Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Investeringsalternativer for innskuddspensjon

Dere har gode valgmuligheter ved investering av de ansattes pensjon hos oss. Vi har flere porteføljefond som er tilpasset pensjonssparing. Disse har levert stabil og god avkastning over tid. I tillegg tilbyr vi også over 90 fond som er tilgjengelig i vårt fondsunivers.

Individuelt investeringsvalg

Ved etablering av innskuddspensjon får de ansatte individuelt investeringsvalg.

Individuelt investeringsvalg vil si at de ansatte selv kan velge det fondet de ønsker at pensjonsinnskuddene skal plasseres i. Investeringsvalget kan være begrenset til våre porteføljefond, et utvalg av fond, eller de ansatte kan velge fritt blant de ca. 90 fondene vi tilbyr. 

Våre spesialtilpassede fond for pensjonssparing er Aktiva Bedrift, Tilpasset Pensjon og Vekstpensjon.

Aktiva Bedrift

Dere velger aksjeandel - vi i Nordea gjør resten.

Aktiva Bedrift er et porteføljefond hvor dere velger aksjeandelen på pensjonssparingen til de ansatte. Aksjeandelen kan være 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Vi sørger for at porteføljen alltid er optimalt allokert i henhold til Nordeas gjeldende markedssyn, og til deres ønskede risiko og investeringshorisont. Vanligvis vil bedriften bestemme oppstartsfondet, og hvert enkelt medlem i pensjonsordningen kan deretter endre portefølje basert på sin egen risikovilje og tidsperspektivet på sparingen. 

Aktiva Bedrift fondene har en nedtrapping av risiko som starter når den ansatte fyller 55 år. Vi endrer da gradvis aktivasammensetning, og pengene plasseres i mer forsiktige investeringer. I løpet av en 15-års periode vil aksjeandelen trappes ned til 10 %.

Fordeler med Aktiva Bedrift

 • Alltid optimalt sammensatte porteføljer basert på hele fondsutvalget 
 • Månedlig rebalansering med løpende gevinstsikring 
 • Plasseringen er til enhver tid innenfor valgt risikonivå
 • Fondene er valutasikret 
 • Ingen transaksjonskonstnader eller skattekonsekvenser 
 • Månedlig oppfølging uten merkostnad 

Last ned faktaark om Aktiva Bedrift (pdf, 415 KB)Åpnes i nytt vindu

Tilpasset pensjon

Pensjonssparing tilpasset alderen til de ansatte.

Viktigheten av riktig aksjeandel i forhold til de ansattes alder, er av stor betydning for fremtidige pensjonsutbetalinger. I Tilpasset Pensjon har de ansatte en høy aksjeandel på pensjonssparingen som ung. Denne trappes gradvis ned med alderen, slik at mulighetene for god avkastning er stor samtidig som pensjonen sikres. 

Vi fordeler innskuddene mellom investeringsprofiler med ulik aksjeandel basert på de ansattes alder. Dette blir gjort automatisk. Pensjonssparingen vil da til enhver tid oppnå en riktig sammensetning mellom aksjer og renter. Investeringsprofilene som benyttes er Aktiva Bedrift eller Nordea Liv Indeksforvaltning.  Fondene som inngår i Tilpasset Pensjon er Aktiva Bedrift/Nordea Liv Indeksforvaltning 80, 50, 30 og 10.

Fordeler med Tilpasset Pensjon:

 • Riktig plassering til riktig tid for dine ansatte
 • Sikrer at den ansatte til enhver tid er i aksjemarkedet
 • God spredning reduserer risikoen
 • Den ansatte trenger ikke å ta stilling til risiko selv 
 • Aktiv månedlig allokering av profesjonelle forvaltere
 • Rebalansering

Vekstpensjon

Vekstpensjon gir de ansatte en garanti som sikrer at utbetalt alderspensjon aldri kan bli lavere enn summen av innbetalte innskudd til alderspensjon.

Med Vekstpensjon plasseres pengene i aksjemarkedet og i korte og lange rentepapirer. Vekstpensjon sikrer optimalt investeringsforløp i hele spareperioden, ved å endre sammensetning på aktiva frem mot tidspunktet for uttak av alderspensjon. Vi begynner gradvis å endre aktivasammensetningen når den ansatte fyller 55 år. Nedtrappingen foregår over 15 år.

Fordeler med Vekstpensjon:

Garanti som sikrer at utbetalt alderspensjon aldri kan bli lavere enn summen av innbetalte innskudd til alderspensjon. Garantien gjøres opp og kommer eventuelt til utbetaling sammen med siste terminutbetaling av alderspensjon. 

 • Optimalt investeringsforløp gjennom hele spareperioden. 
 • Automatisk nedtrapping av risiko fra fylte 55 år. 
 • Aktiv forvaltning av profesjonelle forvaltere. 

Last ned faktaark om Vekstpensjon (pdf, 533 KB)Åpnes i nytt vindu

Fullt fondsvalg

Nordea Liv har bransjens beste fondsutvalg, og tilbyr ca 90 fond fra verdens ledende fondsforvaltere.

Som arbeidsgiver kan du åpne for at de ansatte får velge fritt blant alle fond, og dermed være med på å påvirke avkastningen. Alternativt kan et utvalg av fondene gjøres tilgjengelig.     

All informasjon om våre fond finner du her. 

Kontakt meg om innskuddspensjon

Kontakt meg om innskuddspensjon