Bruk mulighetene dine!

Vi oppfordrer deg til å få oversikt over hvordan pensjonsmidlene dine er investert. Har arbeidsgiveren din valgt det som er optimalt for akkurat deg? Med noen enkle grep blir innskuddspensjonen din plassert slik du ønsker.

Påvirk størrelsen på din fremtidige pensjon

Så lenge du er i jobb setter arbeidsgiveren din av penger til pensjonen din. Pensjonssparingen plasseres vanligvis i en investeringsprofil, som er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Arbeidsgiveren din velger en investeringsprofil med en gitt andel aksjer. Denne aksjeandelen er normalt den samme for alle ansatte, og derfor ikke nødvendigvis tilpasset deg.

Du har mulighet til å endre investeringsprofil. Alderen din, hvor lenge det er til du ønsker å starte utbetaling av pensjon og hvor høy risiko du ønsker å ta, har betydning for hva som er rett valg for deg.  

Noen foretrekker stor grad av trygghet, mens andre er mer risikovillige i håp om høyere avkastning. Dersom du har lenge igjen til pensjonsalder (minst 10-15 år), bør du vurdere en aksjeandel på 80 %. Historisk sett har fond med høyere aksjeandel over tid gitt bedre avkastning og dermed høyere pensjon, selv om det ikke er noe garanti for at dette også er tilfellet i fremtiden.

Vi oppfordrer deg til å sette deg inn i dette, slik at pensjonssparingen din blir tilpasset ønskene dine. I Nordea Boost kan du sjekke hvilken aksjeandel du har og  hvordan størrelsen på aksjeandelen påvirker hvor mye du får i forventet pensjon. Her kan du også enkelt justere aksjeandelen din.​

Les mer om Nordea BoostÅpnes i nytt vindu

Hvilke valg har jeg?

Våre spesialtilpassede investeringsprofiler til pensjonssparing er Aktiva Bedrift, Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret og Nordea Liv Bærekraft Valutasikret. I tillegg har noen bedrifter valgt å gi sine ansatte mulighet til å velge fritt blant noen eller alle enkeltfondene Nordea Liv tilbyr. 

Hva er Nordea Liv Bærekraft Valutasikret?

Ved å plassere pensjonspengene i selskaper som tar bærekraft på alvor, er du med å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. 

Med Nordea Liv Bærekraft Valutasikret kan du samle pensjonsmidlene dine i selskaper som har ekstra høyt fokus på miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold. Gjennom å integrere ESG som en helt sentral del av investeringsprosessen sammen med den finansielle analysen, finner vi selskaper som rangeres høyt med tanke på bærekraft. 

Du kan velge en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aksjeandelen vil være basert på den ansattes egen risikovilje og tidsperspektiv. Nordea Liv Bærekraft Valutasikret investerer i aktivt forvaltede fond, og følger Nordeas markedssyn. 

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er også, som navnet tilsier, valutasikret. Det betyr at kursendringer mellom norske kroner og valutaene på de fondene investeringsprofilen investerer i, ikke påvirker avkastningen.

Hva er Aktiva Bedrift?

Med Aktiva Bedrift kan du velge en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Du bestemmer aksjeandel ut ifra din egen risikovilje og tidsperspektiv. 

Investeringsprofilen er aktivt forvaltet og valutasikret. Dette betyr at kursendringer mellom norske kroner og de valutaene fondene investerer i, ikke påvirker avkastningen.  

Aksjeandelen kan variere for å gjenspeile Nordeas markedssyn. Investeringsprofilene følger strenge krav til miljø, sosiale og forretningsmessige forhold. 

I et aktivt forvaltet fond jobber forvalterne aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i fondene. De følger nøye med på markedet. Målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. 

Hva er Nordea Liv indeksforvaltning Valutasikret?

Med Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret kan du velge en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Du bestemmer aksjeandel ut ifra din egen risikovilje og tidsperspektiv. Fondspakkene er valutasikret. For våre indeksfond gjøres det vurderinger på om enkeltselskap skal eksluderes med tanke på miljø, sosiale og forretningsmessige forhold. 

Indeksfond følger den generelle utviklingen i markedet uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte investeringsprofiler på gjøres ofte av roboter og kalles også passiv forvaltning. Forventet avkastning er referanseindeks minus fondets kostnader. 

Redusering av aksjeandel før pensjonsalder

Våre spesialtilpassede investeringsprofiler til pensjonssparing har automatisk nedtrapping av risiko fra du fyller 55 år. Sparepengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der svingningene er lavere. Dette betyr av renteandelen vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen din skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Du kan selv velge en annen alder (fra 30 til 90 år) som startpunkt for nedtrapping. Uavhengig av startpunkt vil nedtrappingen skje over 15 år. 

Hva er fullt fondsvalg?

I noen bedrifter kan de ansatte velge fritt blant noen eller alle våre investeringsprofiler og fond. Nordea Liv har bransjens beste fondsutvalg, og tilbyr ca. 100 fond fra verdens ledende fondsforvaltere. Du finner en oversikt over mulighetene dine på våre innloggede sider. 

Sjekk pensjonsavtalene dine i Nordea Boost

Boost hjelper deg med å få bedre oversikt og forståelse over egen pensjon.

Logg inn i Nordea Boost Åpnes i nytt vindu