Innskuddspensjon - hva er det?

Med innskuddspensjon sparer bedriften en prosentsats av den ansattes lønn til pensjon.

Hver enkelt ansatt får innbetalt beløpet på innskuddskontoen sin, og pensjonspengene plasseres i investeringsprofiler. Den ansatte får full oversikt over pensjonen og kan selv gjøre endringer innenfor det som er avtalt med bedriften. Hvor mye pensjon den ansatte til slutt vil sitte igjen med avhenger blant annet av hvor mye som innbetales, avkastningen på sparingen og hvor mange år pengene får vokse frem til pensjonsalder. 

Vi hjelper deg med å synliggjøre pensjon som et ansattgode

Pensjon er de ansattes fremtidige lønn og et viktig ansattgode. Dessverre er det få som har oversikt over hva de faktisk får i pensjon. I mobilløsningen Nordea Boost visualiserer vi pensjon på en helt ny og oversiktlig måte for dine ansatte. Her kan de enkelt sjekke lønnen sin som pensjonist og ta flere smarte grep for å øke denne. Prøv Nordea Boost.

I fordelsportalen Nordea Liv Pluss får dine ansatte blant annet god oversikt over pensjonen sin og rabatter fra en rekke kjente merkevarer. I tillegg finner de nyttig og relevant informasjon om pensjon, sparing og livsforsikring som de nok ikke kunne fra før. Tjenesten er alderstilpasset og vil gi informasjon om pensjon basert på om du er ny i arbeidslivet – eller om du nærmer deg pensjonsalder. Se film om Nordea Liv Pluss.

PersondialogenÅpnes i nytt vindu får den ansatte full oversikt over pensjonsavtalen sin. Her kan de se avtalen, vilkår, nettpost og gjøre endringer i investeringsprofil og aksjeandel. 

Se kort film om Nordea Liv Pluss

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Det er enkelt å administrere pensjonsavtalen

Det skal være enkelt for bedriften å registrere endringer og administrere pensjonsavtalen. Våre digitale verktøy er godt likt av kundene og intuitive å benytte.

I BedriftsdialogenÅpnes i nytt vindu får dere full oversikt over avtalen. Her kan dere blant annet registrere ansatte som begynner eller slutter, blir syke eller får endret lønn eller stillingsprosent. 

Oppdatering av pensjonsavtalen fra a-meldingen

Dersom dere ønsker det, kan bedriften din benytte a-meldingen til å oppdatere ansattdata i pensjonsavtalen.

Interessert? Les mer her. 

Film om innskuddspensjon

Se vår pensjonsekspert, Liven Sandell, forklare på en enkel måte hva innskuddspensjon er. Hun gir deg også en kort innføring i de nye reglene rundt opptjening av pensjon til dine ansatte. Varighet 2,54 min. 

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Mer informasjon om innskuddspensjon

Investeringsprofiler tilpasset de ansattes ønsker

Dine ansatte kan selv velge den investeringsprofilen de ønsker at pensjonsinnskuddene skal plasseres i. Hvilke investeringsprofiler de kan velge mellom bestemmes av bedriften. Valget kan begrenses til våre spesialtilpassende investeringsprofiler for pensjonssparing eller dere kan la de ansatte velge fritt blant de ca. 100 fondene vi tilbyr. 

Våre spesialtilpassede investeringsprofiler til pensjonssparing er: 

Disse investeringsprofilene er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Les mer om investeringsprofilene vi tilbyrÅpnes i nytt vindu

God forvaltning av pensjonsavtalen gir høyere pensjon til de ansatte

Hvordan pensjonspengene forvaltes kan utgjøre en stor forskjell i avkastning etter en lang yrkeskarriere. Nordea er Nordens største kapitalforvalter med mange års erfaring innen ansvarlig forvaltning. Nordea har blant bransjens beste fondsutvalg, med ca. 100 fond fra verdens ledende fondsforvaltere. Stabil og god avkastning over tid er avgjørende for at pensjonsutbetalingene skal vokse mest mulig. Det er nettopp dette Nordeas mest brukte investeringsprofiler for innskuddspensjon kan vise til.

Alle selskaper dere investerer i gjennom oss har gjennomgått risikoanalyser med tanke på blant annet miljø og menneskerettigheter. 

Redusering av aksjeandel før pensjonsalder

Våre spesialtilpassede investeringsprofiler til pensjonssparing har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Nedtrappingen foregår over 15 år. Pengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der risikoen er lavere. Dette betyr av renteandelen i investeringsprofilen vil øke, samtidig som aksjeandelen blir mindre. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 90 år) som startpunkt for nedtrapping. Uavhengig av startpunkt vil nedtrappingen foregå over 15 år. 

Film om tilleggspensjon

Visste du at bedriften din kan ha andre dekninger enn bare innskuddspensjon? Både uførepensjon og utbetaling til etterlatte ved dødsfall er gode tillegg til pensjonsavtalen. Vår pensjonsekspert, Liven Sandell, forteller deg hva du bør vite om Tilleggspensjon. Varighet 2,51 min.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Vil du vite mer om innskuddpensjon?

Fyll ut skjema og bli kontaktet!