Kan de ansatte selv velge investeringsprofil?

Dine ansatte kan velge den investeringsprofilen de ønsker at pensjonsinnskuddene skal plasseres i. Hvilke investeringsprofiler de kan velge mellom bestemmes av bedriften. Valget kan begrenses til våre spesialtilpassede investeringsprofiler for pensjonssparing eller dere kan la de ansatte velge fritt blant de ca. 100 fondene vi tilbyr. 

Våre spesialtilpassede investeringsprofiler til pensjonssparing er Aktiva Bedrift, Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret og Nordea Liv Bærekraft Valutasikret. Disse investeringsprofilene er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Nordea Liv anbefaler 80 % aksjeandel på bedriftens oppstartsfond. For ansatte som er eldre enn 55 år, har vi en automatisk nedtrapping av aksjeandel frem mot pensjonsalder. Les mer om dette under. 

Dine ansatte bør settes seg inn i hvordan pensjonsinnskuddene plasseres. Alder, antall år igjen til forventet uttak av pensjon og risikovilligheten har betydning for valg av investeringsprofil. Noen foretrekker stor grad av trygghet, mens andre er mer risikovillige i håp om større avkastning. Historisk sett har investeringsvalg med høyere aksjeandel over tid gitt større avkastning og dermed høyere pensjon, selv om det ikke er noe garanti for at dette også er tilfellet i fremtiden. 

Hva er Nordea Liv Bærekraft Valutasikret?

I investeringsprofilene Nordea Liv Bærekraft Valutasikret kan de ansatte investere pensjonsmidlene sine i selskaper som har ekstra høyt fokus på miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG). Gjennom å integrere ESG som en sentral del av investeringsprosessen, sammen med den finansielle analysen, finner vi selskaper som rangeres høyt med tanke på bærekraft. 

Den ansatte kan velge en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aksjeandelen vil være basert på den ansattes egen risikovilje og tidsperspektiv. Nordea Liv Bærekraft Valutasikret investerer i aktivt forvaltede fond, og følger Nordeas markedssyn. 

Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er også, som navnet tilsier, valutasikret. Det betyr at kursendringer mellom norske kroner og valutaene på de fondene investeringsprofilen investerer i, ikke påvirker avkastningen. Les mer om Nordea Liv Bærekraft ValutasikretÅpnes i nytt vindu

Hva er Aktiva Bedrift?

I investeringsprofilene Aktiva Bedrift kan den ansatte velge en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aksjeandelen vil være basert på den ansattes egen risikovilje og tidsperspektiv. 

Våre Aktiva Bedrift investeringsprofiler forvaltes i henhold til Nordeas markedssyn, tar hensyn til bærekraft i investeringsprosessen og er valutasikret. 

Investeringsprofilen Aktiva Bedrift investerer i aktivt forvaltede fond. I et aktivt forvaltet fond jobber forvaltere aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i fondene. De følger nøye med på markedet og målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid ut fra fondets mandat og risikoprofil. Aktivt forvaltede fond har høyere kostnader enn passivt forvaltede fond (indeksfond), men gir samtidig mulighet for høyere avkastning dersom forvalter gjør gode investeringsbeslutninger. På grunn av høyere kostnader, vil det kreve større positiv utvikling før den ansatte får avkastning. Les mer om Aktiva Bedrift

Hva er Nordea Liv Indeksforvaltning?

I investeringsprofilene Nordea Liv Indeksforvaltning velger den ansatte en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aksjeandelen er basert på den ansattes egen risikovilje og tidsperspektiv.

Nordea Liv Indeksforvaltning er en investeringsprofil som investerer i indeksnære fond. Indeksfond vil tilsvare den generelle utviklingen i fondets referanseindeks uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte fondet på gjøres ofte av maskiner og kalles også passiv forvaltning. Derfor er kostnaden for indeksfond lavere enn for aktivt forvaltede fond.

Den ansatte kan selv velge om investeringsprofilen skal være valutasikret eller ikke.  Vi anbefaler ikke å hoppe frem og tilbake mellom valutasikrede og ikke valutasikrede avtaler. Da blir man fort løpende etter markedene, noe som reduser avkastningen over tid. Vi anbefaler heller at den ansatte holder seg til den opprinnelige strategien man har valgt for pensjonssparingen sin.Les mer om Nordea Liv IndeksforvaltningÅpnes i nytt vindu

Redusering av aksjeandel før pensjonsalder

Våre spesialtilpassede investeringsprofiler til pensjonssparing har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Nedtrappingen foregår over 15 år. Pengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der risikoen er lavere. Dette betyr av renteandelen i investeringsprofilen vil øke, samtidig som aksjeandelen reduseres. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen blir utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 90 år) som startpunkt for nedtrapping. Uavhengig av startpunkt vil nedtrappingen foregå over 15 år. 

Hva er fullt fondsvalg?

Nordea Liv har bransjens beste fondsutvalg, og tilbyr ca. 100 fond fra verdens ledende fondsforvaltere. Ved fullt fondsvalg kan du som arbeidsgiver åpne opp for at de ansatte får velge fritt blant alle fond og investeringsprofiler vi tilbyr.      

All informasjon om våre investeringsvalg finner du her

Lyst å vite mer om investeringsprofilene våre?

De fleste bedrifter sparer i dag til pensjon for de ansatte gjennom innskuddspensjon. Men vet du hvordan disse pengene egentlig bør plasseres? Sett av 5 minutter og se pensjonsekspert Liven Sandell forklare og gi gode tips.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea