Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Innskuddspensjon investeringsalternativer

Vi tilbyr innskuddspensjon med både kollektivt og individuelt investeringsvalg.

Kollektivt og individuelt valg

Hvilke investeringsvalg passer for din bedrift?

Med kollektivt investeringsvalg er det arbeidsgiver som bestemmer i hvilke(t) fond de ansattes innskudd skal investeres. Her er porteføljer spesiallaget for pensjonssparing. Det mest vanlige er for eksempel Vekstpensjon eller en av Aktiva Bedrift porteføljene.

Individuelt investeringsvalg betyr at de ansatte selv kan velge fond der innskuddene plasseres. Investeringvalget kan være begrenset til våre porteføljefond,  et utvalg av alle fond, eller de ansatte kan velge fra alle ca. 90 fond vi tilbyr.

Aktiva Bedrift

Dere velger aksjeandel - vi i Nordea gjør resten.

Aktiva Bedrift er et fond i fond-konsept med aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Konseptet passer for bedrifter som vil ha porteføljer, men som ønsker at oppfølgingsansvaret tas av andre. Kunden velger aksjeandel, og Nordea sørger for at porteføljen alltid er optimalt allokert i henhold til Nordeas gjeldende markedssyn, og til kundens ønskede risiko og investeringshorisont. Vanligvis vil bedriften bestemme oppstartsfondet, og hvert enkelt medlem i pensjonsordningen kan deretter endre portefølje basert på sin risikovilje og tidsperspektivet på sparingen.

Aktiva Bedrift fondene har en nedtrapping av risiko som starter når den ansatte fyller 55 år. Vi endrer da gradvis aktivasammensetning, og pengene plasseres i mer forsiktige investeringer. I løpet av en 15-års periode vil aksjeandelen trappes ned til 10 %.

Fordeler med Aktiva Bedrift

  • Alltid optimalt sammensatte porteføljer basert på hele fondsutvalget 
  • Månedlig rebalansering med løpende gevinstsikring 
  • Plasseringen er til enhver tid innenfor valgt risikonivå
  • Fondene er valutasikret 
  • Ingen transaksjonskonstnader eller skattekonsekvenser 
  • Månedlig oppfølging uten merkostnad 

Last ned faktaark om Aktiva Bedrift (pdf, 415 KB)Åpnes i nytt vindu

Vekstpensjon

Vekstpensjon er et fond som sikrer optimalt investeringsforløp i hele sparetiden.

Samtidig har de ansatte en garanti som sikrer at utbetalt alderspensjon aldri kan bli lavere enn summen av innbetalte innskudd. Startfordelingen består av en høy aksjeandel, mens sluttfordelingen baserer seg mer på rentepapirer. Vi begynner gradvis å endre aktivasammensetningen når den ansatte fyller 55 år. Nedtrappingen foregår over 15 år.

Fordeler med Vekstpensjon:

Garanti som sikrer at utbetalt alderspensjon aldri kan bli lavere enn summen av innbetalte innskudd til alderspensjon. Garantien gjøres opp og kommer eventuelt til utbetaling sammen med siste terminutbetaling av alderspensjon. 

  • Optimalt investeringsforløp gjennom hele spareperioden. 
  • Automatisk nedtrapping av risiko fra fylte 55 år. 
  • Aktiv forvaltning av profesjonelle forvaltere. 

Last ned faktaark om Vekstpensjon (pdf, 533 KB)Åpnes i nytt vindu

Fullt fondsvalg

Nordea Liv har bransjens beste fondsutvalg, og tilbyr ca 90 fond fra verdens ledende fondsforvaltere.

Som arbeidsgiver kan du åpne for at de ansatte får velge fritt blant alle fond, og dermed være med på å påvirke avkastningen. Alternativt kan et utvalg av fondene gjøres tilgjengelig.     

All informasjon om våre fond finner du her. 

Kontakt meg om innskuddspensjon

Kontakt meg om innskuddspensjon