Nordea Liv Bærekraft Valutasikret - hva er fordelene?

  • Bedriften eller den ansatte kan velge pensjonssparing som kombinerer muligheten for økonomisk avkastning med å påvirke samfunnet i positiv retning
  • Med Nordea Liv Bærekraft Valutasikret setter både bedriften og de ansatte et grønt fotavtrykk ved å gjennom ulike fond investere i selskaper som fokuserer på miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og etisk forretningsdrift
  • Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er blant de faste investeringsvalgene som tilbys alle bedrifter med innskuddspensjon i Nordea Liv
  • Velg aksjeandel/risikonivå fra 10 % til 100 % aksjer
  • Nordea Liv Bærekraft Valutasikret omfatter norske og utenlandske aksje- og obligasjonsfond som er forvaltet både av Nordea og eksterne forvaltere
  • Valutasikringen gjør at kursendringer mellom norske kroner og de valutaene fondet investerer i, ikke påvirker avkastningen
  • Forvaltningskostnaden er 0,59 % av saldo

Innskuddspensjon med fokus på bærekraft

Bærekraft handler om mer enn klima, og «grønne» bedrifter er også de som jobber aktivt for å gjøre forretningsmodellen sin mer bærekraftig. Når bedriften eller den ansatte velger Nordea Liv Bærekraft Valutasikret for innskuddspensjonen sin, investeres det i en samling fond som retter seg mot selskaper som er ekstra dyktige på nye og innovative løsninger relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og etisk forretningsdrift. Selskapene blir nøye gjennomgått for å avdekke hvordan de leverer på disse områdene. 

Gjennom aktivt eierskap går vi i dialog med selskapene for å påvirke til positiv endring. Dersom selskapet ikke er villig til å endre uønsket praksis, selger vi oss ut. Vi mener aktivt eierskap er den viktigste måten vi kan bidra på.

Med Nordea Liv Bærekraft Valutasikret kan både bedriften og den ansatte gjennom ansvarlige investeringer gjøre en forskjell.

Forskning er viktig!

Det er mange faktorer som ligger til grunn for å kunne vurdere om en investering er bærekraftig, og det jobbes ulikt med analyser innen finansindustrien. Målet samlet sett er å finne gode standarder som konkret kan fortelle hvordan våre investeringer påvirker - derfor støtter vi også forskningen på området. 

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er alderstilpasset

Investeringsprofilene har automatisk nedtrapping av aksjeandel/risiko fra den ansatte fyller 55 år. Sparepengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der svingningene er lavere. Dette betyr at aksjeandelen reduseres, samtidig som renteandelen øker. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 99 år) som starttidspunkt for nedtrapping. Uavhengig av starttidspunktet vil nedtrappingen skje over 15 år, og sluttfordelingen har normalt en aksjeandel på rundt 10 %.

Hvilken investeringsprofil passer for dine ansatte?

Vi vet at det kan være vanskelig for de ansatte å ta stilling til hvordan pensjonsinnskuddene bør investeres. Derfor har vi ulike investeringsprofiler som tar hensyn til hvilken aksjeandel/risiko de ansatte ønsker, og deres tidshorisont. Innskuddspensjonen kan dermed investeres slik hver enkelt ansatt ønsker.

Dine ansatte bør settes seg inn i hvordan pensjonsinnskuddene plasseres. Alder, antall år igjen til forventet uttak av pensjon og risikovilligheten har betydning for valg av investeringsprofil. Noen foretrekker stor grad av trygghet, mens andre er mer risikovillige i håp om større avkastning. Historisk sett har investeringsvalg med høyere aksjeandel over tid gitt større avkastning og dermed høyere pensjon, selv om det ikke er noe garanti for at dette også er tilfellet i fremtiden. 

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Leif-Rune Rein, Investeringsdirektør i Nordea Liv:

- Med sparing i Nordea Liv Bærekraft er du med å påvirke utviklingen ved at penger plasseres i selskaper som griper nye muligheter, og er med å påvirke i positiv retning.

Lyst å vite mer om investeringsprofilene våre?

De fleste bedrifter sparer i dag til pensjon for de ansatte gjennom innskuddspensjon. Men vet du hvordan disse pengene egentlig bør plasseres? Sett av 5 minutter og se pensjonsekspert Liven Sandell forklare og gi gode tips.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea