Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Bedrift Ris og ros

Bærekraftig pensjonssparing

Nå kan dine ansatte samle pensjonsmidlene sine i selskaper som har ekstra høyt fokus på miljø, menneskerettigheter, sosiale- og forretningsetiske forhold.

I en innskuddspensjon plasseres innskuddene i en investeringsprofil som er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Ved oppstart av pensjonsavtalen i Nordea Liv bestemmer bedriften hvilken investeringsprofil eller fond pensjonen skal plasseres i. Etter at avtalen er etablert har de ansatte mulighet til å endre investeringsprofil ved å logge seg inn i Persondialogen 

Hva er Nordea Liv Bærekraft Valutasikret?

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er investeringsprofiler vi har satt sammen som gjør det enkelt for dine ansatte å spare bærekraftig.

Når dine ansatte sparer i Nordea Liv Bærekraft Valutasikret investerer de i selskaper som er ekstra dyktige på å håndtere risiko, og som ser nye innovative løsninger relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG - Environment, Social, Governance). Selskapene gjennomgår omfattende analyser hos oss for å sikre at de har trygg drift gjennom sterk ledelse, høyt fokus på miljø, samfunn og fremtidsrettede produkter*.

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret har 6 ulike risikonivåer, etter Nordea sin modellportefølje- og rådgivningskonsept, hvor den ansatte kan velge aksjeandel fra 10 % (konservativ), opp mot en portefølje med 100 % aksjer med en offensiv investeringsprofil. Høyere aksjeandel gir større positive og negative svingninger, og passer derfor for ansatte som har mer enn 10 - 15 år igjen til pensjonsalder. Fondene i porteføljene er både fra Nordea og eksterne aktører, og investeringsprofilene følger Nordea sitt taktiske markedssyn (GAAS).  

Forvaltningsprovisjonen er 0,59 % av saldo. For eksisterende avtaler kan forvaltningsprovisjonen avvike på grunn av gradvis innfasing av nye priser. Sjekk avtalen i Bedriftsdialogen eller Boost.

Investeringsprofilene er også valutasikret, noe som betyr at kursendringer mellom norske kroner og de valutaene fondet investerer i, ikke påvirker avkastningen.

Vår misjon

"Vår misjon er å tilby en diversifisert bærekraftig portefølje til våre kunder, hvor oppnådd avkastning er i tråd med markedet, samtidig som klima, miljø og samfunnsmessige forhold påvirkes i positiv retning. Derfor investeres det i selskaper med sterkt styre og ledelse."

Hvorfor investere i Nordea Liv Bærekraft Valutasikret?

  • For å kunne investere samlet i investeringsprofiler av ekstra bærekraftige fond, både innen Stars-familienÅpnes i nytt vindu og eksternt forvaltede fond
  • Selskaper i investeringsprofilene er ekstra dyktige på å håndtere risiko relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG).
  • Investeringsprofilene følger Nordea sitt taktiske markedssyn (GAAS).
  • Investeringsuniverset omfatter både norske og utenlandske aksje- og obligasjonsfond, både internt- og eksternt forvaltede.

* Hva er en bærekraftig investering?

Det er mange faktorer som ligger til grunn for å kunne vurdere om en investering er bærekraftig, og det jobbes ulikt med analyser innen finansindustrien. Målet samlet sett er å finne gode standarder som konkret kan fortelle hvordan våre investeringer påvirker - derfor støtter vi også forskningen på området. Vi har mange dedikerte ansatte som jobber med bærekraft og ESG. 

Investeringsprofilene er alderstilpasset

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Sparepengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der svingningene er lavere. Dette betyr at renteandelen vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 99 år) som starttidspunkt for nedtrapping. Uavhengig av starttidspunktet vil nedtrappingen skje over 15 år, og sluttfordelingen har normalt en aksjeandel på rundt 10 %. 

Våre investeringer påvirker

Vi er opptatt av hvor penger som investeres ender opp. Derfor har vi høyt fokus på hvilke selskaper vi velger inn i våre fondspakker. Alle selskap du investerer i gjennom oss har vært gjennom risikoanalyser med tanke på blant annet miljø og menneskerettigheter. 

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Om Nordea Liv Bærekraft

Hør Leif-Rune Rein, CIO i Nordea Liv fortelle om fondspakken. 

La sparingen din være med å påvirke utviklingen, ved at penger plasseres i selskaper som griper nye muligheter og er med å påvirke i positiv retning.

Nordeas bærekraftige avtrykk hjelper deg med å forstå sammenhengen mellom sparing og miljøpåvirkning

Å forstå sammenhengen mellom sparing og avtrykk på miljø kan være vanskelig. Derfor har vi i Nordea, sammen med Nasdaq, utviklet en oversikt som viser det samlede bærekraftige avtrykket av selskapene i våre bærekraftige porteføljer, sammenlignet med en indeks på tilsvarende markeder. 

Denne oversikten, som vi kaller «bærekraftig avtrykk», er tilgjengelig for våre fondspakker med fokus på bærekraft. Det bærekraftige avtrykket viser et eksempel utfra en investering på 1 million kroner for to viktige miljøparametere: karbonutslipp og vannforbruk.