kan du se gjennomsnittlig årlig avkastning de siste ti årene på tre av våre pensjonsfond med henholdsvis 30 %, 50 % og 80 % aksjeandel. 

Det er viktig at du setter deg inn i hvilken aksjeandel som passer best for deg. Er du usikker er du velkommen til å snakke med en rådgiver.

Se en fullstendig oversikt over alle våre fond

30 % aksjeandel

4,2 %*  - gjennomsnittlig årlig avkastning siste 10 år.

Aktiva Bedrift 30

50 % aksjeandel

5,5 %* - gjennomsnittlig årlig avkastning siste 10 år.

Aktiva Bedrift 50

80 % aksjeandel

7,3 %* - gjennomsnittlig årlig avkastning siste 10 år.

Aktiva Bedrift 80

*) Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Boost pensjonssparingen din

Med pensjonsappen Nordea Boost kan du ta enkle grep som kan ha stor betydning for pensjonen din. Som for eksempel å endre aksjeandelen på pensjonssparingen du har gjennom jobben.

Smarte pensjonsgrep med Nordea Boost Åpnes i nytt vindu