Pensjonssparing i Nordea Liv Bærekraft Valutasikret

Nå kan din bedrift samle de ansattes pensjonsmidler i Nordea Liv Bærekraft Valutasikret; en investeringsprofil med ekstra høyt fokus på miljø, menneskerettigheter, sosiale- og forretningsetiske forhold.

I en innskuddspensjon plasseres innskuddene i en investeringsprofil som er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Ved oppstart av pensjonsavtalen i Nordea Liv bestemmer bedriften hvilken investeringsprofil eller fond pensjonen skal plasseres i. Etter at avtalen er etablert har de ansatte mulighet til å endre investeringsprofil ved å logge seg inn i Persondialogen 

Hva er Nordea Liv Bærekraft Valutasikret?

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er en investeringsprofil som gjør det enkelt for bedriften å spare til pensjon med et bærekraftig fokus.

Når dine ansatte sparer i Nordea Liv Bærekraft Valutasikret investerer de i selskaper som er ekstra dyktige på å håndtere risiko, og som ser nye innovative løsninger relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG - Environment, Social, Governance). Selskapene gjennomgår omfattende analyser hos oss for å sikre at de har trygg drift gjennom sterk ledelse, høyt fokus på miljø, samfunn og fremtidsrettede produkter*.

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret har 6 ulike risikonivåer, etter Nordea sin modellportefølje- og rådgivningskonsept, hvor den ansatte kan velge aksjeandel fra 10 % (konservativ), opp mot en portefølje med 100 % aksjer med en offensiv investeringsprofil. Høyere aksjeandel gir større positive og negative svingninger, og passer derfor for ansatte som har mer enn 10-15 år igjen til pensjonsalder. Fondene i porteføljene er både fra Nordea og eksterne aktører, og investeringsprofilene følger Nordea sitt taktiske markedssyn (GAAS).  

Forvaltningsprovisjonen er 0,59 % av saldo. For eksisterende avtaler kan forvaltningsprovisjonen avvike på grunn av gradvis innfasing av nye priser. Sjekk avtalen i Bedriftsdialogen eller Boost.

Valutasikringen gjør at kursendringer mellom norske kroner og de valutaene fondet investerer i, ikke påvirker avkastningen.

Vår misjon

"Vår misjon er å tilby en diversifisert bærekraftig portefølje til våre kunder, hvor oppnådd avkastning er i tråd med markedet, samtidig som klima, miljø og samfunnsmessige forhold påvirkes i positiv retning. Derfor investeres det i selskaper med sterkt styre og ledelse."

Fordeler ved å investere i Nordea Liv Bærekraft Valutasikret

  • Bedriften sparer til pensjon med ekstra fokus på bærekraft
  • Selskapene det investeres i er ekstra dyktige på å håndtere risiko relatert til miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk (ESG)
  • Investeringsprofilen følger Nordea sitt taktiske markedssyn (GAAS)
  • Investeringsuniverset omfatter både norske og utenlandske aksje- og obligasjonsfond
  • Investeringsprofilen har både eksternt- og internt forvaltede fond blant annet fra Nordeas Stars-familieÅpnes i nytt vindu

Investeringer med fokus på bærekraft

Det er mange faktorer som ligger til grunn for å kunne vurdere om en investering er bærekraftig, og det jobbes ulikt med analyser innen finansindustrien. Målet samlet sett er å finne gode standarder som konkret kan fortelle hvordan våre investeringer påvirker - derfor støtter vi også forskningen på området. Vi har mange dedikerte ansatte som jobber med bærekraft og ESG. 

Investeringsprofilene er alderstilpasset

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Sparepengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der svingningene er lavere. Dette betyr at renteandelen vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 99 år) som starttidspunkt for nedtrapping. Uavhengig av starttidspunktet vil nedtrappingen skje over 15 år, og sluttfordelingen har normalt en aksjeandel på rundt 10 %. 

Våre investeringer påvirker

Vi er opptatt av hvor penger som investeres ender opp. Derfor har vi høyt fokus på hvilke selskaper vi velger inn i våre investeringsprofiler. Alle selskap du investerer i gjennom oss har vært gjennom risikoanalyser med tanke på blant annet miljø og menneskerettigheter. 

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Leif-Rune Rein, Investeringsdirektør i Nordea Liv:

- Med sparing i Nordea Liv Bærekraft er du med å påvirke utviklingen ved at penger plasseres i selskaper som griper nye muligheter, og er med å påvirke i positiv retning.

Nordeas bærekraftige avtrykk hjelper deg med å forstå sammenhengen mellom sparing og miljøpåvirkning

Å forstå sammenhengen mellom sparing og avtrykk på miljø kan være vanskelig. Derfor har vi i Nordea, sammen med Nasdaq, utviklet en oversikt som viser det samlede bærekraftige avtrykket av selskapene i våre porteføljer med fokus på bærekraft og sammenlignet med en indeks på tilsvarende markeder. 

Denne oversikten, som vi kaller «bærekraftig avtrykk», er tilgjengelig for våre fondspakker med fokus på bærekraft. Det bærekraftige avtrykket viser et eksempel utfra en investering på 1 million kroner for to viktige miljøparametere: karbonutslipp og vannforbruk.