Smilende dame på kontor med mobil

Innskuddspensjon - enkelt og oversiktlig

Med innskuddspensjon hos oss får bedriften full kontroll over pensjonskostnadene. Dere får god oversikt, enkle og effektive løsninger for administrasjon av pensjonsavtalen og konkurransedyktig avkastning. Pensjon er et viktig ansattgode, og vi brenner for at dine ansatte får god oversikt og forståelse av egen pensjon.

Hva er innskuddspensjon?

Innskuddspensjon er den vanligste løsning for pensjonssparing til ansatte. Det settes av et bestemt beløp årlig til den ansattes pensjon.

Hver enkelt ansatt får innbetalt beløpet på sin innskuddskonto, og pensjonspengene investeres i investeringsprofiler. Den ansatte får full oversikt over pensjonen og kan selv gjøre endringer, på for eksempel aksjeandel, innenfor det som er avtalt med bedriften. Hvor mye pensjon den ansatte til slutt vil sitte igjen med avhenger blant annet av hvor mye som innbetales, avkastningen på sparingen og hvor mange år pengene får vokse frem til pensjonsalder. 

Vi hjelper deg med å fortelle om pensjon til dine ansatte

Pensjon er de ansattes fremtidige lønn og et viktig ansattgode. Dessverre er det få som har oversikt over hva de faktisk får i pensjon. Sammen med dere ønsker vi å øke kunnskapen om pensjon, slik at dine ansatte er bedre rustet til å ta aktive og fornuftige valg. Vi har gode digitale verktøy som hjelper de ansatte med å få bedre forståelse av egen pensjon. 

Det er enkelt å administrere pensjonsavtalen

Det må være enkelt for bedriften å registrere endringer og administrere pensjonsavtalen. Våre digitale verktøy er godt likt av kundene og intuitive å benytte.

I BedriftsdialogenÅpnes i nytt vindu kan dere registrere ansatte som begynner eller slutter, blir syke eller får endret lønn eller stillingsprosent. Dere får også blant annet full oversikt over avtalen. 

Snart kan pensjonsleverandøren din hente opplysninger dere leverer om bedriftens ansatte fra a-meldingen, og bruke disse til å oppdatere pensjonsavtalen til bedriften. Dette gjør pensjonsrapporteringen enklere og mer effektivt for deg som arbeidsgiver. Vi jobber med å utvikle en god løsning for a-meldingen. Les mer her. Åpnes i nytt vindu

Det er viktig å synliggjøre pensjonssparingen for de ansatte. I PersondialogenÅpnes i nytt vindu får den ansatte full oversikt over pensjonsavtalen sin. Her kan de se avtalen, vilkår og nettpost, og kan gjøre endringer i fondssammensetning. Vi har også en mobil løsning - Nordea BoostÅpnes i nytt vindu, som visualiserer pensjon på en helt ny måte. Her er det også mulig å gjøre endringer i fondssammensetningen.  

Mer informasjon om innskuddspensjon

Vi har investeringsprofiler tilpasset de ansattes behov

Innskuddspensjonen etableres med individuelt investeringsvalg. Det vil si at de ansatte selv kan velge den investeringsprofilen de ønsker at pensjonsinnskuddene skal plasseres i, men det er dere som bestemmer hvilke investeringsprofiler de kan velge mellom. Valget kan begrenses til våre investeringsprofiler, et utvalg av investeringsprofiler eller dere kan la de ansatte velge fritt blant de ca. 100 fondene vi tilbyr. 

Våre spesialtilpassede investeringsprofiler til pensjonssparing er: 

Disse investeringsprofilene er satt sammen av aksjefond og rentefond fra forskjellige fondsforvaltere. Les mer om investeringsprofilene vi tilbyrÅpnes i nytt vindu

God forvaltning av pensjonsavtalen gir høyere pensjon til de ansatte

Hvordan pensjonspengene forvaltes kan utgjøre en stor forskjell i avkastning etter en lang yrkeskarriere. Nordea er Nordens største kapitalforvalter med mange års erfaring innen ansvarlig forvaltning. Nordea har blant bransjens beste fondsutvalg, med ca. 100 fond fra verdens ledende fondsforvaltere. Stabil og god avkastning over tid er avgjørende for at pensjonsutbetalingene skal vokse mest mulig. Det er nettopp dette Nordeas mest brukte investeringsprofiler for innskuddspensjon kan vise til.

Alle selskaper dere investerer i gjennom oss har vært gjennom risikoanalyser med tanke på blant annet miljø og menneskerettigheter. 

Redusering av aksjeandel før pensjonsalder

Våre spesialtilpassede investeringsprofiler til pensjonssparing har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Nedtrappingen foregår over 15 år. Pengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der risikoen er lavere. Dette betyr av renteandelen i investeringsprofilen vil øke, samtidig som aksjeandelen blir mindre. På denne måten reduseres risikoen for at pensjonskapitalen din skal bli utsatt for store svingninger i aksjemarkedet i årene før utbetaling. Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 90 år) som startpunkt for nedtrapping. Uavhengig av startpunkt vil nedtrappingen foregå over 15 år. 

Ønsker du å vite mer om innskuddpensjon?

Fyll ut skjema og vi tar kontakt