Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

Hvilken investeringsprofil passer for dine ansatte?

Vi vet at det kan være vanskelig for de ansatte å ta stilling til hvordan pensjonsinnskuddene skal plasseres. Derfor har vi ulike investeringsprofiler som tar hensyn til hvilken risiko og tidshorisont dine ansatte har. Innskuddspensjonen blir dermed investert slik den enkelte ansatte selv ønsker.

Investeringsvalg gir valgmuligheter

Innskuddspensjon med investeringsvalg vil si at de ansatte selv kan velge det fondet de ønsker at pensjonsinnskuddene skal plasseres i. Hvilke fond de kan velge mellom bestemmes av bedriften. Valget kan begrenses til våre fondspakker eller dere kan la de ansatte velge fritt blant de ca. 100 fondene vi tilbyr. 

Våre spesialtilpassede fondspakker til pensjonssparing er Aktiva Bedrift, Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret og Nordea Liv Bærekraft Valutasikret. Disse fondspakkene er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. 

Dine ansatte bør settes seg inn i hvordan pensjonsinnskuddene plasseres. Alder, antall år igjen til forventet uttak av pensjon og risikovilligheten har betydning for valg av fondspakke. Noen foretrekker stor grad av trygghet, mens andre er mer risikovillige i håp om større avkastning. Historisk sett har fond med høyere aksjeandel over tid gitt større avkastning og dermed høyere pensjon, selv om det ikke er noe garanti for at dette også er tilfellet i fremtiden. 

Hva er Aktiva Bedrift?

Med Aktiva Bedrift kan den ansatte velge en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aksjeandelen vil da være basert på den ansattes egen risikovilje og tidsperspektiv. 

Våre Aktiva Bedrift fondspakker forvaltes i henhold til Nordeas markedssyn og er valutasikret. 

I et aktivt forvaltet fond jobber forvaltere aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i fondene. De følger nøye med på markedet og målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn passivt forvaltede fond (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling i fondet før du som kunde får avkastning. Les mer om Aktiva BedriftÅpnes i nytt vindu

Hva er Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret?

Med Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret velger den ansatte en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aksjeandelen er da basert på den ansattes egen risikovilje og tidsperspektiv. Fondspakkene er valutasikret. 

Indeksfond vil tilsvare den generelle utviklingen i fondets referanseindeks uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte fondet på gjøres ofte av maskiner og kalles også passiv forvaltning. Derfor er kostnaden for indeksfond lavere enn for aktivt forvaltede fond. Les mer om Nordea Liv Indeksforvaltning ValutasikretÅpnes i nytt vindu

Redusering av aksjeandel før pensjonsalder

Våre spesialtilpassede porteføljefond til pensjonssparing har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Nedtrappingen foregår over 15 år. Pengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der risikoen er lavere. Dette betyr av renteandelen i fondspakken vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen din skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 90 år) som startpunkt for nedtrapping. Uavhengig av startpunkt vil nedtrappingen foregå over 15 år. 

Hva er fullt fondsvalg?

Nordea Liv har bransjens beste fondsutvalg, og tilbyr ca. 100 fond fra verdens ledende fondsforvaltere. Ved fullt fondsvalg kan du som arbeidsgiver åpne opp for at de ansatte får velge fritt blant alle fond vi tilbyr.      

All informasjon om våre fond finner du her