Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Privat

Hvordan få mest mulig i pensjon?

Har du tenkt på hvordan pensjonen fra arbeidsgiveren din investeres? Forskjellen mellom lav og høy aksjeandel i sparingen kan gi stor forskjell i pensjon etter en lang yrkeskarriere. Har du lenge igjen til pensjonsalder kan det derfor være lurt å bytte til et fond med høyere aksjeandel.

De fleste kan selv velge aksjeandel

Alle arbeidsgivere i Norge må spare til pensjon for sine ansatte.

Jobber du i privat sektor, er sjansen stor for at arbeidsgiveren din sparer til pensjon i en innskuddsavtale. Pengene dine plasseres da i fond. Fondene består blant annet av aksjer og renter. Arbeidsgiver velger ofte en middels eller lav aksjeandel. Alle ansatte blir plassert med samme aksjeandel, uavhengig av om det er 10, 20, 30 eller 40 år igjen til pensjonsalderen. 

Det mange ikke er klar over er at de fleste selv kan velge hvilke fond og aksjeandel de ønsker for pensjonssparingen. Dette kan ha stor betydning for avkastningen, og dermed størrelsen på pensjonen din.

Hvilken aksjeandel er riktig for deg?

Hvor stor aksjeandel du velger avhenger blant annet av hvor mye risiko du vil ta og din forventning til avkastning.

Noen foretrekker stor grad av trygghet, mens andre er mer risikovillige i håp om større avkastning på pensjonen sin. Hvor mange år det er til du ønsker å ta ut pensjonen din, er naturlig å ta med i denne vurderingen.

Høy aksjeandel har over tid gitt den beste avkastningen. Selv om historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning anbefaler vi en høy aksjeandel dersom du har lang tid igjen til pensjonsalder (mer enn 10 – 15 år). Du må være forberedt på at avkastningen kan variere underveis, og i noen perioder kan den også bli negativ. Men, har du lang tid igjen til pensjonsalder kan du også tåle en periode med negativ avkastning.

Har du kort tid igjen til pensjonsalder, bør du vurdere en lavere aksjeandel, slik at risikoen blir mindre og pensjonen din tryggere.

Avkastning og risiko henger sammen

Jo høyere forventning du har til avkastning, jo høyere risiko må du ta ved å velge fond med høyere aksjeandel.

Nedenfor kan du se avkastning de siste ti årene på tre av våre pensjonsfond med henholdsvis 30 %, 50 % og 80 % aksjeandel. 

Det er viktig at du setter deg inn i hvilken aksjeandel som passer best for deg. Er du usikker er du velkommen til å snakke med en rådgiver.

Se en fullstendig oversikt over alle våre fond

30 % aksjeandel

6,60 %*  

Aktiva Bedrift 30

50 % aksjeandel

8,10 %* 

Aktiva Bedrift 50

80 % aksjeandel

9,50 %* 

Aktiva Bedrift 80

*) Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ta grep i dag

For deg som som jobber i en bedrift med pensjonssparing i Nordea kan din aksjeandel enkelt endres i Persondialogen. Dette gjelder dersom du jobber i en bedrift der arbeidsgiver lar deg velge aksjeandel. Logg inn og se hva som er tilgjengelig for deg.

Logg inn i Persondialogen Åpnes i nytt vindu