Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Innskuddspensjon

Innskuddspensjon gir din bedrift full kontroll over pensjonen, pensjonssparingen og pensjonskostnadene - det sikrer økonomisk forutsigbarhet. Med pensjonsavtale i Nordea har du kun én person å forholde deg til, bedre oversikt og kort vei til kompetanse og ekspertise. Nordea tilbyr blant annet enkle og effektive løsninger for administrasjon av pensjonssparingen og pensjonsavtalen.

Hva er innskuddspensjon?

Innskuddspensjon er pensjonssparing der bedriften årlig sparer et bestemt beløp til de ansattes pensjon.

Hver enkelt ansatt får sin innskuddskonto, og midlene investeres i fond. Den ansatte får full oversikt og råderett over pensjonsmidlene, innenfor de rammer som er avtalt med bedriften. Størrelsen på den fremtidige alderspensjonen avhenger av innskuddene, avkastningen og lengden på utbetalingsperioden.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Fordelene med innskuddspensjon

Din bedrifts fordeler med pensjonsavtale i Nordea.

Pensjonssparing hos oss gir deg gode fordeler

 • Ett kontaktpunkt å forholde seg til
 • Full kontroll over pensjonskostnadene 
 • Økonomisk forutsigbarhet 
 • Enkel administrasjon i vår Bedriftsdialog 
 • Pensjonsforpliktelsen skal ikke balanseføres 
 • Innskuddspensjon er uavhengig av folketrygden 
 • Kan kombineres med dekninger som gir trygghet ved uførhet og til etterlatte ved dødsfall

Den ansattes fordeler med innskuddspensjon i Nordea

 • Enkelt og oversiktlig
 • Gode priser på sparing i Fondskonto
  Les mer om Fondskonto - medlemsfordel 
  Åpnes i nytt vindu
 • Større råderett over egne midler ved individuelt investeringsvalg, hvor de ansatte selv kan velge hvordan innskuddene investeres
 • All avkastning tilføres den ansatte
 • Oppspart pensjon går til de etterlatte ved dødsfall
 • Oversikt og all informasjon tilgjengelig i Persondialogen

Tilleggsdekninger i pensjonen

Tilleggsdekninger gir den ansatte og deres familier ekstra økonomisk sikkerhet. Disse dekningene kan tilpasses din bedrifts ønsker og behov.

Ved arbeidsuførhet:

 • Årlig uførepensjon som sikrer utbetaling ved varig arbeidsuførhet.
 • Videre innbetaling til alderspensjon. 
 • Har den ansatte barn under 18 eller 21 år, kan man også motta et barnetillegg.

Ved død:

 • Ektefelle- og samboerpensjon som sikrer årlig utbetaling. 
 • Barnepensjon som sikrer barn under 21 år årlig utbetaling.

Nettbaserte tjenester viser pensjonen

Vi vil at det skal være enkelt for deg å administrere pensjonsavtalen. Våre nettbaserte verktøy er blant markedets beste og gir deg den informasjonen du har behov for på en enkel måte. Du sparer tid på å administrere dine pensjonsordninger.

Bedriftsdialogen gir deg oversikt over tjenestepensjonsavtalen og muligheter til å administrere denne. I tillegg gir den deg som kunde tilgang til viktige nyheter og produktinformasjon. Korrespondanse blir også lastet opp her som nettpost.  

Persondialogen gir alle de ansatte oversikt over sin pensjon og pensjonsavtale. I tillegg vil de kunne se hvilke fond innskuddene er plassert i og verdiutviklingen på disse. Har den ansatte avtaler i Nordea Liv som privatperson, vil også disse dekningene vises.

Hvor mye kan spares i innskuddspensjon?

Det er opp til bedriften hvor god pensjonsavtale de ønsker for sine ansatte.

Minimumssatsen er 2 % av lønn mellom 1 G og 12 G. Man kan spare inntil 7 % av lønn opp til 12 G. Det er mulig med tilleggsinnskudd på inntil 18,1 % av lønn mellom 7,1 G og 12 G. Du velger om pensjonsinnskuddene skal gjelde fra første lønnskrone eller for lønn som overstiger 1 G.

Skatt på pensjon

Bedriften får inntektsfradrag for innskuddene og for arbeidsgiveravgiften som beregnes på grunnlag av dette.

Den ansatte betaler ikke skatt i spareperioden, og må ikke betale formueskatt av beløpet. Når alderspensjonen utbetales, beskattes den som pensjonsinntekt.

Kontakt meg om innskuddspensjon

Kontakt meg om innskuddspensjon